Výsledky hledání

Publikace

Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza recyklovaných prášků a slinutých těles z wolframových pseudoslitin (zpráva o řešení etapy 4b projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, E-KMAT-886/13. 43 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy difuzoru Ø90 řídícího ventilu 1
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, E-KMAT-945CZ/15. 22 s.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Medřický, J. - Tomek, L. - Siegl, J. - et al.
Fatigue Crack Growth in Bodies with Thermally Sprayed Coating
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2016, vol. 25, no. 1, p. 311-320. ISSN 1059-9630.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Čapek, J. - Medřický, J. - Siegl, J. - et al.
Resonance bending fatigue testing with simultaneous damping measurement and its application on layered coatings
In: International Journal of Fatigue. 2016, vol. 82, p. 300-309. ISSN 0142-1123.
Arnoult, X.C. - Růžičková, M. - Kunzová, K. - Materna, A.
Short Review: Potential Impact of Delamination Cracks on Fracture Toughness of Structural Materials
In: Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, vol. 10, no. 31, p. 509-522. ISSN 1971-8993.
Koller, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M. - et al.
An Ultrasonic Internal Friction Study of Ultrafine-Grained AZ31 Magnesium Alloy
In: Journal of Materials Science. 2015, vol. 50, no. 2, p. 808-818. ISSN 0022-2461.
Nejezchlebová, J. - Seiner, H. - Ševčík, M. - Landa, M. - Karlík, M.
Ultrasonic detection of ductile-to-brittle transitions in free-cutting aluminum alloys
In: NDT & E International. 2015, vol. 69, no. 69, p. 40-47. ISSN 0963-8695.
Négyesi, M. - Chmela, T. - Veselský, T. - Krejčí, J. - Novotný, L. - et al.
Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100–1300 °C
In: Journal of Nuclear Materials. 2015, vol. 456, no. 456, p. 211-219. ISSN 0022-3115.
Négyesi, M. - Krejčí, J. - Linhart, S. - Novotný, L. - Přibyl, A. - et al.
Contribution to the Study of the Pseudobinary Zr1Nb–O Phase Diagram and Its Application to Numerical Modeling of the High-Temperature Steam Oxidation of Zr1Nb Fuel Cladding
In: Zirconium in the Nuclear Industry: 17th Volume. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 2015, ISBN 978-0-8031-7529-7.
Haušild, P. - Materna, A. - Kytka, M.
Identification of neutron irradiation induced strain rate sensitivity change using inverse FEM analysis of Charpy test
In: Journal of Nuclear Materials. 2015, vol. 459, p. 122-126. ISSN 0022-3115.
Tokar, D. - Převorovský, Z.
Characterization of the Anisotropy and Directional-Dependent Nonlinearity of the Human Skin In-vivo Using Ultrasound
In: VIIIth International Workshop NDT in Progress Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2015, p. 208. ISBN 978-80-214-5262-6.
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Medřický, J. - Curry, N. - Bjorklund, S. - et al.
Fatigue Testing of TBC on Structural Steel by Cyclic Bending
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2015, vol. 24, no. 1-2, p. 168-174. ISSN 1059-9630.
Musalek, R. - Bertolissi, G. - Medřický, J. - Kotlan, J. - Pala, Z. - et al.
Feasibility of suspension spraying of yttria-stabilized zirconia with water-stabilized plasma torch
In: Surface & Coatings Technology. 2015, vol. 268, p. 58-62. ISSN 0257-8972.
Štefan, J. - Skoumalová, Z. - Siegl, J.
Fraktografická analýza mechanizmů porušování svarového kovu VVER 1000 ozářeného rychlými neutrony
In: Bezpečnost jaderné energie. 2015, roč. 23 (61), č. 7/8, s. 236-240. ISSN 1210-7085.
Kling, M. - Tokar, D. - Převorovský, Z.
Ultrasonic Characterization of CFRP Anisotropy
In: SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Prague: CTU, 2015, vol. 1, p. 71-79. ISBN 978-80-01-05841-1.
Matějíček, J. - Nevrlá, B. - Čech, J. - Vilémová, M. - Klevarová, V. - et al.
Mechanical and Thermal Properties of Individual Phases Formed in Sintered Tungsten-Steel Composites
In: Acta Physica Polonica A. 2015, vol. 128, no. 4, p. 718-721. ISSN 0587-4246.
Frost, M. - Kruisová, A. - Sháněl, V. - Sedlák, P. - Haušild, P. - et al.
Characterization of Superelastic NiTi Alloys by Nanoindentation: Experiments and Simulations
In: Acta Physica Polonica A. 2015, vol. 128, no. 4, p. 664-669. ISSN 0587-4246.
Novák, P. - Michalcová, A. - Školáková, A. - Průša, F. - Kříž, J. - et al.
Effect of Heating Rate on the Formation of Intermetallics during SHS Process
In: Acta Physica Polonica A. 2015, vol. 128, no. 4, p. 561-563. ISSN 0587-4246.
Materna, A. - Haušild, P. - Nohava, J.
A Numerical Investigation of the Effect of Cubic Crystals Orientation on the Indentation Modulus
In: Acta Physica Polonica A. 2015, vol. 128, no. 4, p. 693-696. ISSN 0587-4246.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Chráska, T. - Matějíček, J. - et al.
The Influence of Substrate Temperature on Properties of APS and VPS W Coatings
In: Surface and Coatings Technology. 2015, vol. 268, p. 7-14. ISSN 0257-8972.
Čížek, J. - Matějková, M. - Dlouhý, I. - Šiška, F. - Kay, M.C. - et al.
Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed, and Plasma-Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2015, vol. 24, no. 5, p. 758-768. ISSN 1059-9630.
Tomáš, I. - Kovářík, O. - Kadlecová, J. - Vertésy, G.
Optimization of Fatigue Damage Indication in Ferromagnetic Low Carbon Steel
In: Measurement Science and Technology. 2015, vol. 26, no. 9, p. 1-8. ISSN 0957-0233.
Štefan, J. - Siegl, J. - Skoumalová, Z.
Metodika fraktografického hodnocení porušování ozářených materiálů při zkoušce rázem v ohybu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 86-91. ISBN 978-80-01-05799-5.
Zděnek, P.
Odhad rychlosti šíření únavové trhliny z drsnosti povrchu lomu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 80-85. ISBN 978-80-01-05799-5.
Grabec, T. - Sedlák, P.
Numerické výpočty rychlosti šíření elastických vln Ritzovou-Rayleighovou metodou
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 74-79. ISBN 978-80-01-05799-5.
Koller, M.
Lomová houževnatost kompozitů s keramickou matricí vyztužených grafenovými destičkami
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 67-72. ISBN 978-80-01-05799-5.
Tyc, O.
Studium vlivu elektropulzní tepelné úpravy na funkční a strukturní únavu tenkých vlávken ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 61-66. ISBN 978-80-01-05799-5.
Thomasová, M. - Seiner, H.
Měření Youngových modulů naprašovaných vrstev slitin s tvarovou pamětí
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 54-60. ISBN 978-80-01-05799-5.
Marešová, B. - Racek, J. - Šittner, P.
Hodnocení korozní odolnosti povrchových úprav na superelastickém NiTi drátu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 48-53. ISBN 978-80-01-05799-5.
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J. - Wright, J.
In-situ synchrotronové 3D-RTG difrakčné štúdium čela Lüdersových zón v tenkých superelastických NiTi drôtoch namáhaných v ťahu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 42-47. ISBN 978-80-01-05799-5.
Fokt, M.
Plasticita monokrystalu slitin s tvarovou pamětí
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 36-41. ISBN 978-80-01-05799-5.
Černý, J. - Haušild, P. - Houdková, Š. - Pala, Z.
Vliv působení horké tlakové páry na slitinové HVOF nástřiky
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 25-29. ISBN 978-80-01-05799-5.
Navrátilová, J. - Vrtílková, V.
Oxidace pseudoslitin U-Zr-O ve srovnání s kinetikou oxidace slitiny Zr1Nb
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 17-24. ISBN 978-80-01-05799-5.
Tonarová, D. - Vilémová, M. - Pala, Z. - Mušálek, R.
Materiály připravené metodou mechanického legování
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 13-18. ISBN 978-80-01-05799-5.
Kunz, J. (ed.)
JuveMatter 2015
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. 168 s. ISBN 978-80-01-05799-5.
Siegl, J. - Štefan, J. - Kopřiva, R. - Eliášová, I.
Ocenka Mehanicheskih svojstv materialov komponent AJeS ispol'zovaniem sovremennyh metodov i ih sravnenie s tradicionnymi mehanicheskimi ispytanijami
In: KMC 2015. Podolsk: OKB Gidropress, 2015, ISBN 978-5-94883-139-8.
Štefan, J. - Siegl, J. - Kytka, M. - Brumovský, M.
On the Failure Mechanisms in Reactor Pressure Vessel with Austenitic Cladding
In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, p. 492-499. ISBN 978-3-03835-550-2.
Štefan, J. - Kopřiva, R. - Eliášová, I. - Siegl, J.
Comparison of Conventional Mechanical Testing with Innovative Techniques for Determination of Mechanical Properties of Nuclear Power Plant Components Materials
In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, p. 452-459. ISBN 978-3-03835-550-2.
Štefan, J. - Kopřiva, R. - Siegl, J.
Application of Automated Ball Indentation Innovative Technique on the Determination of Mechanical Properties of Nuclear Structural Materials
In: ICM12 - Book of Abstracts. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie, 2015, p. 408-409.
Heřmánek, J. - Materna, A. (supervisor) - Ondráček, J. (opon.)
Numerický výpočet cyklické plastické zóny před kořenem únavové trhliny
[Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. 68 s.
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A. - Matějíček, J.
Youngův modul na rozhraní elastického a elastoplastického materiálu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 158-162. ISBN 978-80-01-05799-5.
Kunz, J.
O negativním vlivu tloušťky na únavu
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 152-157. ISBN 978-80-01-05799-5.
Nejezchlebová, J. - Janovská, M. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M. - et al.
Vliv atermální a izotermální ω-fáze na elasticitu β-Ti monokrystalů
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 127-132. ISBN 978-80-01-05799-5.
Čech, J. - Haušild, P. - Materna, A.
Stanovení křivek napětí-deformace pomocí indentace kulovými indentory
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 122-126. ISBN 978-80-01-05799-5.
Janča, A. - Siegl, J. - Kumpová, I.
Rentgenová tomografie miniaturních ocelových vzorků porušených při zkoušce Small Punch Test
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 116-121. ISBN 978-80-01-05799-5.
Ondráček, J. - Materna, A.
MKP simulace šíření únavové trhliny ve 2D neproporcionálním smíšeném módu zatěžování ve slitinách AA2017 a AA5083
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 110-115. ISBN 978-80-01-05799-5.
Heřmánek, J. - Materna, A.
MKP výpočet šíření trhliny po jednorázovém přetížení
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 104-109. ISBN 978-80-01-05799-5.
Karlík, M.
Snižování hmotnosti automobilů: výzvy a možnosti při využití hliníku
In: JuveMatter 2015. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, s. 92-97. ISBN 978-80-01-05799-5.
Šedek, J. - Běhal, J. - Siegl, J.
Structural Overloading Evaluation Based on the Identification of Subcritical Crack Increments
In: Engineering Failure Analysis. 2015, vol. 56, p. 265-274. ISSN 1350-6307.
Kopřiva, R. - Brumovský, M. - Kytka, M. - Lasan, M. - Siegl, J. - et al.
Application of Miniature Small Punch Test Specimen in Determination of Tensile Properties
In: Small Specimen Test Techniques: 6th Volume. West Conshohocken: ASTM International, 2015, p. 160-167. ISSN 0066-0558. ISBN 978-0-8031-7597-6.
Seiner, H. - Ramirez, C. - Koller, M. - Sedlák, P. - Landa, M. - et al.
Elastic Properties of Silicon Nitride Ceramics Reinforced with Graphene Nanofillers
In: Materials and Design. 2015, vol. 87, p. 675-680. ISSN 0261-3069.
Koller, M. - Seiner, H. - Landa, M. - Nieto, A. - Agarwal, A.
Anisotropic Elastic and Acoustic Properties of Bulk Graphene Nanoplatelets Consolidated by Spark Plasma Sintering
In: Acta Physica Polonica A. 2015, vol. 128, no. 4, p. 670-674. ISSN 0587-4246.
Kober, J. - Dvořáková, Z. - Převorovský, Z. - Krofta, J.
Time reversal transfer: Exploring the robustness of time reversed acoustics in media with geometry perturbations
In: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2015, vol. 138, no. 1, p. EL49-EL53. ISSN 0001-4966.
Čapek, J. - Pala, Z. - Kovářík, O.
Residual stresses determination in textured substrates for plasma sprayed coatings
In: 17th International Conference on Textures of Materials, ICOTOM 2014. London: IOP Publishing, 2015, vol. 1, art. no. 012112, ISSN 1757-8981.
Ondráček, J. - Materna, A.
Numerical Evaluation of a Crack Growth Algorithm under 2D Non-Proportional Mixed Mode
In: Powder Metallurgy Progress. 2015, vol. 15, p. 94-98. ISSN 1339-4533.
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P. - Levý, M.
Hydrogen Embrittlement of Steels Studied Using Small Punch Test Method
In: Powder Metallurgy Progress. 2015, vol. 15, p. 99-104. ISSN 1339-4533.
Haušild, P. - Landa, M.
Characterization of Sputter-Deposited NiTi Thin Film by Nanoindentation
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 87-90. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného krčku kyčelního kloubu testovací figuríny Hybrid III 5%
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-949/15. 9 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Shrnutí poznatků o procesech porušování palivových trubek ze slitin Zr1%Nb po teplotních přechodech typu LOCA
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. V-KMAT-948/15. 27 s.
Čech, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 2)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-947/15. 9 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Failure Analysis of Mock-up Turbine Blades
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2015. E-KMAT-946EN/15. 9 p.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek modelové turbíny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-946CZ/15. 9 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Failure Analysis of Control Valve 1 Diffusor Ø90
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2015. E-KMAT-945/15. 22 p.
Haušild, P. - Adámek, J.
Metalografická analýza svarového spoje z ověřovací zkušební desky č. 1A (oprava OK TG2 ELI)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-943/15. 11 s.
Janča, A. - Siegl, J.
Studium vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračního testu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. V-KMAT-942/15. 169 s.
Siegl, J. - Čech, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-940/15. 13 s.
Mušálek, R. - Tesař, T. - Stráský, J. - Čech, J.
Combined Indentation Testing of Spark Plasma Sintered Steels
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 43-46. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Haušild, P.
Fractographic and Metallographic Analysis of Specimens Failed in SCC Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2015. V-KMAT-962/15. 34 p.
Medřický, J. - Curry, N. - Pala, Z. - Vilémová, M. - Cráska, T. - et al.
Optimization of High Porosity Thermal Barrier Coatings Generated with a Porosity Former
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2015, vol. 24, no. 4, p. 622-628. ISSN 1059-9630.
Siegl, J. - Haušild, P. - Adámek, J.
Analýza svarového spoje K1-25IR potrubí EDU
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-960/15. 13 s.
Čech, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 4)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-959/15. 9 s.
Materna, A. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Závěrečná zpráva projektu TA03011266)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. V-KMAT-958/15. 29 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Adámek, J.
Analýza svarů impulzních potrubí EDU
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-957/15. 16 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Adámek, J.
Fraktografická analýza porušeného turbodmychadla
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-956/15. 14 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Dmychadlová kola porušená při záběhu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-955/15. 19 s.
Siegl, J. - Čech, J.
Fraktografická analýza těles z oceli O8Ch18N10T po únavové zkoušce (část 3)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-954/15. 14 s.
Haušild, P. - Siegl, J. - Čech, J.
Fraktografická analýza těles ze svarových spojů ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. V-KMAT-953/15. 68 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených dmychadlových kol
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-952/15. 11 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy podavače
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-951/15. 15 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených turbodmychadel
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-950/15. 18 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Fraktografické posouzení příčin porušení oběžného kola kompresoru 1-RVA-78
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-939/15. 21 s.
Čech, J.
Indentační metody určování lomové houževnatosti
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. R-KMAT-938/15. 26 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin porušování titanových membrán
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-937/15. 19 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních těles porušených při únavových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. E-KMAT-936/15. 22 s.
Ondráček, J.
Kritéria lomové mechaniky pro šíření únavové trhliny ve smíšeném módu porušování
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2015. R-KMAT-935/15.
Thomasová, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Janovská, M. - Kabla, M. - et al.
Young's Moduli of Sputter-Deposited NiTi Films Determined by Resonant Ultrasound Spectroscopy: Austenite, R-phase, and Martensite
In: Scripta Materialia. 2015, vol. 101, p. 24-27. ISSN 1359-6462.
Novák, P. - Pokorný, P. - Vojtěch, V. - Knaislová, A. - Školáková, A. - et al.
Formation of Ni-Ti Intermetallics During Reactive Sintering at 500-650 °C
In: Materials Chemistry and Physics. 2015, vol. 155, p. 113-121. ISSN 0254-0584.
Nilsson, K.F. - Négyesi, M. - Szaraz, Z. - Simonovski, I.
An Evaluation of the Segmented Expanding Cone-Mandrel Test to Assess Hydride Re-orientation and Ductility Reduction for Zircaloy-2 Cladding Tubes
In: Journal of Nuclear Materials. 2015, vol. 466, p. 220-233. ISSN 0022-3115.
Materna, A. - Ondráček, J.
Plastic Zone around a Fatigue Crack Determined by the FEM and a Nanoindentation Technique
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 69-72. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Houdková, Š. - Černý, J. - Pala, Z. - Haušild, P.
High Temperature Resistance of Selected HVOF Coatings
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 111-114. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A. - Matějíček, J.
Investigation of Indentation Parameters Near the Interface Between Two Materials
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 31-34. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Čech, J. - Haušild, P. - Kocmanová, L. - Matějíček, J.
Structural and Mechanical Characterization of Spark Plasma Sintered Tungsten
In: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015, p. 1411-1416. ISBN 978-80-87294-62-8.
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J. - Curfs, C.
Evolution of Internal Stresses During Cyclic Superelastic Deformation of NiTi Investigated by X-ray Synchrotron Diffraction
In: ICOMAT-2014. Amsterdam: Elsevier, 2015, p. S731-S734. ISSN 2214-7853.
Sedmák, P. - Šittner, P. - Pilch, J. - Curfs, C.
Instability of Cyclic Superelastic Deformation of NiTi Investigated by Synchrotron X-ray diffraction
In: Acta materialia. 2015, vol. 94, p. 257-270. ISSN 1359-6454.
Karlík, M. - Vronka, M. - Haušild, P. - Hájek, M.
Influence of Cold Rolling on the Precipitation in an Al-Mn-Zr Alloy
In: Materials and Design. 2015, vol. 85, p. 361-366. ISSN 0261-3069.
Čech, J. - Haušild, P. - Nohava, J.
Relationship between Indenter Calibration and Measured Mechanical Properties of Elastic-Plastic Materials
In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 27-30. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Frutos, E. - Callisti, M. - Karlík, M. - Polcar, T.
Length-scale-dependent mechanical behaviour of Zr/Nb multilayers as a function of individual layer thickness
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2015, vol. 632, p. 137-146. ISSN 0921-5093.
Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - et al.
Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades
In: Advanced Materials Research - Residual stresses IX. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, vol. 996, p. 646-651. ISSN 1662-8985. ISBN 9783038351535.
Nohava, J. - Haušild, P. - Axelson, D.G. - Bolloré, G.
Mechanical Properties of Aluminum Alloys by Instrumented Indentation: Case Study on Almigo Hard
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, p. 59-62. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Kunz, J. - Kunzová, K.
Konstrukční materiály pro moderní štěpné a fúzní jaderné reaktory z hlediska jejich odolnosti vůči degradačním procesům
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 6-11. ISBN 978-80-01-05546-5.
Vronka, M. - Karlík, M.
Vliv stupně tváření za studena na precipitaci ve slitině Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 29-34. ISBN 978-80-01-05546-5.
Čech, J. - Haušild, P. - Nohava, J. - Matějíček, J.
Určování mechanických vlastností pomocí instrumentované indentace kulovým indentorem
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 76-80. ISBN 978-80-01-05546-5.
Grabec, T. - Sedlák, P.
Určování elastických koeficientů anizotropních materiálů pomocí povrchových vln
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 86-91. ISBN 978-80-01-05546-5.
Pöpperlová, J.
Prostorová rozlišovací schopnost ultrazvukových systémů
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 98-103. ISBN 978-80-01-05546-5.
Haušild, P. - Materna, A. - Nohava, J.
Effect of Crystallographic Orientation on Hardness and Indentation Modulus in Austenitic Stainless Steel
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, p. 31-34. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Haušild, P. - Materna, A. - Siegl, J. - Kytka, M. - Kopřiva, R.
Characterization of Local Stress-Strain Behavior in WWER 440 Weld and Base Metal by Instrumented Indentation Technique
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 7-10. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Materna, A. - Nohava, J. - Haušild, P. - Oliva, V.
Determination of the Elastic-Plastic Properties of 15Kh2MFA Steel with Austenitic Cladding
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, p. 43-46. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Materna, A. - Haušild, P.
A Numerical Study of the Effect of the Berkovich Indenter Orientation on the Elastic Response of Anisotropic Material
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 65-68. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A. - Matějíček, J.
Numerical Model of Instrumented Indentation by a Rounded Cone Indenter Using Finite Element Method
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 73-76. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Haušild, P. - Materna, A. - Nohava, J.
Characterization of Anisotropy in Hardness and Indentation Modulus by Nanoindentation
In: Metallography, Microstructure, and Analysis. 2014, vol. 3, no. 1, p. 5-10. ISSN 2192-9262.
Tokar, D. - Převorovský, Z. - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Biological Tissue Anisotropy
In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014, ISBN 978-80-214-5018-9.
Tonarová, D.
Pórovitost materiálů a její charakterizace
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 134-139. ISBN 978-80-01-05546-5.
Černý, J. - Haušild, P. - Houdková, Š.
Oxidační odolnost žárových nástřiků připravených metodou HVOF
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 117-121. ISBN 978-80-01-05546-5.
Adámek, J. - Haušild, P. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů (dodatek ke zprávě E-KMAT-885/13)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-920/14. 6 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy lamely
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-918/14. 18 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Posouzení poruchy oběžného kola turbokompresoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-916/14. 4 s.
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P.
Determination of Mechanical Properties by Small Punch Test
In: Junior Euromat 2014. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2014,
Čech, J. - Haušild, P. - Nohava, J.
Determination of Mechanical Properties of ODS EP450 Steel Using Spherical Indentation
In: Junior Euromat 2014. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2014,
Tomáš, I. - Kovářík, O. - Vértesy, G. - Kadlecová, J.
Nondestructive indication of fatigue damage and residual lifetime in ferromagnetic construction materials
In: Measurement Science and Technology. 2014, vol. 25, no. 6, art. no. 065601, ISSN 0957-0233.
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
A Contribution to the Physical Interpretation of the Morphology of Fatigue Fracture Surfaces
In: Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 107-112. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
Převorovský, Z. - Dos Santos, S. - Tokar, D. - Hradilová, J.
Ultrasonic Techniques Used to Viscoelastic Nonlinearity Characterization of Human Skin Under Loading in-vivo
In: 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials Proceedings. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2014, art. no. 30,
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Matějíček, J. - Davydov, V.
Fatigue Life of Layered Metallic and Ceramic Plasma Sprayed Coatings
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014, p. 586-591. ISSN 2211-8128.
Haušild, P. (ed.)
Local Mechanical Properties X
ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. 296 p. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Kober, J. - Převorovský, Z.
Theoretical Investigation of Nonlinear Ultrasonic Wave Modulation Spectroscopy at Crack Interface
In: NDT & E International. 2014, vol. 2014, no. 61, p. 10-15. ISSN 0963-8695.
Ondráček, J. - Materna, A. - Oliva, V.
A Numerical Estimation of Fatigue Crack Tip Plastic Zone Size and Shape under Mixed-Mode Loading Condition
In: Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 217-220. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
Kabla, M. - Seiner, H. - Musilová, M. - Landa, C. - Shilo, D.
The Relationships Between Sputter Deposition Conditions, Grain Size, and Phase Transformation Temperatures in NiTi Thin Films
In: Acta materialia. 2014, vol. 70, p. 79-91. ISSN 1359-6454.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Pala, Z. - Matějíček, J. - et al.
The influence of plasma sprayed multilayers of Cr2O3 and Ni10wt%Al on fatigue resistance
In: Surface and Coatings Technology. 2014, vol. 251, p. 143-150. ISSN 0257-8972.
Siegl, J. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Posouzení porušených dílů turbodmychadel
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-923/14. 42 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek TG v elektrárně Ledvice (lopatky 13 a 34 ze stupně NT5a, rotoru NT2)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-922/14. 30 s.
Ondráček, J. - Materna, A.
FEM Evaluation of the Dissipated Energy in Front of a Crack Tip under 2D Mixed Mode Loading Condition
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014, p. 673-678. ISSN 2211-8128.
Štefan, J. - Siegl, J. - Kytka, M.
Fractographic Evaluation of the Fracture Toughness Tests of PWR Materials after Neutron Irradiation
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014, p. 841-846. ISSN 2211-8128.
Siegl, J. - Haušild, P. - Janča, A. - Kopřiva, R.
Fractographic Aspects of Small Punch Test Results
In: 20th European Conference on Fracture. Amsterdam: Elsevier, 2014, p. 912-917. ISSN 2211-8128.
Kadlec, M. - Haušild, P. (supervisor) - Běhal, J. (supervisor)
Mechanismy porušování polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovou tkaninou pro letecké konstrukce
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. 128 s.
Kadlec, M. - Podzimek, J. - Siegl, J.
Fractography of an Interlaminar Shear Fracture in a Carbon Fibre-Reinforced Epoxy Composite Enhanced with Carbon Nanotubes
In: Czech Aerospace. 2014, no. 1, p. 10-15. ISSN 1211-877X.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Pala, Z. - Sachr, P. - Davydov, V.
Effect of Grit-Blasting on Residual Stress Field
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 91-94. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Vronka, M. - Karlík, M.
Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mn Sheets with Zr Addition
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 19-22. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Siegl, J. - Haušild, P. - Janča, A. - Kopřiva, R. - Kytka, M.
Characterisation of Mechanical Properties by Small Punch Test
In: Local Mechanical Properties X. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, p. 15-18. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Kopřiva, R. - Kytka, M. - Eliášová, I. - Lašan, M. - Siegl, J. - et al.
Small Punch Test Specimen in Determination of Tensile Properties for Nuclear Power Plant Components
In: Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniques. Ostrava-Vítkovice: OCELOT s.r.o., 2014, p. 225-233. ISBN 978-80-260-6722-1.
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P. - Kytka, M. - Kopřiva, R. - et al.
Time Independent Small Punch Test - Characterization and Fractographic Analysis of Various Steels
In: Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniques. Ostrava-Vítkovice: OCELOT s.r.o., 2014, p. 242-259. ISBN 978-80-260-6722-1.
Kunz, J. (ed.)
JuveMatter 2014
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. 146 s. ISBN 978-80-01-05546-5.
Janča, A.
Studium mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračního testu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-915/14. 95 s.
Tyc, O.
Studium precipitace v tenkých kovových vláknech ze slitiny NiTi
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 35-40. ISBN 978-80-01-05546-5.
Monclús, M.A. - Karlík, M. - Callisti, M. - Frutos Torres, E. - Llorca, J. - et al.
Microstructure and mechanical properties of physical vapor deposited Cu/W nanoscale multilayers: Influence of layer thickness and temperature
In: Thin Solid Films. 2014, vol. 571, p. 275-282. ISSN 0040-6090.
Tokar, D. - Převorovský, Z. - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Human Skin Anisotropy
In: e-Journal of NDT. 2014, vol. 19, no. 12, ISSN 1435-4934.
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
In: Bezpečnost jaderné energie. 2014, roč. 22, č. 1/2, s. 43-49. ISSN 1210-7085.
Krčmář, M.
Sensitivity Analysis of the Small Punch Test
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, ISBN 978-80-01-05556-4.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor lopatek porušených při únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-934/14. 19 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Průběžná zpráva projektu TA03011266 za rok 2014)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-933/14. 25 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv nerovnoměrné koncentrace vodíku na procesy porušování palivových trubek ze slitiny A - díl I
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-932/14. 20 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Materna, A.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Závěrečná zpráva o řešení projektu TA02020811 za rok 2014)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-929/14. 45 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušených lopatek TG v elektrárně Ledvice (lopatky 31 a 34 NT5 a lopatky 64 a 90 z NT5a z rotoru NT1)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-928/14. 28 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušeného dmychadlového kola K36-4070MNA
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-927/14. 19 s.
Siegl, J.
Posouzení turbodmychadla porušeného při havárii
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-926/14. 8 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z heterogenních svarových spojů ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-924/14. 64 s.
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2014, etapa E 6.2.1)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. R-KMAT-930/14. 36 s.
Kunz, J.
Technická mechanika. Statika s příklady.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. 114 s. ISBN 978-80-01-05563-2.
Kunz, J.
Požadavky kladené na vlastnosti konstrukčních materiálů používaných v jaderné energetice
[Nepublikovaná přednáška]. CVŘ. 2014-02-19.
Krčmář, M. - Materna, A.
Assessment of the Constitutive Properties of Reactor Steel Using an Inverse Analysis on the Small Punch Test
In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, p. 332-335. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
Pala, Z. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Mušálek, R.
Fázové složení a mikrostruktura nástřiků s optimalizovanou mikrostrukturou
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. 191214. 18 s.
Pala, Z. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Mušálek, R.
Fázová analýza HVOF nástřiků pro výrobu prototypu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. 181214. 22 s.
Pala, Z. - Mušálek, R. - Kovářík, O.
Vliv kryogenního procesu na fázové složení vzorku z materiálu 1.2343
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. 171014. 17 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv nerovnoměrné koncentrace vodíku na procesy porušování palivových trubek ze slitiny A - díl II
[Výzkumná zpráva]. 2014. V-KMAT-932/14. 6 s.
Pala, Z. - Vilémová, M.
Výzkumná zpráva ze strukturní analýzy smaltů určených pro hliníkové plechy
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek, 2014. 110814. 19 s.
Krčmář, M. - Materna, A.
Inverzní analýza penetrační zkoušky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. V-KMAT-919/14. 79 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Posouzení poruchy oběžného kola turbokompresoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-931/14. 9 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza poškození lopatek turbokompresoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-925/14. 14 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fractographic Analysis of Specimens Failed in SSR Tests and Fatigue Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2014. E-KMAT-921/14. 37 p.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních těles porušených při únavových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-936/14. 22 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Indicative Assessment of SAE Thickness on Rubber Window Seal
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2014. E-KMAT-917/14. 9 p.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení porušeného potrubí v elektrárně Ledvice
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-914/14. 33 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení poruchy rotoru TG20 Strakonice
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. E-KMAT-913/14. 33 s.
Krčmář, M. - Materna, A. (supervisor) - Oliva, V. (opon.)
Inverzní analýza penetrační zkoušky
[Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2014. 85 s.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J. - Chráska, T. - Matějíček, J. - et al.
The influence of substrate temperature on properties of APS and VPS W coatings
In: Surface and Coatings Technology. 2014, ISSN 0257-8972.
Karlík, M. - Faltus, J. - Nejezchlebová, J. - Haušild, P. - Harcuba, P.
Characterisation of Al-Cu and Al-Mg-Si Free-Cutting Alloys
In: 14th International Conference on Aluminium Alloys. zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 1181-1186. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-120-7.
Štefan, J.
Fraktografický přístup při hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
In: Zpravodaj české nukleární společnosti. 2014, roč. 2014, č. 3, s. 2-4.
Štefan, J.
Fraktografický přístup při hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. Praha: Česká nukleární společnost, 2014, s. 43-49. ISBN 978-80-02-02513-9.
Koller, M. - Seiner, H.
Charakterizace strukturních procesů v jemnozrnné hořčíkové slitině AZ31 pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 98-103. ISBN 978-80-01-05546-5.
Kocmanová, L. - Haušild, P. - Materna, A. - Matějíček, J.
Matematické vyjádření elastického modulu pružnosti na rozhraní dvou materiálů
In: JuveMatter 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 81-85. ISBN 978-80-01-05546-5.
Janča, A. - Siegl, J. - Haušild, P.
Study of Mechanical Properties of Structural Steels by Small Punch Test
In: JuveMatter 2014. Prague: CTU, 2014, p. 70-75. ISBN 978-80-01-05546-5.
Arnoult, X.C. - Materna, A.
Numerical Study of Delamination Cracking in Irradiated 08Ch18N10T Steel
In: JuveMatter 2014. Prague: CTU, 2014, p. 18-23. ISBN 978-80-01-05546-5.
Haušild, P. - Jaroš, P. - Siegl, J.
Instrumentovaný přípravek pro Automated ball indentation (ABI) test
[Funkční vzorek]. 2014.
Dos Santos, S. - Tokar, D. - Gratton, M. - Papoušková, J. - Převorovský, Z. - et al.
Approche non linéaire non classique du vieillissement cutané: Expérimentations multi-échelles et acousto-mécaniques; comportements viscoélastiques et hystérésis
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014, čl. č. 404, s. 333-334.
Nejezchlebová, J. - Seiner, H. - Karlík, M.
Detection of Phase Transition in Free-Cutting Al-Mg-Si Alloys by Resonant Ultrasound Spectroscopy
In: 14th International Conference on Aluminium Alloys. zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 21-26. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-120-7.
Novotný, R. - Janík, P. - Penttilä, S. - Hähner, P. - Macák, J. - et al.
High Cr ODS Steels Performance under Supercritical Water Environment
In: Journal of Supercritical Fluids. 2013, vol. 81, p. 147-156. ISSN 0896-8446.
Négyesi, M. - Klouček, V. - Lörinčík, J. - Novotný, L. - Kabátová, J. - et al.
Proposal of New O-beta Oxidation Criterion for New Types of the Zr1Nb Alloy of Fuel Claddings
In: Nuclear Engineering and Design. 2013, vol. 261, p. 260-268. ISSN 0029-5493.
Karlík, M. - Faltus, J. - Nejezchlebová, J. - Haušild, P. - Harcuba, P.
Influence of Heat Treatment on the Properties of Free Cutting Al-Mg-Si Alloys
In: Euro LightMAT2013. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2013,
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu ozářeném neutrony
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05359-1.
Kocmanová, L. - Materna, A. - Haušild, P.
Numerický model instrumentované metody indentace kulovým indentorem pomocí metody konečných prvků
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 106-113. ISBN 978-80-01-05359-1.
Pejchal, V.
Mechanické skúšanie materiálov na škále mikrometrov a nanometrov
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 100-105. ISBN 978-80-01-05359-1.
Černý, J. - Haušild, P. - Houdková, Š.
Změny mikrostruktury HVOF nástřiků Stellite 6 a NiCrBSi vlivem vysokoteplotní oxidace
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 70--74. ISBN 978-80-01-05359-1.
Čech, J. - Haušild, P.
Únavové porušování vysokopevnostních ocelí
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 42-47. ISBN 978-80-01-05359-1.
Sedmák, P.
Vývoj mikroštruktúr tenkých NiTi drotov počas nekonvenčného žíhania krátkými elektrickými pulzami
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 29-34. ISBN 978-80-01-05359-1.
Nejezchlebová, J. - Karlík, M.
Měření teplotní závislosti ultrazvukových rezonančních spekter slitin Al-Mg-Si s přísadou nízkotavitelných kovů
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 17-22. ISBN 978-80-01-05359-1.
Siegl, J. - Haušild, P. - Karlík, M.
Analýza vad heterogenního svarového spoje PG46
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-878/13. 49 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomu spoje pásnice hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E (předběžné sdělení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-877/13. 5 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografický rozbor trhliny v labyrintovém plášti pohonu regulačních orgánů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-875/13. 6 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z ocelí P91 a P92 porušených při creepových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-897/13. 58 s.
Siegl, J.
Analýza porušené trubky parogenerátoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-896/13. 10 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů vzorku R36.1
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-895/13. 35 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Hodnocení základních fraktografických znaků lomových ploch těles z oceli R7T s rozdílnou lomovou houževnatostí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-894/13. 24 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení vlivu velikosti zkušebních těles z oceli R7T na mechanismy porušování při zkoušce tahem
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-893/13. 17 s.
Haušild, P. (poř.)
10th International Conference on Local Mechanical Properties - LMP 2013
[Pořádání konference]. 2013.
Materna, A. - Ondráček, J.
Numerický model - výpočet změn relaxace profilových variant vyjádřených hodnotou S-indexu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-912/13. 13 s.
Materna, A. - Ondráček, J.
Numerický model - výpočet změn napětí profilových variant v průběhu tepelného zpracování
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-911/13. 18 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1150 °C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E110 G po předchozí hydridaci
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-902/13. 34 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného kola čerpadla
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-901/13. 10 s.
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2013, etapa E 6.2.1)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. R-KMAT-900/13. 27 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Rozbor příčin vzniku trhlin v zámcích lopatek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. 6 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů vzorku R42.2C
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-898/13. 17 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Srovnávací fraktografická analýza zkušebních těles po zkoušce rázem v ohybu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-892/13. 43 s.
Siegl, J.
Analýza porušeného nýtu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-890/13. 4 s.
Mušálek, R. - Pejchal, V. - Vilémová, M. - Matějíček, J.
Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2013, vol. 22, no. 2-3, p. 221-232. ISSN 1059-9630.
Négyesi, M. - Siegl, J. (supervisor) - Vrtílková, V. (supervisor)
Koroze a vysokoteplotní oxidace povlakových trubek palivových článků
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. 171 s.
Seiner, H. - Sedlák, P. - Koller, M. - Landa, M. - Ramírez, C. - et al.
Anisotropic Elastic Moduli and Internal Friction of Graphene Nanoplatelets/Silicon Nitride Composites
In: Composites Science and Technology. 2013, vol. 75, p. 93-97. ISSN 0266-3538.
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Physical Interpretation of the Reference Features in Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Acta Metallurgica Slovaca. 2013, vol. 19, no. 2, p. 141-148. ISSN 1335-1532.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P. - Kober, J.
Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades
In: Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, vol. 3, p. 145-151. ISSN 1338-1660.
Kunz, J. - Dalíková, K.
Fracture Mechanisms of Six Top Corrosion Resistant Fe and Ni Alloys at Fatigue and Stress Corrosion Cracking
In: Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, vol. 3, p. 11-21. ISSN 1338-1660.
Materna, A. - Oliva, V.
A Numerical Estimation of the Effect of a Bi-Material Interface on Crack Tip Plastic Zone Size and Shape
In: Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2013, vol. 3, p. 90-97. ISSN 1338-1660.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor zkušebních tělesnporušených při únavových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-910/13. 19 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení (Průběžná zpráva projektu TA03011266)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-908/13. 16 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor těles z Al-slitiny porušených při únavových zkouškách kombinovaným zatěžováním
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-909/13. 52 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografický rozbor lopatek porušených při únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-907/13. 19 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Materna, A.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Průběžná zpráva o řešení projektu TA2-0811 za rok 2013)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-904/13. 67 s.
Kopecká, K.
Termografie - IRT
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 155-158. ISBN 978-80-01-05359-1.
Janča, A. - Siegl, J.
Metodika penetračních zkoušek Small punch test
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 136-141. ISBN 978-80-01-05359-1.
Pöpperlová, J.
Stanovení minimální zjistitelné vady v příčném směru UT metodou NDT
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 130-135. ISBN 978-80-01-05359-1.
Koller, M. - Seiner, H.
Měření akustického útlumu sintrovaných grafenových nanodestiček
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 126-129. ISBN 978-80-01-05359-1.
Glanc, A.
Dlouhodobá stabilita procesu žárového stříkání pomocí WSP
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 65-69. ISBN 978-80-01-05359-1.
Medřický, J.
Měření "In-Flight" vlastností částic při procesech žárového stříkání
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 60-64. ISBN 978-80-01-05359-1.
Musilová, M. - Seiner, H.
Výzkum mikrostrukturních procesů v tenkých vrstvách slitin s tvarovou pamětí pomocí bezkontaktní rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 35-41. ISBN 978-80-01-05359-1.
Krčmář, M. - Materna, A.
Numerický model penetrační zkoušky
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 143-147. ISBN 978-80-01-05359-1.
Kober, J.
Nelineární ultrazvukové metody pro hodnocení únavy materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. 29 s.
Adámek, J. - Kovářík, O.
Indicative Assessment of SAE Thickness on Rubber Window Seal
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2013. E-KMAT-887/13. 4 p.
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura návarů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-885/13. 9 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Srovnávací fraktografická analýza zkušebních těles po zkoušce vrubové houževnatosti (Předběžné sdělení - návrh metodiky hodnocení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-884/13. 17 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Rozbor příčin porušení záložky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-883/13. 9 s.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Nedbal, I.
Posouzení poruchy lopatky č. 9056 NTR 4087 ECH
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-882/13. 19 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených zapalovacích svíček
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-881/13. 14 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených šroubů kompresoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-880/13. 5 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomu spoje pásnice hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-879/13. 13 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení vlivu vodíku na lom vybraných ocelí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. V-KMAT-905/13. 21 s.
Ondráček, J. - Materna, A. - Oliva, V.
A Numerical Estimation of Fatigue Crack Tip Plastic Zone Size and Shape under Mixed-Mode Loading Condition
In: MSMF7 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2013, p. 187. ISBN 978-80-214-4739-4.
Materna, A. - Haušild, P.
Numerical Study of the Effect of Berkovich Indenter Orientation on the Elastic Response of Anisotropic Material
In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013, p. 6. ISBN 978-80-01-05374-4.
Sedmák, P. - Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M. - Mušálek, R. - et al.
Application of Resonant Ultrasound Spectroscopy to Determine Elastic Constants of Plasma-Sprayed Coatings with High Internal Friction
In: Surface and Coatings Technology. 2013, vol. 232, p. 747-757. ISSN 0257-8972.
Seiner, H. - Kopeček, J. - Sedlák, P. - Bodnárová, L. - Landa, M. - et al.
Microstructure, Martensitic Transformation and Anomalies in c´-Softening in Co–Ni–Al Ferromagnetic Shape Memory Alloys
In: Acta materialia. 2013, vol. 61, no. 15, p. 5869-5876. ISSN 1359-6454.
Čech, J.
Corrosion Fatigue Behaviour of High Strength Steel in Sea Water
[Master Thesis]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2013. 91 p.
Štefan, J.
Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony
[Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. 110 s.
Haušild, P. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Instrumentace upínacího přípravku pro penetrační zkoušky
[Funkční vzorek]. 2013.
Vronka, M. - Karlík, M.
Mechanické vlastnosti slitiny Al-Mn-Zr po různém tepelném zpracování
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 13-16. ISBN 978-80-01-05359-1.
Ondráček, J. - Materna, A.
Vliv parametru asymetrie cyklu na množství energie disipované v cyklické zóně únavové trhliny zatěžované ve smíšeném módu
In: JuveMatter 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 114-119. ISBN 978-80-01-05359-1.
Kunz, J. (ed.)
JuveMatter 2013
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. 160 s. ISBN 978-80-01-05359-1.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného hlavního nosníku křídla letounu Blaník L13
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2013. E-KMAT-863/12. 21 s.
Haušild, P. - Kolařík, K. - Karlík, M.
Characterization of Strain-Induced Martensitic Transformation in A301 Stainless Steel by Barkhausen Noise Measurement
In: Materials and Design. 2013, vol. 44, no. 44, p. 548-554. ISSN 0261-3069.
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
A Contribution to the Physical Interpretation of the Morphology of Fatigue Fracture Surfaces
In: MSMF7 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2013, p. 44. ISBN 978-80-214-4739-4.
Haušild, P. - Materna, A. - Vilémová, M. (ed.)
Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts
Praha: CTU Publishing House, 2013. 83 s. ISBN 978-80-01-05374-4.
Havlíček, T. - Adámek, J.
Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2013. Praha: CityPlan s.r.o., 2013,
Sobotová, J. - Jurči, P. - Adámek, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - et al.
Diagnostics of the Microstructural Changes in Sub-zero-processed Vanadis 6 P/M Ledeburitic Tool Steel
In: Materials and Technology. 2013, vol. 47, no. 1, p. 93-98. ISSN 1580-2949.
Čížek, J. - Kovářík, O. - Siegl, J. - Khor, K.A. - Dlouhý, I.
Influence of plasma and cold spray deposited Ti Layers on high-cycle fatigue properties of Ti6Al4V substrates
In: Surface and Coatings Technology. 2013, vol. 217, p. 23-33. ISSN 0257-8972.
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Physical Interpretation of The Reference Features in Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, p. 27. ISBN 978-80-970964-2-7.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Haušild, P.
Influence of Spray Technology on Mechanical and Fatigue Properties of Coated Materials
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012, p. 167-174. ISBN 978-80-248-2802-2.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P. - Kober, J.
Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek
In: Book of Abstracts - International Conference Fractography 2012. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2012, s. 26. ISBN 978-80-970964-2-7.
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - část 2
In: Silniční obzor. 2012, roč. 73, č. 7-8, s. 209-217. ISSN 0322-7154.
Karlík, M. - Mánik, T. - Slámová, M. - Lauschmann, H.
Effect of Si and Fe on the Recrystallization Response of AlMn Alloys with Zr Addition
In: Acta Physica Polonica A. 2012, vol. 122, no. 3, p. 469-474. ISSN 0587-4246.
Kadlec, M. - Haušild, P. - Siegl, J. - Materna, A. - Bystrianský, J.
Thermal Fatigue Crack Growth in Stainless Steel
In: International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2012, vol. 98, p. 89-94. ISSN 0308-0161.
Kunz, J. (ed.)
JuveMatter 2012
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-01-05073-6.
Nohava, J. - Haušild, P. - Houdková, Š. - Enžl, R.
Comparison of Isolated Indentation and Grid Indentation Methods for HVOF Sprayed Cermets
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2012, vol. 21, no. 3-4, p. 651-658. ISSN 1059-9630.
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze
In: Přestavba a výstavba pozemních komunikací a poznatky z uplatňování opatření. Praha: Česká silniční společnost, 2012, s. 127-136. ISBN 978-80-02-02391-3.
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - část 1
In: Silniční obzor. 2012, roč. 73, č. 5, s. 127-132. ISSN 0322-7154.
Haušild, P. - Materna, A. - Nohava, J.
On the identification of stress-strain relation by instrumented indentation with spherical indenter
In: Materials and Design. 2012, vol. 37, p. 373-378. ISSN 0261-3069.
Materna, A. - Oliva, V.
Elastic-Plastic FEM Modelling of the Single Overload Effect on the Fatigue Crack Front Shape
In: Advances in Fracture and Damage Mechanics X. zurich: Trans Tech Publications, 2012, p. 589-592. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-218-7.
Karlík, M. - Mánik, T. - Lauschmann, H.
Influence of Si and Fe on the distribution of intermetallic compounds in twin-roll cast Al-Mn-Zr alloys
In: Journal of Alloys and Compounds. 2012, vol. 515, p. 108-113. ISSN 0925-8388.
Haušild, P. - Karlík, M. - Skiba, T. - Sajdl, P. - Dubský, J. - et al.
High Temperature Oxidation of Spark Plasma Sintered and Thermally Sprayed FeAl-based Iron Aluminides
In: Acta Physica Polonica A. 2012, vol. 122, no. 3, p. 465-468. ISSN 0587-4246.
Siegl, J.
Fraktografické studium procesů porušování těles s návary
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. 33 s.
Havlíček, T. - Adámek, J.
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012, s. 41-50.
Nohava, J. - Houdková, Š. - Haušild, P.
On the Use of Different Instrumented Indentation Procedures for HVOF Sprayed Coatings
In: Chemicke Listy. 2012, vol. 106, no. s3, p. 501-504. ISSN 0009-2770.
Haušild, P. - Nohava, J.
Characterization of Indentation Induced Martensitic Transformation by Scanning Electron Microscopy and Electron Back-Scattered Diffraction
In: Chemicke Listy. 2012, vol. 106, no. s3, p. 419-420. ISSN 0009-2770.
Kadlec, M. - Podzimek, J. - Siegl, J.
FRACTOGRAPHIC ANALYSIS OF AN INTERLAMINAR SHEAR FRACTURE IN A CARBON FIBRE-REINFORCED EPOXY LAMINATE ENHANCED BY CARBON NANOTUBES
In: Proceedings of 15th European Conference on Composite Materials. Padova: University of Padova, 2012, p. 1-8. ISBN 978-88-88785-33-2.
Faltus, J. - Karlík, M. - Haušild, P.
Properties of Free-Machining Aluminum Alloys at Elevated Temperatures
In: Proceedings of ICAA13 - 13th International Conference on Aluminum Alloys. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2012, p. 873-878. ISBN 978-1-118-45804-4.
Faltus, J. - Karlík, M. - Haušild, P.
Influence of the Chemical Composition on the Structure and Properties of Lead-Free Machinable AA6023 (Al-Mg-Si-Sn-Bi) Alloy
In: Proceedings of ICAA13 - 13th International Conference on Aluminum Alloys. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2012, p. 1545-1550. ISBN 978-1-118-45804-4.
Nejezchlebová, J. - Karlík, M.
Vliv nízkotavitelných fází na zkřehnutí obrobitelných slitin Al za zvýšených teplot
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 107-112. ISBN 978-80-01-05073-6.
Vronka, M. - Karlík, M.
Charakterizace dispersoidů během precipitačního žíhání slitiny Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 92-97. ISBN 978-80-01-05073-6.
Jedlička, J.
Výpočet faktoru intenzity napětí metodou konečných prvků
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 59-64. ISBN 978-80-01-05073-6.
Krčmář, M. - Materna, A.
Vliv délky modelového kroku na predikci směru šíření únavové trhliny
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 98-101. ISBN 978-80-01-05073-6.
Čech, J. - Siegl, J.
Únavové porušování ocelí pro jadernou energetiku
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 87-91. ISBN 978-80-01-05073-6.
Sedmák, P. - Seiner, H.
Meranie elastických vlastností žiarových nástrekov pomocou rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 65-71. ISBN 978-80-01-05073-6.
Medřický, J.
Kovová skla: historie, příprava a vlastnosti
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 54-58. ISBN 978-80-01-05073-6.
Pejchal, V. - Mušálek, R.
Lomovo mechanický prístup hodnotenia modifikovanej skúšky stanovenia priľnavosti žiarových nástrekov v ťahu - pin test
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 47-53. ISBN 978-80-01-05073-6.
Lauschmann, H. - Kukal, J.
Stepwise Optimization of a Multilinear Model
In: Book of Abstracts -S4G. Praha: Matfyzpress, 2012, p. 126-127. ISBN 978-80-7378-207-8.
Kober, J. - Převorovský, Z.
Nonlinear wave modulation spectroscopy: Quasistatic solution and experimental evidence
In: Proceedings of Meetings on Acoustics. 2012, vol. 2012, no. 16, p. 045006. ISSN 1939-800X.
Štefan, J.
Properties of Stainless Steels and Their Resistence
[Unpublished Lecture]. 2012-11-22.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J.
The Effect of Intersplat Porosity on Properties of W Deposits
In: 21st International Conference on Metallurgy and Materials (Metal 2012). Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2012, p. 901-907. ISBN 978-80-87294-31-4.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fractographic Analysis of Specimens Failed During SSRT
[Research Report]. 2012. 15 p.
Siegl, J. - Adámek, J.
Chemical Compostition of the Corrosion Layers
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2012. 12 p.
Pöpperlová, J.
Ultrazvuková defektoskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 133-136. ISBN 978-80-01-05073-6.
Koller, M. - Seiner, H.
Určování elastických koeficientů kompozitu nitridu křemičitého a grafenových nanodestiček pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 128-132. ISBN 978-80-01-05073-6.
Černý, J.
Superslitiny - od historie až po současnost
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 124-127. ISBN 978-80-01-05073-6.
Glanc, A.
Proudové motory a jejich spalovací komory
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 118-123. ISBN 978-80-01-05073-6.
Kunz, J.
Konstrukční materiály a jejich vlastnosti z hlediska lomové mechaniky
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 23-28. ISBN 978-80-01-05073-6.
Karlík, M.
Iontová autoemisní mikroskopie a tomografická atomová sonda (FIM - TAP)
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 7-12. ISBN 978-80-01-05073-6.
Klečka, J.
Chování oceli T91 v prostředí tekutého olova
[Nepublikovaná přednáška]. 2012-10-26.
Klečka, J.
Liquid Metal Embrittlement of T91 Steel in Liquid Lead
[Unpublished Lecture]. International School of Materials UNder Extreme COnditions (MUNECO). 2012-06-11.
Haušild, P. - Siegl, J.
Vývoj metodiky hodnocení degradace vlastností ozářených materiálů obtížně vyměnitelných komponent jaderných elektráren pomocí penetračních zkoušek (Průběžná zpráva projektu TA2-0811)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-871/12. 19 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin (zpráva o řešení etapy 4a projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-873/12. 20 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza těles z wolframových pseudoslitin vyrobených z recyklovaných prášků (zpráva o řešení etapy 4a projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-859/12. 11 s.
Adámek, J. - Karlík, M.
Analýza pruhovitosti a pórovitosti Al obalové fólie
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-853/12. 10 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Metalografický rozbor lopatky prvního stupně rotoru elektrárny Počerady
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-854/12. 9 s.
Kunz, J.
Konstrukční materiály SMR (Projekt FR-TI4/280, dílčí zpráva za rok 2012, etapa E 6.2.1.)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. R-KMAT-872/12. 23 s.
Siegl, J.
Fraktografický atlas (III. díl - kobaltová slitina Stelit)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-870c/12. 76 s.
Siegl, J.
Fraktografický atlas (II. díl - niklové slitiny M3 a M3A)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-870b/12. 160 s.
Siegl, J.
Fraktografický atlas (I. díl - niklové slitiny M2 a M2A)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-870a/12. 176 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Závěrečná zpráva o řešení projektu FR-TI1/095)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-870/12. 21 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1150°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb předoxidovaných ve vodě teploty 360°C
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-869/12. 36 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095 za rok 2012)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-868/12. 20 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-867/12. 20 s.
Siegl, J. - Lauschmann, H. - Kunz, J.
Analýza lomu kolesa KU 800 (Část 2: Fraktografický rozbor a laboratorní únavové zkoušky)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-866/12. 23 s.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kovářík, O.
Kvantitativní fraktografie únavových lomů těles z oceli P 92 (závěrečná zpráva)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-864/12. 35 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného sloupku karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-861/12. 15 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza porušeného plechu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-860/12. 5 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza těles z oceli P92 porušených při creepových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-858/12. 56 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza závěsů křídla kluzáku L-13 AC porušených při únavových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-857/12. 19 s.
Déroff, A. - Kovářík, O.
Properties of Alumina Prepared by Spark Plasma Sintering and Water Stabilized Plasma Spray
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2012. V-KMAT-856/12. 40 p.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kovářík, O.
Kvantitativní fraktografie únavových lomů těles z oceli P 92
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-855/12. 23 s.
Krčmář, M. - Materna, A.
Implementace MTS kritéria pro predikci směru šíření únavové trhliny do programu MSC.Marc
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-852/12. 43 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza poruch rotoru sušárny KTS 2X500
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-851/12. 25 s.
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
Analýza sítí trhlin ve snímcích povrchu dopravníkového pásu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-848/12. 13 s.
Kurtin, T. - Oliva, V.
Růst únavové trhliny přes rozhraní mezi dvěma ocelemi
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-849/12. 66 s.
Ondráček, J. - Materna, A.
Relaxace napětí v navinuté víčkové fólii
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-850/12. 62 s.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených dílů karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-847/12. 21 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomů pásnic hlavního nosníku křídla letounu L-410 UVP-E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-846/12. 11 s.
Karlík, M. - Haušild, P.
Light and Electron Microscopy of Alloy CuCr1Zr
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2012. V-KMAT-845/12. 20 p.
Siegl, J. - Adámek, J.
Orientační posouzení tloušťky vrstvy SAE na gumovém okenním těsnění
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-844/12. 4 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. V-KMAT-843/12. 15 s.
Mušálek, R. - Vilémová, M. - Matějíček, J. - Pejchal, V.
Multiple-Approach Evaluation of WSP Coatings Adhesion/Cohesion Strength
In: Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition. Materials Park, OH: ASM International, 2012, p. 746-751.
Lauschmann, H. - Karlík, M. - Siegl, J.
Two Difficult Cases of Image Analysis in Material Research
In: Stermat 2012. IX International Conference on Stereology & Image Analysis in Materials. Program & Abstracts. Warsaw: Polish Society for Stereology, 2012, p. 7.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Sekerešová, Z.
Recent Developments in Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Proceedings of the 4th International Conference on Crack Paths. Parma: University of Parma, 2012, art. no. 111, p. 807-814. ISBN 9788895940441.
Čech, J. - Bosch, C. - Vancostenoble, A.
Influence of Pre-Hardening on Hydrogen Assisted Cracking of Pearlitic Steel
[Research Report]. Fraisses: Institut de la Corrosion, 2012. 25/09. 53 p.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kober, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek TG1A aTG2 ETE
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-862/12. 18 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Kober, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky č. 814 NTR 3801 EDĚ
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2012. E-KMAT-874/12. 23 s.
Hýča, M. - Lauschmann, H.
Analytical Solution to Infinite Fatigue Life of Machine Parts Under Harmonic Loading
In: Engineering Mechanics. 2012, vol. 19, no. 1, p. 15-27. ISSN 1802-1484.
Lauschmann, H. - Šiška, F.
The Reference Texture: A Proposal of a Physical Explanation
In: International Journal of Fatigue. 2012, vol. 43, p. 120-127. ISSN 0142-1123.
Mojzeš, M. - Kukal, J. - Lauschmann, H.
Sub-Model Testing in Fractographic Analysis
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012, p. 350-355. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Hettler, J. - Kober, J. - Převorovský, Z.
Monitorování rozvoje poškození v betonových dílcích pomocí metod nelineární spektroskopie elastických vln
In: Defektoskopie 2012 - Sborník příspěvků. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2012, s. 301-308. ISBN 978-80-214-4609-0.
Négyesi, M. - Burda, J. - Klouček, J. - Lorinčík, J. - Sopoušek, J. - et al.
Contribution to the Study of the Pseudobinary Zr1Nb-Oxygen Phase Diagram by Local Oxygen Measurements of Zr1Nb Fuel Cladding after High Temperature Oxidation
In: Journal of Nuclear Materials. 2012, vol. 420, no. 1-3, p. 314-319. ISSN 0022-3115.
Štefan, J. - Siegl, J.
Fraktografické studium mechanismu porušování materiálu v oblasti rozhraní austenitických návarů tlakové nádoby reaktoru
In: JuveMatter 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 102-106. ISBN 978-80-01-05073-6.
Siegl, J. - Podhorná, B. - Hrbáček, K. - Kuchařová, K.
Comparison of Mechanical Properties and Fracture Behaviour of CO-base and NI-base Alloys
In: Metal 2012. Ostrava: TANGER spol. s r.o., 2012, p. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.
Karlík, M. - Lauschmann, H.
Odvrtávačka terčíků pro transmisní elektronovou mikroskopii
[Funkční vzorek]. 2011.
Novotný, R. - Hähner, P. - Siegl, J. - Haušild, P. - Ripplinger, S. - et al.
Stress Corrosion Cracking Susceptibility of Austenitic Stainless Steels in Supercritical Water Conditions
In: Journal of Nuclear Materials. 2011, vol. 409, no. 2, p. 117-123. ISSN 0022-3115.
Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - et al.
Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 2011. 3-11. 38 s.
Kovářík, O.
Systém pro harmonické buzení rezonanční únavové zkoušky
[Funkční vzorek]. 2011.
Novotny, R. - Haehner, P. - Janik, P. - Siegl, J. - Haušild, P. - et al.
Stress Corrosion Cracking Testing in SCW - Results of SSRT Tests
In: The 5th International Symposium on Supercritical-Water-Cooled Reactors. Toronto: Canadian Nuclear Society, 2011, p. P32. ISBN 978-1-926773-02-5.
Lauschmann, H. - Kovářík, O.
Řízení světelného mikroskopu pro 3D rekonstrukci povrchu
[Funkční vzorek]. 2011.
Pejchal, V. (ed.)
JuveMatter 2011
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. 116 s. ISBN 978-80-01-04850-4.
Haušild, P.
Materiály pro IV. generaci jaderných reaktorů
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 13-14. ISBN 978-80-01-04850-4.
Haušild, P. - Karlík, M. - Šíma, V. - Alexander, D.T.L.
Microstructure and Mechanical Properties of Hot Rolled Fe-40 at-%Al Intermetallic Alloys with Zr and B Addition
In: Materials Science and Technology. 2011, vol. 27, no. 9, p. 1448-1452. ISSN 0267-0836.
Karlík, M. - Mánik, T. - Slámová, M.
Effect of Si and Fe on recrystallization response of Al-Mn alloys with Zr addition
In: 12th International symposium on physics of materials, ISPMA12. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011, p. 156.
Karlík, M.
Úvod do transmisní elektronové mikroskopie
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. 322 s. ISBN 978-80-01-04729-3.
Vronka, M. - Karlík, M.
Vliv obsahu Zn na mikrostrukturu slitiny Al-Mn-Zr
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 111-115. ISBN 978-80-01-04850-4.
Ondráček, J. - Materna, A.
Výpočet napětí v navinuté víčkové fólii
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 63-65. ISBN 978-80-01-04850-4.
Rapavý, L.
Použitie superzliatín na báze niklu v leteckom priemysle
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 51-56. ISBN 978-80-01-04850-4.
Pisca, M. - Šittner, P.
Kombinované mechanicko-korozívne namáhanie NiTi drotov
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 45-50. ISBN 978-80-01-04850-4.
Dušek, J. - Lauschmann, H.
Software TexFrac pro výpočetní podporu texturní fraktografie únavových lomů
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 31-35. ISBN 978-80-01-04850-4.
Štefan, J. - Válek, Š.
Fraktografické studium mechanismů porušování ozářených materiálů tlakové nádoby reaktoru
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 107-110. ISBN 978-80-01-04850-4.
Čech, J. - Siegl, J.
Korozně-únavové procesy v ocelích pro jadernou energetiku
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 89-93. ISBN 978-80-01-04850-4.
Svobodová, M. - Kunz, J. (supervisor) - Kudrman, J. (supervisor) - Douda, J. (supervisor)
Strukturní stabilita modifikované žáropevné oceli za zvýšených teplot
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. 366 s.
Kovářík, O. - Rymarski, T.
Electrolytic polisher/etcher control
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011.
Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J.
Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades
In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2011, p. 1009-1014. ISBN 978-80-87294-22-2.
Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J.
Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 91-96. ISBN 978-80-261-0031-7.
Kadlec, M.
Vlastnosti a porušování polymerních kompozitů používaných v letectví
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. R-KMAT-832/11. 41 s.
Kadlec, M.
Lomová kritéria kompozitního laminátu v přítomnosti gradientu napětí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. R-KMAT-827/11. 24 s.
Kadlec, M. - Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza kompozitů s uhlíkovými vlákny a polymerní matricí s příměsí nanočástic
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-819/11. 18 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného sloupku karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-821/11. 15 s.
Pejchal, V.
Porušování žárových nástřiků při selhání koheze a adheze
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-820/11. 74 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fracture Analysis of Tensile Specimens of 316L Steel Failed in Slow Strain Rate Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2011. V-KMAT-818/11. 14 p.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Haušild, P.
Fraktografická analýza únavových lomů modelových těles z titanové slitiny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-817/11. 12 s.
Materna, A. - Ondráček, J.
Výpočet napětí v navinuté víčkové fólii
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-816/11. 22 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fracture Analysis of Charpy Specimens Failed in Corrosion RD Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2011. V-KMAT-815/11. 24 p.
Haušild, P. - Siegl, J.
Měření tvrdosti segmentů lisu na řepkové semeno
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-814/11. 3 s.
Lauschmann, H. - Kunz, J. - Kovářík, O.
Analýza možností klasických metod ve vazbě na diagnostiku využívající akustické emise (zpráva o řešení první etapy projektu FR-TI2/447)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-813/11. 22 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Technický posudek 3-11 (část 2 - kapitola 6)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-812/11. 31 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených modelových těles
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-811/11. 6 s.
Haušild, P. - Nohava, J. - Pilvin, P.
Characterisation of Strain-Induced Martensite in a Metastable Austenitic Stainless Steel by Nanoindentation
In: Strain. 2011, vol. 47, no. s2, p. 129-133. ISSN 0039-2103.
Kober, J. - Převorovský, Z.
Nondestructive Evaluation of Corrosion Damage of Al-alloys by In-Situ AE Monitoring and Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy Testing
In: 6th NDT in Progress: Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011,
Kober, J. - Převorovský, Z.
Corrosion of Al - Alloys Detected by AE and News
In: XVI ICNEM: Book of Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, p. 24. ISBN 978-80-87012-34-5.
Haušild, P. - Nohava, J. - Vilémová, M.
Combination of Nanoindentation With Scanning Electron Microscopy for Characterization of Strain Induced Martensitic Transformation in a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings 10th Multinational Congress on Microscopy 2011. Ancona: Tipolitografia Kennedy srl, 2011, p. 629-630.
Vilémová, M. - Siegl, J. - Haušild, P.
Adhesive and Cohesive Failure Mechanisms of Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings 10th Multinational Congress on Microscopy 2011. Ancona: Tipolitografia Kennedy srl, 2011, p. 595-596.
Vilémová, M. - Siegl, J. - Matějíček, J.
Effect of the Grit Blasting Exposure Time on the Adhesion of Al2O3 and 316L Coatings
In: Proceeding of ITSC 2011. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2011, p. 1001-1006. ISBN 978-3-87155-268-7.
Pejchal, V. - Mušálek, R. - Matějíček, J.
Pin Test - an Approach to Adhesion/Cohesion Assessment of Thermal Spray Coatings
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011, p. 135-140. ISBN 978-80-970824-0-6.
Mušálek, R. - Vilémová, M. - Pejchal, V. - Matějíček, J.
Studie relevantnosti stanovení přilnavosti v tahu pro WSP nástřiky
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011, s. 117-122. ISBN 978-80-970824-0-6.
Kober, J. - Převorovský, Z.
Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie
In: Defektoskopie 2011: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 273-280. ISBN 978-80-214-4358-7.
Sedmák, P. - Seiner, H.
Vyšetrovanie mechanických vlastností žiarových nástrekov metódou ultrazvukovej spektroskopie
In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011, s. 151-156. ISBN 978-80-970824-0-6.
Gajdoš, Ľ. - Šperl, M. - Siegl, J.
Apparent Fracture Toughness of Low-carbon Steel CSN 411353 as Related to Stress Corrosion Cracks
In: Materials and Design. 2011, vol. 32, no. 8-9, p. 4348-4353. ISSN 0261-3069.
Négyesi, M. - Bláhová, O. - Adámek, J. - Siegl, J. - Přibyl, A. - et al.
Microstructure Evolution in Zr1Nb Fuel Cladding during High-Temperature Oxidation
In: Journal of Nuclear Materials. 2011, vol. 416, no. 3, p. 298-302. ISSN 0022-3115.
Négyesi, M. - Burda, J. - Bláhová, O. - Linhart, S. - Vrtílková, V.
The Influence of Hydrogen on Oxygen Distribution inside Zry-4 Fuel Cladding
In: Journal of Nuclear Materials. 2011, vol. 416, no. 3, p. 288-292. ISSN 0022-3115.
Kunz, J.
Význam a přínos lomové mechaniky při řešení problematiky zvyšování životnosti a spolehlivosti konstrukčních částí v energetice
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 105-112. ISBN 978-80-261-0031-7.
Adámek, J. - Siegl, J. - Négyesi, M.
Procesy porušování povlakových trubek ze Zr Slitin
In: Sborník z 6. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 137-139. ISBN 978-80-261-0031-7.
Karlík, M. - Faltus, J. - Haušild, P.
Embrittlement of Machinable Al-Mg-Si Alloys at Elevated Temperatures
In: Aluminium Science and Technology. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2011, p. 128.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Hajíček, M.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, s. 67-70. ISBN 978-80-01-04822-1.
Adámek, J. - Siegl, J. - Négyesi, M.
Vliv kyslíku a vodíku na porušování slitin typu Zr1Nb
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, s. 81-84. ISBN 978-80-01-04822-1.
Siegl, J. - Haušild, P. - Adámek, J.
Procesy porušování litých niklových superslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, s. 77-80. ISBN 978-80-01-04822-1.
Sedmák, P.
Vyšetrovanie mechanických vlastností materiálov pomocou ultrazvukovej spektroskopie
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 77-82. ISBN 978-80-01-04850-4.
Pejchal, V. - Mušálek, R. - Matějíček, J.
Mechanické vlastnosti žiarových nástrekov
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 67-75. ISBN 978-80-01-04850-4.
Hettler, J.
Metody TRM a NEWS v nedestruktivním testování
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 57-62. ISBN 978-80-01-04850-4.
Karlík, M.
Současné trendy v elektronové mikroskopii materiálů
In: JuveMatter 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, s. 7-12. ISBN 978-80-01-04850-4.
Lorincik, J. - Kloucek, V. - Négyesi, M. - Kabatova, J. - Novotny, L. - et al.
SIMS and Thermal Evolution Analysis of Oxygen in Zr-1%Nb Alloy After High-Temperature Transitions
In: Surface and Interface Analysis. 2011, vol. 43, no. 1-2, p. 618-620. ISSN 0142-2421.
Seiner, H. - Glatz, O. - Landa, M.
A finite element analysis of the morphology of the twinned-to-detwinned interface observed in microstructure of the Cu-Al-Ni shape memory alloy
In: International Journal of Solids and Structures. 2011, vol. 48, no. 13, p. 2005-2014. ISSN 0020-7683.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Characterization of thermally sprayed coatings
[Nepublikovaná přednáška]. Honeywell Aerospace Olomouc. 2011-09-21.
Négyesi, M. - Klouček, V. - Lorinčík, J. - Novotný, L. - Kabátová, J. - et al.
Proposal of New Oβ Oxidation Criterion for New Types of Zr1Nb Alloys of Fuel Claddings
In: Nuclear Energy for New Europe 2011. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2011, ISBN 978-961-6207-32-4.
Nohava, J. - Houdková, Š. - Haušild, P.
On the Use of Different Instrumented Indentation Procedures for HVOF Sprayed Coatings
In: Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, p. 58. ISBN 978-80-244-2889-5.
Materna, A. - Oliva, V.
Elastic-Plastic FEM Investigation of the Thickness Effect on Fatigue Crack Growth
In: Procedia Engineering. 2011, vol. 10, p. 1109-1114. ISSN 1877-7058.
Drahokoupil, J. - Haušild, P. - Davydov, V. - Pilvin, P.
Fázová transformace v austenitické oceli vyvolaná plastickou deformací
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2011, roč. 18, č. 4, s. 266-270. ISSN 1211-5894.
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M.
Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry
In: Chemické listy. 2011, vol. 105, no. 17, p. s800-s801. ISSN 0009-2770.
Siegl, J.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/471 za rok 2011)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-842/11. 22 s.
Karlík, M.
Pórovitost obalových fólií a mikrostruktura pásů ze slitiny AW8011 (Al-Fe-Si)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-841/11. 33 s.
Adámek, J. - Karlík, M.
Analýza korozního napadení fólie ze slitiny Al-Mn (AW3003)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-840/11. 11 s.
Lauschmann, H. - Kunz, J. - Kovářík, O.
Sledování růstu únavových trhlin v oceli P92
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-839/11. 21 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 500°C na procesy porušování palivových trubek ze slitin Zr1Nb a E110G
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-838/11. 29 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza těles z wolframových pseudoslitin vyrobených z recyklovaných prášků (zpráva o řešení III. etapy projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-837/11. 21 s.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených modelových těles
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-836/11. 17 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Kober, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky EDĚ NTR 3801
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-835/11. 22 s.
Siegl, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-834/11. 46 s.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Haušild, P.
Analýza lomů zkušebních těles z oceli T552
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-833/11. 40 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené termojímky (Předběžné sdělení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-831/11. 5 s.
Siegl, J.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agresivní atmosféře (Dílčí zpráva o řešení projektu FR-TI1/471)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-829/11. 6 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza recyklovaných prášků pro výrobu dílců z wolframových pseudoslitin (zpráva o řešení III. etapy projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. V-KMAT-826/11. 42 s.
Lauschmann, H. - Kunz, J. - Adámek, J.
Sledování růstu únavových trhlin v oceli P92 (průběžná zpráva o řešení druhé etapy projektu FR-TI2/447)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-828/11. 19 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Kober, J.
Fraktografická analýza porušeného táhla malých napájecích hlav
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-825/11. 15 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Mušálek, R.
Analýza svarových spojů v dolním uzlu B-sloupku karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2011. E-KMAT-822/11. 26 s.
Haušild, P. - Nohava, J. - Materna, A.
Identification of Stress-Strain Relation of Austenitic Steels by Instrumented Indentation
In: Chemicke Listy. 2011, vol. 105, no. 17, p. 676-679. ISSN 0009-2770.
Novotný, R. - Haehner, P. - Moilanen, P. - Siegl, J. - Haušild, P. - et al.
SCW Facilities Installed in JRC Petten - Past, Present and Future
In: The 5th International Symposium on Supercritical-Water-Cooled Reactors. Toronto: Canadian Nuclear Society, 2011, p. P33. ISBN 978-1-926773-02-5.
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B.
Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích
In: Chemické listy. 2011, roč. 105, č. 16, s. 603-605. ISSN 0009-2770.
Prahl, J. - Machová, A. - Spielmannová, A. - Karlík, M. - Landa, M. - et al.
Ductile-Brittle Behavior at the (110)[001] Crack in bcc Iron Crystals Loaded in Mode I
In: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2010, vol. 77, no. 2, p. 184-192. ISSN 0013-7944.
Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I. - et al.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2010. 10-08. 22 s.
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D.
Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice
In: SEMDOK 2010 - 15th Internationl of PhD. students' seminare. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, díl 1, s. 251-254. ISBN 978-80-554-0157-7.
Haušild, P. - Davydov, V. - Drahokoupil, J. - Landa, M. - Pilvin, P.
Characterization of Strain-induced Martensitic Transformation in a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: Materials and Design. 2010, vol. 31, no. 4, p. 1821-1827. ISSN 0261-3069.
Pisca, M.
Modeling of the Superelastic Antagonistic Actuator Responses to General Thermomechanical Loading Paths
In: S(3)T2010. Porto: Clássica - Artes Gráficas, 2010, p. 523. ISBN 978-989-96697-0-3.
Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D.
Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek
In: Sborník z 5. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010, s. 57-64. ISBN 978-80-7043-931-9.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Novotný, R.
Influence of Environment and Loading on Failure Processes of Stainless Steel AISI 304L
In: Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, vol. 1, no. 2, p. 66-73. ISSN 1338-1660.
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza chemického složení částice zaseklé do stěny rozvaděče GT
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-779/10. 6 s.
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M. - et al.
Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials
In: Materials and Technology. 2010, vol. 44, no. 4, p. 227-232. ISSN 1580-2949.
Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M. - Vanmeensel, K. - Vleugels, J.
Mechanical Properties of Spark Plasma Sintered FeAl Intermetallics
In: Intermetallics. 2010, vol. 18, no. 7, p. 1410-1414. ISSN 0966-9795.
Kopeček, J. - Haušild, P. - Jurek, K. - Jarošová, M. - Drahokoupil, J. - et al.
Precipitation in the Fe-38 at.% Al-1 at.% C Alloy
In: Intermetallics. 2010, vol. 18, no. 7, p. 1327-1331. ISSN 0966-9795.
Drahokoupil, J. - Haušild, P. - Davydov, V. - Pilvin, Ph.
Phase Transformation in Austenitic Steel Induced by Plastic Deformation
In: Solid State Phenomena. 2010, vol. 163, p. 295-298. ISSN 1012-0394.
Nohava, J. - Haušild, P.
New Grid Indentation Method for Multiphase Materials
In: Chemicke Listy. 2010, vol. 104, no. 15, p. 360-363. ISSN 0009-2770.
Rapavý, L. - Mušálek, R.
Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al
In: Letná škola únavy materiálov '2010. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, s. 132-135. ISBN 978-80-554-0235-2.
Pejchal, V. - Mušálek, R. - Matějíček, J.
Comparison of WSP and HVOF Sprayed Alumina Coatings Behavior during Mechanical Loading
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010, p. 69-74. ISBN 978-80-970514-2-6.
Mušálek, R. - Vilémová, M. - Matějíček, J.
Bonded Interface Technique for Failure Analysis of Thermal Spray Coatings
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010, p. 63-68. ISBN 978-80-970514-2-6.
Fasth, A. - Nylén, P. - Markocsan, N. - Mušálek, R.
Characterization of Thermo-Mechanical Properties for Thermal Sprayed NiCoCrAlY Coatings
In: ITSC 2010 - International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2010, p. 431-435. ISBN 978-3-87155-590-9.
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Pejchal, V. - Mari, E. - Valarezo, A. - et al.
Influence of Pores and Cracks Morphology on Mechanical Behavior of Thermally Sprayed Ceramics
In: ITSC 2010 - International Thermal Spray Conference & Exposition: Conference Proceedings. Düsseldorf: DVS Media GmbH, 2010, p. 723-728. ISBN 978-3-87155-590-9.
Mušálek, R. - Haušild, P. (supervisor) - Matějíček, J. (supervisor)
Changes in Microstructure and Mechanical Properties of Thermal Spray Coatings during Different Modes of Loading
[PhD Thesis]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010. 171 p.
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Matějíček, J.
In-Situ Observation of Crack Propagation in Thermally Sprayed Coatings
In: Surface & Coatings Technology. 2010, vol. 205, no. 7, p. 1807-1811. ISSN 0257-8972.
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Vilémová, M. - Kovářík, O.
Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2010, vol. 19, no. 1-2, p. 422-428. ISSN 1059-9630.
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M. - et al.
Fatigue properties of Fe-Al intermetallic coatings prepared by plasma spraying
In: Intermetallics. 2010, vol. 18, no. 7, p. 1415-1418. ISSN 0966-9795.
Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - et al.
Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW
[Výzkumná zpráva]. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2010. 11-10. 40 s.
Seiner, H. - Bodnárová, L. - Sedlák, P. - Janeček, M. - Srba, O. - et al.
Application of Ultrasonic Methods to Determine Elastic Anisotropy of Polycrystalline Copper Processed by Equal-Channel Angular Pressing
In: Acta materialia. 2010, vol. 58, no. 1, p. 235-247. ISSN 1359-6454.
Kunz, J.
Využití poznatků lomové mechaniky při studiu procesu únavového porušování materiálů
In: Letná škola únavy materiálov '2010. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2010, s. 32-42. ISBN 978-80-554-0235-2.
Dalíková, K. - Kunz, J. (supervisor) - Číhal, V. (supervisor)
Studium degradačních vlastností korozivzdorných superslitin
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. 214 s.
Vilémová, M. - Matějíček, J. - Choi, B.
Investigation of Residual Stress State Influence on the Mechanical Properties of WC-12%Co Coatings
In: Vrstvy a Povlaky 2010. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2010, p. 95-100. ISBN 978-80-970514-2-6.
Vilémová, M. - Mušálek, R.
Characterization of Adhesive and Cohesive Failure of Thermal Spray Coatings Using Scanning Electron Microscopy
In: Proceedings of EMAS 2010 - Book of Tutorials and Abstracts. Antverpy: European Microbeam Analysis Society, 2010, p. 271.
Dušek, J. - Lauschmann, H.
Výpočetní systém TexFrac pro kvantitativní fraktografii únavových lomů
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Vývoj konceptu referenční rychlosti pro fraktografii únavových lomů
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
Mušálek, R. - Vilémová, M.
Mechanical Behaviour and Failure Processes of Thermal Spray Coatings
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
Kunz, J. - Kovářík, O. - Lauschmann, H. - Siegl, J. - Augustin, P.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Integrally Stiffened Panels
In: Procedia Engineering. 2010, vol. 2, no. 1, p. 1711-1720. ISSN 1877-7058.
Siegl, J.
Studium procesů porušování slitin používaných v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095 v roce 2010)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-801/10. 24 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených CT těles
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-808/10. 6 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 1200°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G2
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-800/10. 31 s.
Karlík, M.
Vliv obsahu Zn na vznik částic Al3Zr
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-799/10. 22 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG2 ETE
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-798/10. 41 s.
Siegl, J. - Kunz, J. - Nedbal, I.
Návrh značkovacího spektra pro únavovou zkoušku pásnice
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-796/10. 4 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikromorfologie vnitřního povrchu svařovaných austenitických trubek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-794/10. 20 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza povrchu trubky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-793/10. 4 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza vzorků odebraných z kotle K23 ETU II
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-792/10. 12 s.
Materna, A.
Stanovení zbytkové životnosti lopatky L-1 OK3 rotoru NT soustrojí TG2 ETE
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-791/10. 38 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT2 dílu TG2 ETE (lopatka 38 z OK3 a lopatka 83 z OK3a)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-790/10. 21 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Mechanické vlastnosti ocelí A316 a P91 před a po teplotní expozici na vzduchu a v heliu s nečistotami
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-789/10. 11 s.
Kunz, J.
Lomová mechanika a její přínos pro praxi
[Nepublikovaná přednáška]. Katedra fyziky materiálů, MFF UK v Praze. 2010-11-10.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek GT porušených v průběhu provozu experimentálního motoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-788/10. 12 s.
Kunz, J. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Integrally Stiffened Panels for Airplane Wing
In: Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, vol. 1, no. 2, p. 74-81. ISSN 1338-1660.
Négyesi, M.
Vliv hydridů na lomovou houževnatost povlakových trubek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. R-KMAT-787/10. 28 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatky GT č.5 porušené v průběhu provozu experimentálního motoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-786/10. 3 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek GT porušených při provozu motoru M601 v.č. 854011 D1
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-785/10. 11 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Lauschmann, H.
Vliv způsobu recyklace prášku na vlastnosti wolframových pseudoslitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-782/10. 46 s.
Haušild, P. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Analýza příčin porušení přepážky průšlehové trubky motoru M601
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-781/10. 13 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I. - Novotný, R.
Stress Corrosion Cracking of Austenitic Stainless Steels in Simulated Nuclear Reactor Conditions
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2010, p. 281-290. ISBN 978-80-248-2265-5.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené hřídelky regulátoru otáček vrtule
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-778/10. 11 s.
Kovářík, O. - Haušild, P. - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Failed Pins
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2010. E-KMAT-776/10. 14 p.
Siegl, J. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza lopatek VT porušených při provozu motoru M601 v.č. 892016 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-775/10. 13 s.
Materna, A. - Oliva, V.
MKP model chování únavové trhliny v blízkosti rozhraní materiálů s rozdílnou mezí kluzu
In: Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň: Škoda Výzkum, 2010, ISBN 978-80-7043-885-5.
Kober, J. - Převorovský, Z. - Trojanová, Z.
Detekce poškození Mg slitin nelineární ultrazvukovou spektroskopií
In: Defektoskopie 2010 / NDE for Safety. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2010, s. 325-331. ISBN 978-80-214-4182-8.
Kadlec, M. - Haušild, P. - Siegl, J. - Materna, A.
Thermal Fatigue Crack Growth in Stainless Steel
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
Mánik, T. - Karlík, M. - Juříček, Z.
Structure and Mechanical Properties of Thin Al-Mn Sheets for Heat-Exchangers
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
Talík, M. - Vlasák, T. - Siegl, J.
Models for Evaluation of Creep Strength used in Europe and Assessment of their Acceptability
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010,
Skiba, T. - Haušild, P. (supervisor) - Karlík, M. (supervisor)
Characterization of Spark Plasma Sintered and Thermally Sprayed Fe-Al Based Intermetallics
[PhD Thesis]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2010. 160 p.
Négyesi, M. - Lorinčík, J. - Klouček, V. - Kabátová, J. - Adámek, J. - et al.
Determination of Ceiling Oxygen Concentrations in β-phase of Zr1Nb Alloy
In: Junior Euromat 2010. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2010, p. 1.
Négyesi, M. - Doucha, R. - Lorinčík, J. - Klouček, V. - Novotný, L. - et al.
Comparison between the "K" Criterion and Oxygen Concentration Threshold in the Prior β-Zr Phase in Nuclear Fuel Claddings after the High Temperature Oxidation
In: 2nd International Conference Corrosion and Material Protection. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010, ISBN 978-80-903933-6-3.
Négyesi, M. - Bláhová, O. - Burda, J. - Vrtílková, V.
Experimental Background for Diffusion Models of Zr1Nb-O System
In: Chemické listy. 2010, vol. 104, no. 15, p. 356-359. ISSN 0009-2770.
Nohava, J. - Haušild, P. - Randall, N.X. - Favaro, G.
Grid Nanoindentation on Multiphase Materials for Mapping the Mechanical Properties of Complex Microstructures
In: HARDMEKO 2010. Pathumthani: National Institute of Metrology, 2010, p. 195-198. ISBN 978-1-61839-021-9.
Jaroš, P. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Systém pro instrumentaci rázové zkoušky
[Funkční vzorek]. 2010.
Karlík, M. - Haušild, P. - Kovářík, O.
Izotermní blok pro rázovou zkoušku
[Funkční vzorek]. 2010.
Kovářík, O.
Elektrolytická leštička
[Funkční vzorek]. 2010.
Tůmová, D. - Svobodová, M. - Čmakal, J. - Hájková, P.
Sledování kinetiky strukturních změn během dlouhodobého žíhání přechodových svarů ocelí P91
In: Conference proceedings METAL 2010. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2010, díl 1, s. 207-211. ISBN 978-80-87294-17-8.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin vzniku trhlin v segmentech lisů na řepku
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-810/10. 14 s.
Talík, M. - Siegl, J.
Výzkum degradačních procesů materiálů pro energetická zařízení pracující za vysokých teplot v agresivní atmosféře
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-809/10. 24 s.
Vilémová, M. - Négyesi, M.
Vliv doby expozice při teplotě 750°C na hodnoty tvrdosti ocelí P91 a 316L (Dodatek ke zprávě E-KMAT-802/10)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. E-KMAT-807/10. 8 s.
Siegl, J.
Fraktografický atlas: Lité niklové slitiny M2a M3 (Pracovní verze)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2010. V-KMAT-801a/10. 101 s.
Růžička, Š. - Haušild, P.
Fractal Aspects of Ductile and Cleavage Fracture Surfaces
In: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2010, vol. 77, no. 4, p. 744-752. ISSN 0013-7944.
Skiba, T. - Karlík, M.
Fractographic Analysis of Spark Plasma Sintered Fe-43at.%Al Intermetallics
In: Workshop 2010. Prague: CTU, 2010, p. 176-177. ISBN 978-80-01-04513-8.
Kunz, J.
Kmitání lineárních systémů
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 101 s. ISBN 978-80-01-04234-2.
Karlík, M. - Kratochvíl, P. - Pešička, J. - Vlasák, T.
High Temperature Creep Properties of Fe - Al Alloys Modified by Zr
In: International Journal of Materials Research. 2009, vol. 100, no. 6, p. 806-810. ISSN 1862-5282.
Karlík, M. - Haušild, P. - Šíma, V. - Málek, P. - Vlasák, T.
High Temperature Mechanical Properties of Fe-40at%Al Based Intermetallic Alloys with C or Ti Addition
In: International Journal of Materials Research. 2009, vol. 100, no. 3, p. 386-390. ISSN 1862-5282.
Karlík, M. - Slámová, M. - Mánik, T.
Influence of Fe and Si on the Microstructure of the Al-Mn Alloy with Zr Addition
In: Kovové materiály. 2009, vol. 47, no. 3, p. 139-146. ISSN 0023-432X.
Oliva, V. - Václavík, J. - Materna, A. - Lorenzetto, P. - Furmanek, A.
Mechanical Testing of a FW Panel Attachment System for ITER
In: Fusion Engineering and Design. 2009, vol. 84, no. 7-11, p. 1450-1454. ISSN 0920-3796.
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Cieslar, M. - Karlík, M.
Preparation of Ultrafine-Grained Twin-Roll Cast AlMg3 Sheets by Accumulative Roll Bonding
In: International Journal of Materials Research. 2009, vol. 100, no. 6, p. 863-866. ISSN 1862-5282.
Kunz, J. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza únavově porušených integrálních panelů křídla letounu
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, s. 119-127. ISBN 978-80-968543-8-7.
Kunz, J. - Dalíková, K. - Číhal, V.
Basis for Optimal Choice of High Alloyed Structural Materials Used in Chemical and Power Industry
In: Communications. 2009, vol. 11, no. 1, p. 39-44. ISSN 1335-4205.
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Skiba, T. - Haušild, P. - Karlík, M. - et al.
Fatigue of Bodies with Plasma Sprayed FeAl
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, p. A-29.
Skiba, T. - Haušild, P. - Voleník, K. - Neufuss, K. - Karlík, M.
In-Flight State of Fe-Al Powder Particles Subjected to Thermal Spray Techniques
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, p. A-43.
Kopeček, J. - Haušild, P. - Jurek, K. - Jarošová, M. - Drahokoupil, J. - et al.
Precipitation in Fe - 39 at.% Al-1 at.% C System
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, p. A-20.
Skiba, T. - Haušild, P. - Vanmeensel, K. - Vleugels, J. - Karlík, M.
Spark Plasma Sintered Fe-Al Intermetallics
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, p. A-42.
Haušild, P. - Karlík, M. - Šíma, V. - Alexander, D.
Characterization of Hot-Rolled Fe-40(at.%)Al Intermetallic Alloys with Zr and B Addition
In: 5th Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminium Alloys. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009, p. A-11.
Nohava, J. - Haušild, P.
New Grid Indentation Method for Multiphase Materials
In: Local Mechanical Properties 09. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2009,
Haušild, P. - Siegl, J. - Málek, P. - Šíma, V.
Effect of C, Ti, Zr and B Alloying on Fracture Mechanisms in Hot-Rolled Fe-40 (at.%)Al
In: Intermetallics. 2009, vol. 17, p. 680-687. ISSN 0966-9795.
Lauschmann, H. - Kasl, J. - Materna, A.
Comparative Analysis of Microstructure and Fracture Surfaces of Blade Roots
In: Materials Characterization. 2009, vol. 60, no. 10, p. 1175-1179. ISSN 1044-5803.
Lauschmann, H. - Kasl, J.
Komparativní analýzy povrchu lomu a struktury materiálu
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, s. 23-30. ISBN 978-80-968543-8-7.
Šimek, O. - Oliva, V. - Materna, A.
Kritéria lokálního porušování na zakřiveném čele únavové trhliny
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, s. 135-142. ISBN 978-80-968543-8-7.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Novotný, R.
Influence of Environment and Loading on Failure Processes of Stainless Steel AISI 304L
In: Fractography 2009. Košice: Institute of Materials Research SAS, 2009, p. 111-118. ISBN 978-80-968543-8-7.
Válek, Š. - Haušild, P. - Kytka, M.
Modeling of Behaviour and Stress Field of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Prague: CTU, 2009, p. 216-217. ISBN 978-80-01-04286-1.
Mušálek, R. - Matějíček, J. - Vilémová, M. - Kovářík, O.
Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Coatings under Mechanical and Thermal Loading
In: Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications: Proceedings of the 2009 International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2009, ISBN 978-1-61503-004-0.
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulation of Fatigue Crack Front Tunneling
In: Materials Engineering. 2009, vol. 16, no. 3a, p. 178-181. ISSN 1335-0803.
Mušálek, R. - Skiba, T. - Kovářík, O. - Colmenares-Angulo, J.
Plasma Spraying of FeAl Intermetalics
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Prague: CTU, 2009, p. 174-175. ISBN 978-80-01-04286-1.
Mušálek, R.
In-Situ Failure Observation of Thermal Spray Coatings
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Prague: CTU, 2009, p. 188-189. ISBN 978-80-01-04286-1.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Fatigue Crack Growth History in Damage Tolerance Design of Aircraft Structures
In: International Journal of Fatigue. 2009, vol. 31, no. 6, p. 1062-1067. ISSN 0142-1123.
Siegl, J.
Historie fraktografie
[Nepublikovaná přednáška]. VŠB TU v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 2009-11-12.
Siegl, J.
Využití fraktografie při studiu únavového chování materiálů a konstrukcí
[Nepublikovaná přednáška]. VŠB TU v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 2009-11-12.
Seiner, H. - Glatz, O. - Landa, M.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
In: International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, vol. 7, no. 5, p. 445-456. ISSN 1543-1649.
Glatz, O. - Seiner, H. - Landa, M.
FEM Modelling of Elastically Strained Interfacial Microstructures in Cu-Al-Ni Single Crystals
In: ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis: EDP Sciences, 2009, ISBN 978-2-7598-0480-1.
Seiner, H. - Růžek, M. - Sedlák, P. - Bodnárová, L. - Landa, M.
Resonant Ultrasound Spectroscopy for Investigation of Thin Surface Coatings
In: Materials Characterization IV: Computational Methods and Experiments. Southampton: WIT Press, 2009, p. 237-248. ISBN 978-1-84564-189-4.
Seiner, H. - Landa, M.
Non-Classical Austenite-Martensite Interfaces Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni
In: Phase Transitions. 2009, vol. 82, no. 11, p. 793-807. ISSN 0141-1594.
Seiner, H. - Bodnárová, L. - Sedlák, P. - Landa, M. - Heller, L. - et al.
Magneto-Elastic Attenuation in Phase of Ni-Mn-Ga Alloy Investigated by Ultrasonic Methods
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2009, vol. 521-22, p. 205-208. ISSN 0921-5093.
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Heller, L. - Bodnárová, L. - et al.
Modal Resonant Ultrasound Spectroscopy for Ferroelastics
In: Applied Physics A: Materials Science and Processing. 2009, vol. 96, no. 3, p. 557-567. ISSN 0947-8396.
Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B. - et al.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2009. 5-09. 44 s.
Haušild, P. - Pilvin, P. - Karlík, M.
Mechanical Behavior of a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis: EDP Sciences, 2009, p. 06016-1-06016-6. ISBN 978-2-7598-0480-1.
Václavík, J. - Oliva, V. - Materna, A. - Lorenzetto, P.
Dynamic and Thermal Testing of a FW Panel Attachment System for the ITER Vessel
In: Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, ISBN 978-0-7918-3854-9.
Skiba, T. - Baufeld, B. - Van der Biest, O.
Microstructure and Mechanical Properties of Stainless Steel Component Manufactured by Shaped Metal Deposition
In: ISIJ. 2009, vol. 49, no. 10, p. 1588-1591. ISSN 0915-1559.
Oliva, V.
ITER - náročná cesta k nevyčerpatelnému zdroji energie
In: Pražská technika. 2009, č. 5, s. 16-17. ISSN 1213-5348.
Siegl, J. - Talík, M.
Studium degradačních procesů v materiálech namáhaných za vysokých teplot v agesivní atmosféře
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-773/09. 9 s.
Siegl, J.
Fraktografické aspekty výzkumu a vývoje slitin pro použití v prostředí tekuté skloviny (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/095)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-771/09. 18 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-770/09. 25 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv způsobu přípravy výchozího prášku na vlastnosti wolframových pseudoslitin (Zpráva o řešení projektu FR-TI1/221)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-769/09. 14 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Vliv expozice v heliu s nečistotami na lomovou houževnatost ocelí A316 a P91
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-767/09. 35 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT2 dílu TG2 ETE (lopatky 711 a 800 z 3.OK, lopatka 142 z 4a.OK)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-766/09. 18 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Adámek, J.
Analýza chemického složení papírenských nožů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. E-KMAT-765/09. 7 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv chemického složení a teploty sintrace na mechanismy porušování těles z wolframových pseudoslitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-764/09. 19 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin porušování topných spirál
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. E-KMAT-763/09. 8 s.
Karlík, M. - Haušild, P.
Únavové vlastnosti aluminidů železa na bázi Fe3Al s přísadou Cr a Zr
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-762/09. 17 s.
Lauschmann, H.
Posouzení lomů a návrh technologie opravy stojanů litinových nádob na odpadky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-760/09. 8 s.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Fractographic Analysis of Specimens Failed in Slow Strain Rate Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2009. V-KMAT-758/09. 20 p.
Kovářík, O.
Fraktografické posouzení značkovaného únavového lomu integrálního panelu F2
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-757/09. 12 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené panelové svodky z cyklonu K11 v ET1
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-756/09. 15 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Studie proveditelnosti zkoušek lomové houževnatosti na tělesech typu sub-size 3PB SEN
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. E-KMAT-755/09. 11 s.
Rapavý, L.
Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. V-KMAT-754/09. 24 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza porušeného Al-kola
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. E-KMAT-753/09. 15 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG1 ETE (lopatky 48 a 91 z 3.OK NT3, lopatka 128 z 3.OK NT2)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-752/09. 17 s.
Skiba, T. - Voleník, K. - Neufuss, K. - Mušálek, R. - Karlík, M.
In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Prague: CTU, 2009, p. 202-203. ISBN 978-80-01-04286-1.
Skiba, T. - Vanmeensel, K. - Haušild, P. - Vleugels, J.
Fracture Toughness of Spark Plasma Sintered Fe-Al Based Intermetallics
In: Workshop 09 CTU REPORTS. Prague: CTU, 2009, p. 180-181. ISBN 978-80-01-04286-1.
Šimek, O. - Oliva, V. - Burda, P. - Materna, A.
Process of Low-Cycle Fatigue Damage of Aircraft Alloy AlCu4Mg1
In: Materials Engineering. 2009, vol. 16, no. 3a, p. 7-12. ISSN 1335-0803.
Siegl, J. - Haušild, P. - Nedbal, I. - Novotný, R.
Vliv prostředí a způsobu zatěžování na procesy porušování korozivzdornÉ oceli AISI 316L
In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, díl 1, s. 159-162. ISBN 978-80-7043-827-5.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Přínos fraktografie k hodnocení životnosti konstrukčních komponent energetických zařízení
In: Energetika. 2009, roč. 59, č. 3, s. 98-100. ISSN 0375-8842.
Lauschmann, H. - Mrkvička, T.
Circumference in Binary Images: Comparison of Continuous Representation and Global Stereological Estimation Methods
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, p. 426-430. ISBN 978-88-7488-310-3.
Lauschmann, H. - Kasl, J. - Herviaux, P.
Correspondences between Images of a Fracture Surface and Material Microstructure
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, p. 402-407. ISBN 978-88-7488-310-3.
Lauschmann, H. - Goldsmith, N.
Textural Fractography of Fatigue Fractures
In: Fatigue Crack Growth: Mechanics, Behavior and Prediction. Hauppauge NY: Nova Science Publishers, Inc., 2009, p. 125-166. ISBN 978-1-60692-476-1.
Lauschmann, H. - Augustin, P. - Kovářík, O. - Šiška, F.
The Reference Crack Growth Rate: An Unifying Concept For Fatigue under Variable Amplitude Loading
In: Proceedings of Second International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Berlin: Deutscher Verband fuer Materialforschung und Pruefung, 2009, vol. I, p. 271-280. ISBN 978-3-00-027049-9.
Lauschmann, H. - Mrkvička, T.
Perimeter in Material Images: Comparison of Continuous Representation and Global Stereological Estimation Methods
In: Materials Characterization. 2009, vol. 60, no. 10, p. 1133-1138. ISSN 1044-5803.
Zýka, J. - Siegl, J. (supervisor)
Studium procesů porušování vybraných typů konstrukčních ocelí v korozním prostředí
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. 138 s.
Négyesi, M.
Kinetika růstu vrstvy α-Zr(O) ve slitině Zr1Nb
In: Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009. Praha: Česká nukleární společnost, 2009, s. 10-17. ISBN 978-80-02-02209-1.
Haušild, P. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Přístroj pro připravu mikrovrubů pro subsize vzorky pro zkoušení lomové houževnatosti
[Funkční vzorek]. 2009.
Kovářík, O.
Liniový laserový profilometr s vyhřívanou komorou vzorků
[Funkční vzorek]. 2009.
Kovářík, O. - Novák, M.
Software pro zpracování dat ze záznamu systému Mikro Datalogger SD
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009.
Kovářík, O.
Mikro Datalogger SD
[Funkční vzorek]. 2009.
Kovářík, O.
Chlazený držák pro zkoumání vlivu teploty substrátu při žárovém nanášení
[Funkční vzorek]. 2009.
Lauschmann, H. - Dušek, J.
TexFrac - a Software System for Textural Fractography
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2009.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG2 ETE (lopatky 583 a 604 3 z 3.OK, lopatky 507 a
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2009. V-KMAT-774/09. 20 s.
Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D. - et al.
The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials
In: 17th Conference on materilas and technology. Ljubljana: Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2009, vol. 1, p. 31. ISBN 978-961-92518-1-2.
Kubošová, A. - Karlík, M. - Haušild, P. - Prahl, J.
Fracture Behaviour of Fe3Al and FeAl Type Iron Aluminides
In: Materials Science Forum. 2008, vol. 567-568, p. 349-352. ISSN 0255-5476.
Strnadel, B. - Haušild, P.
Statistical Scatter in the Fracture Toughness and Charpy Impact Energy of Pearlitic Steel
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, vol. 486, no. 1-2, p. 208-214. ISSN 0921-5093.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (3. případ)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-713/08. 7 s.
Haušild, P. - Siegl, J. - Kudrna, P. - Šíma, V. - Málek, P.
Fracture Behavior of Fe-Al Based Intermetallic Alloy
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, p. 143-150. ISBN 978-80-248-1813-9.
Siegl, J. - Haušild, P. - Mušálek, R.
Mechanical Properties and Fracture Behaviour of High Strength Steel Sheets
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, p. 127-134. ISBN 978-80-248-1813-9.
Siegl, J. - Dubský, J.
Vliv struktury na mechanické vlastnosti termicky deponovaných materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-714/08. 16 s.
Bystrianský, J. - Haušild, P. - Junek, L. - Siegl, J. - Strnadel, B. - et al.
Thermal Fatigue of Stainless Steel EN 1.4541 in Conditions Simulating Nuclear Energy Circuits
In: PowerPlant Chemistry. 2008, vol. 10, no. 5, p. 284-290. ISSN 1438-5325.
Siegl, J. - Haušild, P.
Porovnání mechanických vlastností materiálu výztuh
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-715/08. 7 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených segmentů adaptéru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-722/08. 15 s.
Kunz, J. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení značkovaného únavového lomu zkušebního tělesa CCT C11
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-720/08. 4 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Faktografická analýza porušených pevnostních šroubů 8.8
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-719/08. 9 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýza puncovních značek na zlatých špercích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-718/08. 23 s.
Prahl, J. - Machová, A. - Landa, M. - Libert, M. - Rey, C. - et al.
Multilevel Approach of Studying Deformation Processes in Fe-3%Si Single Crystals
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 240-241. ISBN 978-80-01-04016-4.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené palivové trubky motoru M601 v.č. 871005
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-717/08. 11 s.
Haušild, P. - Pilvin, P.
Mechanical Properties of Metastable Austenitic Stainless Steel AISI 301
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 294-295. ISBN 978-80-01-04016-4.
Haušild, P. - Karlík, M. - Kudrna, P. - Skiba, T.
Fracture Toughness of Fe-40Al Based Intermetallic Alloys
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 268-269. ISBN 978-80-01-04016-4.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (4. případ)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-716/08. 14 s.
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Model of the Low-Cycle Damage at the Fatigue Crack Tip
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008, p. 968-975. ISBN 978-80-214-3692-3.
Materna, A. - Oliva, V.
Final Evaluation of Mechanical Tests of a Primary First Wall Panel Attachment System in Tokamak ITER
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 312-313. ISBN 978-80-01-04016-4.
Siegl, J.
Měření mikrotvrdosti před čelem korozně napěťové trhliny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-743/08. 12 s.
Šiška, F.
Únavový lom při proměnlivém zátěžném cyklu: popis procesu, fraktografická rekonstrukce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-741/08. 37 s.
Mušálek, R.
Studie použitelnosti MKP pro oblast žárového stříkání
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-740/08. 33 s.
Mušálek, R.
Jakost v oblasti žárového stříkání
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-739/08. 20 s.
Šiška, F.
Defect Assessment Procedures for High Temperature Applications
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2008. R-KMAT-738/08. 22 p.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené součásti parní turbíny (předběžné sdělení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-737/08. 7 s.
Karlík, M. - Kubošová, A. - Haušild, P. - Prahl, J.
Fatigue and Fracture Toughness of Fe3Al Alloys with Additions of Zr and C
In: Kovové materiály. 2008, vol. 46, no. 2, p. 77-85. ISSN 0023-432X.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Přínos fraktografie k hodnocení životnosti konstrukčních komponent energetických zařízení
In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2008, s. 82-87. ISBN 978-80-7043-730-8.
Nedbal, I. - Lauschmann, H. - Siegl, J. - Kunz, J.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack History - Part II
In: Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2008, vol. 31, no. 2, p. 177-183. ISSN 8756-758X.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Lauschmann, H.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack History - Part I
In: Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2008, vol. 31, no. 2, p. 164-176. ISSN 8756-758X.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Analyse chimique locale, Dossier M4136
In: Techniques de l'ingénieur. 2008, roč. M4136, s. 1-9. ISSN 1762-8733.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Formation des images, Dossier M4135
In: Techniques de l'ingénieur. 2008, roč. M4135, s. 1-14. ISSN 1762-8733.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Étude des métaux par microscopie électronique en transmission (MET) - Microscope, échantillons et diffraction, Dossier M4134
In: Techniques de l'ingénieur. 2008, roč. M4134, s. 1-17. ISSN 1762-8733.
Karlík, M. - Slámová, M. - Kubošová, A. - Mánik, T. - Grellier, C.
Influence of Cr and Zr on the Structure and Mechanical Properties of Al-Mn Sheets
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 292-293. ISBN 978-80-01-04016-4.
Prahl, J. - Machová, A. - Karlík, M. - Landa, M. - Haušild, P. - et al.
Deflection of the Crack (110)[001] in bcc Iron Crystals Loaded in Mode I
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008, p. 294-301. ISBN 978-80-214-3692-3.
Kunz, J.
Kinetika únavových trhlin z hlediska lineární lomové mechaniky
In: Letná škola únavy materiálov '2008. Žilina: EDIS, 2008, s. 28-40. ISBN 978-80-8070-888-7.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P.
Fracture Analysis of Charpy Specimens Failed in Fatigue and SCC Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2008. V-KMAT-736/08. 60 p.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Analýza materiálu parovodu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-735/08. 3 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení bodových svarů na neporušeném B-sloupku
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-732/08. 12 s.
Haušild, P.
Řešení obecné průhybové čáry zavěšeného vodiče
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-727/08. 4 s.
Haušild, P.
Průhyb trakčního vedení
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-728/08. 6 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Orientační analýza chemického složení částic
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-726/08. 4 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza protinárazové výztuhy dveří
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-725/08. 4 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Defektoskopická analýza upevňovacího úhelníku
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-723/08. 7 s.
Mušálek, R. - Matějíček, J.
Influence of Powder Injection on Mechanical Properties of Plasma Sprayed Copper and Tungsten Coatings
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 230-231. ISBN 978-80-01-04016-4.
Matějíček, J. - Mušálek, R.
Optimization of Powder Injection for Plasma Spraying of Tungsten and Copper
In: Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008, p. 113-116. ISBN 978-80-969310-7-1.
Mušálek, R. - Kovářík, O. - Matějíček, J.
Prediction of Mechanical Properties of Thermally Sprayed Coatings Using Finite Element Method
In: Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008, p. 117-122. ISBN 978-80-969310-7-1.
Dalíková, K. - Linhardt, P. - Číhal, V. - Kunz, J.
Corrosion Testing of High Alloyed Structural Materials Used in Power Industry
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 228-229. ISBN 978-80-01-04016-4.
Mušálek, R. - Siegl, J. - Haušild, P.
Studium vlivu bodových svarů na mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelových plechů
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 233-236. ISBN 978-80-01-04039-3.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J. - Bensch, J. - Sláma, J.
Mechanical Properties and Fracture Behavior of High-Strength Steels
In: Strength of Materials. 2008, vol. 40, no. 1, p. 142-145. ISSN 0039-2316.
Siegl, J. - Adámek, J.
Vliv tepelného zpracování na procesy porušování Zr-slitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 281-284. ISBN 978-80-01-04039-3.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Fraktografický výzkum únavového porušování leteckých konstrukcí a motorů
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 13-20. ISBN 978-80-01-04039-3.
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O. - Vrtílková, V.
Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin po expozici v argonu a rychlém ochlazení
In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2008, s. 216-219. ISBN 978-80-7043-730-8.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Multi-Fractal Features of Fatigue Crack Surfaces in Relation to Crack Growth Rate
In: Materials Science Forum. 2008, vol. 567-568, p. 129-132. ISSN 0255-5476.
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Quantitative Fractographic Analysis of Impact Fracture Surfaces of Steel R73
In: Strength of Materials. 2008, vol. 40, no. 1, p. 67-70. ISSN 0039-2316.
Seiner, H. - Kunz, J. (supervisor) - Landa, M. (supervisor)
Dynamic and Transient Phenomena in Single Crystals of Shape Memory Alloys
[PhD Thesis]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2008. 126 p.
Faltus, J. - Bendíková, E. - Siegl, J.
Únavové vlastnosti Al slitin AA 2017, AA 2007 a AA2015
In: METAL 2008. Ostrava: Tanger, 2008, ISBN 978-80-254-1987-8.
Válek, Š. - Haušild, P. - Kytka, M.
Effect of Irradiation on Mechanical Properties of 15Ch2MFA Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008, p. 1500-1505. ISBN 978-80-214-3692-3.
Válek, Š. - Haušild, P. - Kytka, M.
Mechanisms of Fracture in Neutron-Irradiated 15Ch2MFA Steel
In: Strength of Materials. 2008, vol. 40, no. 1, p. 102-105. ISSN 0039-2316.
Seiner, H. - Bicanová, L. - Sedlák, P. - Landa, M.
Rezonanční ultrazvuková spektroskopie pro vyšetřování fyzikálních vlastností materiálů
[Nepublikovaná přednáška]. Katedra fyziky materiálů MFF UK. 2008-11-26.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Procházka, Z.
Fatigue Behavior of Bodies with Thermally Sprayed Metallic and Ceramic Deposits
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2008, vol. 17, no. 4, p. 525-532. ISSN 1059-9630.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Microstructure and Fracture Morphology of Thermally Sprayed Refractory Metals and Ceramics
In: Strength of Materials. 2008, no. 1, p. 79-82. ISSN 0039-2316.
Kurtin, T. - Oliva, V. - Šimek, O. - Materna, A.
Nízkocyklová únava slitiny D16CT1 a její závislost na stavu napjatosti
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-729/08. 64 s.
Svobodová, M. - Douda, J. - Čmakal, J.
Degradation Assessment of low-alloyed creep resisting steels
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, p. 65-72. ISBN 978-80-248-1813-9.
Svobodová, M. - Čmakal, J. - Douda, J. - Kudrman, J.
Degradation Processes in Creep-Resisting Steels
In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008, p. 241-244. ISBN 978-9958-617-41-6.
Svobodová, M. - Douda, J. - Čmakal, J.
Porovnání žárupevných CrMoV(W) ocelí
In: Kotle, energetická zařízení a kogenerace 2008. Praha: Teris a.s., 2008,
Svobodová, M. - Douda, J. - Kudrman, J.
Thermal Stability of Modern Structural Steels
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 276-277. ISBN 978-80-01-04016-4.
Svobodová, M. - Douda, J. - Kudrman, J.
Degradation of Mechanical and Structural Properties of Steel T23
In: Materials Science Forum. 2008, vol. 567-568, p. 389-392. ISSN 0255-5476.
Lauschmann, H. - Kasl, J. - Herviaux, P.
Investigation of Correlations between Images of a Fracture Surface and Material Structure
In: INŽYNIERIA MATERIALOWA. 2008, vol. 29, no. 4, p. 176-180. ISSN 0208-6247.
Kovářík, O. - Bensch, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura, pórovitost a mechanické vlastnosti žárově nanášených keramických nástřiků Al2O3 a Cr2O3
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 285-288. ISBN 978-80-01-04039-3.
Materna, A. - Oliva, V.
Volba kritéria poškození materiálu před čelem únavové trhliny s ohledem na měnící se charakter napjatosti
In: Únava a lomová mechanika 2008. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008, ISBN 978-80-7043-679-0.
Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B. - Nedbal, I.
Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2008. 10-08. 27 s.
Kovářík, O.
Řídící software k zařízení SF-Test
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008.
Nedbal, I. - Kovářík, O. - Lauschmann, H. - Siegl, J.
SF-Test
[Funkční vzorek]. 2008.
Haušild, P. - Siegl, J. - Lauschmann, H. - Kovářík, O.
Zařízení pro zkoušení lomové houževnatosti na velmi malých zkušebních tělesech
[Funkční vzorek]. 2008.
Bensch, J. - Siegl, J. (supervisor) - Chráska, P. (supervisor)
Lomové chování funkčně gradovaných materiálů
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2008. 127 s.
Prahl, J. - Karlík, M. (supervisor) - Machová, A. (supervisor)
Deformace a lom monokrystalů Fe-3hm.%Si. Studie na více úrovních
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. 140 s.
Spielmannová, A. - Karlík, M. (supervisor) - Machová, A. (supervisor)
Stabilita trhlin v alfa železe
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. 100 s.
Homola, P. - Karlík, M. (supervisor)
Studium ultra-jemnozrnných slitin hliníku připravených extrémní plastickou deformací při válcování
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. 228 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře 1200°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny E 110G
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-745/08. 38 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Analýzy chemického složení mosazných trubek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-742/08. 11 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Porovnání porušených CT těles z ferito-perlitické oceli R7T
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-731/08. 10 s.
Burda, P. - Oliva, V. - Šimek, O.
Iniciace trhliny jako kriterium pro nízkocyklovou únavu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-749/08. 49 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin vzniku trhlin ve svaru nádoby vzdušníku
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. E-KMAT-748/08. 13 s.
Mušálek, R.
Lokální porušování žárově nanášených vrstev
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. R-KMAT-747/08. 56 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek NT dílů TG1 ETE (lopatky 152, 156 a 106 z 3. OK NT3, lopatka 383 z 3. OK NT1) - Část 2
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2008. V-KMAT-746/08. 28 s.
Lauschmann, H. - Kasl, J. - Herviaux, P.
Dimensional Correspondences between Images of a Fracture Surface and Material Structure
In: Únava a lomová mechanika 2008. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008, ISBN 978-80-7043-679-0.
Seiner, H. - Glatz, O. - Bicanová, L. - Sedlák, P.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008, p. 462-465. ISBN 978-0-615-24781-6.
Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M.
Shape Recovery Mechanism Observed in Single Crystals of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy
In: Phase Transitions. 2008, vol. 81, no. 6, p. 537-551. ISSN 0141-1594.
Seiner, H. - Bicanová, L. - Heller, L. - Sedlák, P. - Landa, M.
Resonant Ultrasound Spectroscopy of Single Crystals with Strong Magneto-Elastic Attenuation
In: Abstracts of ICIFMS-15. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2008, p. 23.
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Bicanová, L. - Heller, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
In: Abstracts - CIMTEC 2008. Firenze: World Academy of Ceramics, 2008, p. 23-24.
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Bicanová, L.
Elastic Properties of Shape Memory Alloys
[Unpublished Lecture]. CIMTEC - Third International Conference Smart Materials, Structures and Systems. 2008-06-13.
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H. - Heller, L.
On the evaluation of temperature dependence of elastic constants of martensitic phases in shape memory alloys from resonant ultrasound spectroscopy studies
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2008, vol. 481-482, no. 1-2C, p. 567-573. ISSN 0921-5093.
Lauschmann, H. - Bednařík, P. - Sekerešová, Z. - Beneš, M.
Fractal Image Feature Vectors with Applications in Fractography
In: Image Analysis and Stereology. 2008, vol. 27, no. 2, p. 63-71. ISSN 1580-3139.
Haušild, P. - Pilvin, P. - Landa, M.
Delayed Cracking in a Metastable Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008, p. 1312-1319. ISBN 978-80-214-3692-3.
Haušild, P. - Siegl, J. - Kudrna, P. - Málek, P.
Lomové chování intermetalik na bázi Fe-Al
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 317-320. ISBN 978-80-01-04039-3.
Haušild, P.
Modelování Charpyho zkoušky metodou konečných prvků
In: Československý časopis pro fyziku. 2008, roč. 58, č. 6, s. 380-382. ISSN 0009-0700.
Landa, M. - Seiner, H. - Goldmann, T. - Pompe, V.
Vyšetřování elastických vlastnosti kompozitu akustickými metodami
In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008, s. 50-59. ISBN 978-80-01-04044-7.
Matějíček, J. - Mušálek, R.
Processing and Properties of Plasma Sprayed W+Cu Composites
In: International Thermal Spray Conference and Exposition 2008. Materials Park, OH: ASM International, 2008,
Dalíková, K. - Kunz, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza únavových lomů vysocelegovaných austenitických a duplexních ocelí
In: Letná škola únavy materiálov '2008. Žilina: EDIS, 2008, s. 147-150. ISBN 978-80-8070-888-7.
Dalíková, K. - Kunz, J. - Siegl, J. - Tvaroch, P.
Mikrostruktura a únavové vlastnosti vysocelegovaných slitin Fe a Ni používaných v energetice a chemickém průmyslu
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, s. 29-32. ISBN 978-80-01-04039-3.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Influence of Spot Welds on Mechanical Performance of High Strength Steel Sheets
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. A, p. 226-227. ISBN 978-80-01-04016-4.
Landa, M. - Sedlák, P. - Šittner, P. - Seiner, H. - Novák, V.
Temperature dependence of elastic properties of cubic and orthorhombic phases in Cu-Al-Ni shape memory alloy near their stability limits
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, vol. 2007, no. 462, p. 320-324. ISSN 0921-5093.
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Heller, L.
RUS Characterization of Finely Twinned Structures
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 191.
Landa, M. - Sedlák, P. - Seiner, H. - Bicanová, L.
Modal Resonant Ultrasound Spectroscopy for Precise Measurement of Elastic Properties of Crystals
In: International Congress on Ultrasonics. Vienna: Vienna University of Technology, 2007, p. 189-190.
Kovářík, O. - Bensch, J. - Massini, G. - Boulos, M. - Fan, X.
Induction Plasma Deposition of Refractory Metal: Processing Parameters Optimization
In: International Thermal Spray Conference 2007 - Global Coating Solution. Materials Park, OH: ASM International, 2007, ISBN 978-0-387-77285-1.
Dalíková, K. - Kunz, J. - Číhal, J.
Corrosion and Fatigue Degradation of Stainless High Alloyed Steels and Nickel Alloys
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 290-291. ISBN 978-80-01-03667-9.
Karlík, M. - Kubošová, A. - Haušild, P. - Prahl, J. - Ropars, M.
Fatigue Behaviour and Fracture Toughness of Fe3Al and FeAl Iron Aluminides
In: Proceedings 8th Multinational Congress on Microscopy. Praha: Czechoslovak Microscopy Society, 2007, p. 265-266. ISBN 978-80-239-9397-4.
Dalíková, K. - Kunz, J. - Číhal, V.
Stress Corrosion Cracking at Slow Strain Rate Test of High Alloyed Ni-Cr-Mo Steels and Nickel Alloys
In: Corrosion and Material Protection (ECF Event No. 294). Praha: SVÚOM Praha a.s., 2007, ISBN 978-80-903933-0-1.
Materna, A. - Oliva, V.
MKP simulace poškození materiálu před otupeným kořenem únavové trhliny
In: Materials Engineering. 2007, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1335-0803.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení lomové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-675/07. 18 s.
Seiner, H. - Heller, L. - Landa, M.
Investigation of Anharmonicity of the Austenite-Martensite Interfaces Using a Time Reversal Mirror Method
In: Program and Book of Abstracts of International Congress on Ultrasonics ICU2007. Vienna: TU Vienna, 2007, p. 173.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Measurement of Elastic Coefficients of Bovine Cortical Bone of General Shape by Ultrasonic Immersion Technique
In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, p. 328-329. ISBN 978-80-01-03762-1.
Bicanová, L. - Seiner, H. - Landa, M. - Heller, L.
Elastic Properties of Finely Twinned Martensitic Structures Determined by Resonant Ultrasound Spectroscopy
In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, p. 258-259. ISBN 978-80-01-03762-1.
Podhorná, B. - Hrbáček, K. - Joch, A. - Skiba, T.
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a vysokoteplotní stabilitu niklové slitiny IN792-5A
In: Metal 2007. Ostrava: Tanger, 2007, ISBN 978-80-86840-33-8.
Skiba, T. - Podhorná, B. - Hrbáček, K. - Adámek, J.
Mechanical Properties and Stability of the Microstructure of Cast Nickel Superalloy IN792-5A After Long-Term Exposure at High Temperatures
In: Materials Engineering. 2007, vol. 14, no. 3, p. 143-147. ISSN 1335-0803.
Svobodová, M. - Kunz, J.
Degradation of Structure and Fatigue Properties of Structural CrMo Steels CSN 15313 and P91
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 352-353. ISBN 978-80-01-03667-9.
Válek, Š. - Haušild, P. - Kytka, M.
Micro-Mechanisms of Fracture in 15Ch2MFA Steel
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 354-355. ISBN 978-80-01-03667-9.
Šimek, O. - Oliva, V. - Materna, A.
Local Conditions at the Growing Fatigue Crack in CCT Specimens of Different Thicknesses
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 358-359. ISBN 978-80-01-03667-9.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Vliv bodového svaru na hodnoty vrubové houževnatosti vysokopevnostních plechů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-689/07. 18 s.
Svobodová, M.
Strukturní stabilita modifikované žárupevné oceli za vysokých teplot
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. R-KMAT-688/07. 56 s.
Prahl, J.
Možnosti predikce přechodového chování feritických ocelí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. R-KMAT-687/07. 33 s.
Spielmannová, A.
Stabilita trhlin v alfa železe
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-686/07. 29 s.
Prahl, J.
Přechodové chování feritických ocelí (možnosti predikce a modelování)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. R-KMAT-685/07. 48 s.
Sekerešová, Z.
Teorie fraktálů, multifraktálů a dynamických chaotických systémů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. R-KMAT-684/07. 41 s.
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitické oceli
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-683/07. 11 s.
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A. - Prahl, J. - Ropars, M.
Fracture Toughness Testing of Iron Aluminides Based Intermetallic Alloys
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 306-307. ISBN 978-80-01-03667-9.
Haušild, P. - Karlík, M. - Landa, M. - Kolařík, K. - Jezequel, V.
Deformation Induced Martensitic Transformation in Austenitic Stainless Steel
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 348-349. ISBN 978-80-01-03667-9.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného T-kusu DN45/10
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-682/07. 8 s.
Sekerešová, Z.
Lom v BCC kryštáloch
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. R-KMAT-681/07. 27 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené hřídele elektromotoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-680/07. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza šroubu M30 ventilové komory
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-679/07. 4 s.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Application of Simplified Ray Method for the Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion
In: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007. Berlin: Springer, 2007, p. 304-307. ISBN 978-3-540-73043-9.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch radiálního kola kompresoru motoru M601
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-678/07. 5 s.
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulations of Proposed Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER (Revision 1)
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2007. V-KMAT-677/07. 47 p.
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 894045
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-676/07. 12 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušené výztuhy A-sloupku karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-699/07. 6 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené výztuhy B-sloupku karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-698/07. 11 s.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení vrubové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů (2. etapa)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-697/07. 17 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza CT-těles porušených v korozním prostředí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-696/07. 9 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky axiálního kompresoru motoru M601 v.č. 871019 D
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-695/07. 7 s.
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových lomů těles vyrobených z Al-slitin 2007, 2015 a 2017
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-694/07. 33 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium povrchových vad plechů ze slitiny 2024 T3
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-693/07. 8 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-692/07. 6 s.
Haušild, P.
Porovnání iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitických ocelí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-691/07. 12 s.
Siegl, J.
Únava materiálu? Prověříme!
In: Tecnicall. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 23.
Siegl, J.
Applications of Fractography in Material Research
[Unpublished Lecture]. Prof. A.K.Khor, Nanyang Technical University of Singapore. 2007-07-06.
Siegl, J.
Study of Fatigue Behaviour of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
[Unpublished Lecture]. Prof. A.K.Khor, Nanyang Technical University of Singapore. 2007-07-06.
Válek, Š. - Haušild, P. - Kytka, M.
Mechanisms of Fracture in Neutron-Irradiated 15Ch2MFA Steel
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, p. 94. ISBN 978-80-214-3434-9.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Comparing Fractal Features of Fatigue Crack Surfaces in 2D and 3D
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, p. 49. ISBN 978-80-214-3434-9.
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Quantitative Fractographic Analysis of Impact Fracture Surfaces of Steel R73
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, p. 163. ISBN 978-80-214-3434-9.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Usage of Ultrasonic Wave Inversion for the Determination of Bone Elastic Coefficients
In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007, p. 263-266.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Kunz, J.
Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Integrally Stiffened Panels
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2007. V-KMAT-709/07. 33 p.
Faltus, J. - Siegl, J.
Fatigue Fractures and Microstructure in Al-Cu-Mg Machinable Wrought Alloys
In: Kovové materiály. 2007, vol. 45, no. 2, p. 59-65. ISSN 0023-432X.
Siegl, J.
Výzkum únavového chování těles se žárovými nástřiky
[Docentská habilitační práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 18 s. ISBN 978-80-01-03731-7.
Adámek, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-712/07. 17 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného B-sloupku karoserie osobního automobilu (2. případ)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-711/07. 13 s.
Homola, P. - Slámová, M. - Karlík, M.
Effect of Alloying on the Microstructure of Aluminium Sheets Prepared by Accumulative Roll Bonding Process
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 346-347. ISBN 978-80-01-03667-9.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Fatigue Crack Growth History in Concept of Damage Tolerance of Aircraft Structures
In: Damage Tolerance of Aircraft Structures. Delft: Delft University of Technology, 2007, ISBN 978-90-90-22002-4.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304L in PWR Primary Water at Room and Elevated Temperature
In: Corrosion Issues in Light Water Reactors. Stress Corrosion Cracking. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2007, p. 260-269. ISBN 978-1-84569-242-1.
Siegl, J. - Bensch, J. - Čížek, J. - Khor, K.A.
Influence of Spraying Conditions on FatigueBehaviour of Hydroxyapatite Coatings
In: Acta Technica CSAV. 2007, vol. 52, no. 3, p. 205-215. ISSN 0001-7043.
Kovářík, O. - Fan, X. - Boulos, M.
In Flight Properties of W Particles in an Ar-H2 Plasma
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2007, vol. 12, no. 2, p. 229-237. ISSN 1059-9630.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Vliv povrchových vrstev na únavové porušování
In: Materials Engineering. 2007, roč. 14, č. 3, s. 44-51. ISSN 1335-0803.
Slámová, M. - Homola, P. - Karlík, M.
Thermal Stability of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si Sheets Accumulative Roll Bonded at Different Temperatures
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, vol. 462, no. 1-2, p. 106-110. ISSN 0921-5093.
Prahl, J. - Machová, A. - Landa, M. - Haušild, P. - Karlík, M. - et al.
Fracture of Fe-3 wt.% Si Single Crystals
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, vol. 462, no. 1-2, p. 178-182. ISSN 0921-5093.
Karlík, M. - Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P. - Cieslar, M.
Accumulative Roll Bonding (ARB) of Sheets of Aluminium and its Commercial Alloys AA8006 and AA5754 at Ambient and Elevated Temperatures
In: Materials Science Forum. 2007, vol. 546-549, p. 767-774. ISSN 0255-5476.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Microstructure and Fracture Morphology of Thermally Sprayed Refractory Metals and Ceramics
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, p. 77. ISBN 978-80-214-3434-9.
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O.
Oxygen and Hydrogen Effect on Degradation Processes of Zr1Nb Alloy
In: MSMF5 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2007, p. 105. ISBN 978-80-214-3434-9.
Prahl, J. - Karlík, M. - Rey, C. - Clavel, M. - Haghi-Ashtiani, P.
Modeling of Deformation Processes in Fe-3%Si Single Crystals
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 316-317. ISBN 978-80-01-03667-9.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J. - Bensch, J. - Sláma, J.
Mechanical Properties of High Strength Steel Sheets
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 278-279. ISBN 978-80-01-03667-9.
Kubošová, A. - Karlík, M. - Haušild, P. - Prahl, J.
Fracture Behaviour of Fe3Al Based Alloys with Cr and Zr Addition
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 356-357. ISBN 978-80-01-03667-9.
Karlík, M. - Haušild, P. - Strnadel, B. - Kytka, M.
Physical Aspects of the Transition Behaviour of Ferritic Steels
In: Proceedings of Workshop 2007. Prague: CTU, 2007, p. 326-327. ISBN 978-80-01-03667-9.
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C. - Stöger-Pollach, M.
Microstructure of Low Alloyed Steel Close to the Fracture Surface
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, vol. 462, no. 1-2, p. 183-188. ISSN 0921-5093.
Cieslar, M. - Karlík, M.
Carbide Formation in Zr-Containing Fe3Al-Based Alloys
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2007, vol. 462, no. 1-2, p. 289-293. ISSN 0921-5093.
Spielmannová, A. - Landa, M. - Machová, A. - Haušild, P. - Lejček, P.
Influence of Crack Orientation on the Ductile-Brittle Behavior in Fe-3 wt.% Si Single Crystals
In: Materials Characterization. 2007, vol. 58, p. 892-900. ISSN 1044-5803.
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A. - Skiba, T.
Microstructure and Fracture Toughness of FeAl and Fe3Al Iron Aluminides
In: International Science Conference of Materials science and Manufacturing Technology. Prague: Czech University of Agriculture, 2007, p. 39-44. ISBN 978-80-213-1650-8.
Haušild, P. - Karlík, M. - Kubošová, A. - Kudrna, P.
Lomové chování intermetalik na bázi aluminidů železa
In: Porušování a design materiálu. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007, s. 157-168. ISBN 978-80-254-0725-7.
Strnadel, B. - Haušild, P.
Vliv fyzikálně metalurgických parametrů podeutektoidních ocelí na jejich lomové charakteristiky
In: Porušování a design materiálu. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007, s. 61-70. ISBN 978-80-254-0725-7.
Šimek, O. - Šídlová, V. - Světlík, I. - Tomášková, L.
Monte Carlo Modeling of Liquid Scintillation Spectra
In: Sborník - XXIX. DRO. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2007, vol. 1, p. 90-93. ISBN 978-80-01-03901-4.
Oliva, V. - Materna, A. - Václavík, J.
Mechanical Testing of a PFW Panel Attachment System for ITER (Final Report)
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2007. V-KMAT-706/07. 153 p.
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky GT porušené při provozu experimentálního motoru M601 v.č. 921011
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-710/07. 8 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza lopatky GT porušené při záběhu motoru M601 v.č. 871007
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-708/07. 14 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného oka ozdobného řetězu ze slitiny stříbra
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-707/07. 6 s.
Haušild, P.
Fraktografická analýza únavově porušených šroubů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-704/07. 6 s.
Siegl, J.
Vliv korozního prostředí na mechanismus únavového porušování těles z oceli L 485 MB
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-703/07. 5 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v argonu na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-702/07. 56 s.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení lomové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů (2. etapa)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. V-KMAT-701/07. 17 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Fraktografické posouzení příčin rozdílných výsledků tahových zkoušek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2007. E-KMAT-700/07. 7 s.
Kunz, J.
O výzkumu únavy materiálů a spolehlivosti konstrukcí
In: Pražská technika. 2007, č. 5, s. 24-25. ISSN 1213-5348.
Dalíková, K. - Kunz, J. - Číhal, V. - Tvaroch, P.
Studium mikrostruktury a únavových vlastností korozivzdorných austenitických ocelí a niklových slitin
In: Materials Engineering. 2007, roč. 14, č. 3, s. 33-38. ISSN 1335-0803.
Karlík, M. - Haušild, P. - Rogers, M. - Rechberger, W.
Microstructure of Low Alloyed Bainitic Steel A508 under Cleavage Initiation Facet
In: Proceedings 8th Multinational Congress on Microscopy. Praha: Czechoslovak Microscopy Society, 2007, p. 267-268. ISBN 978-80-239-9397-4.
Dalíková, K. - Číhal, V. - Kalabisová, E. - Kunz, J.
Studium korozních vlastností vysocelegovaných konstrukčních materiálů používaných v energetice
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, s. 52-55. ISBN 978-80-8070-639-5.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Bensch, J. - Sláma, J.
Fracture Behaviour of High Strength Steel Sheets
In: Proc. of SEMDOK 2007. Žilina: Technical University of Žilina, 2007, p. 92-95. ISBN 978-80-8070-639-5.
Lauschmann, H.
Image Textural Analysis, Applications in Fractography of Fatigue Failures
In: Wiadomošci stereologiczne. Katowice: Polskie towarzystwo stereologiczne, 2007, p. 9-15.
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Cieslar, M. - Karlík, M.
Accumulative Roll Bonding - Preparation of Ultrafine-Grained Sheets of Twin-Roll Cast Aluminium Alloys
In: Transactions of the Universities of Košice. 2007, no. M, p. 291-298. ISSN 1335-2334.
Homola, P. - Slámová, M. - Karlík, M. - Čížek, J. - Procházka, I.
Effect of the Temperature of Accumulative Roll Bonding on the Microstructure and Properties of Twin-Roll Cast AA8006 Alloy
In: Materials Science Forum. 2006, vol. 503-504, p. 281-286. ISSN 0255-5476.
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C. - Stöger-Pollach, M.
Microstructure of Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Fracture Surface
In: Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures. Dordrecht: Springer, 2006, ISBN 1-4020-4971-4.
Strnadel, B. - Haušild, P. - Karlík, M.
Quasistatic and Dynamic Fracture of Pearlitic Steel
In: Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures. Dordrecht: Springer, 2006, ISBN 1-4020-4971-4.
Siegl, J. - Bystrianský, J. - Haušild, P.
Study of Thermal Fatigue Processes
In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006, p. 95-101. ISBN 80-248-1126-0.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J. - Šiška, F. - Nedbal, I.
An Unifying Concept for Fatigue: The Reference Crack Growth Rate
In: Materials Characterization. 2006, vol. 56, no. 4-5, p. 257-265. ISSN 1044-5803.
Kunz, J. - Bensch, J.
Smykové okraje únavových lomů těles z Al-slitiny 2024
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 124-131. ISBN 80-968543-5-6.
Bensch, J. - Siegl, J. - Kovářík, O.
Procesy porušování plazmově nanášených keramicko-kovových vrstev
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 189-196. ISBN 80-968543-5-6.
Juliš, M. - Podrábský, T. - Siegl, J. - Pospíšilová, S.
Porušování lopatek spalovacího motoru za provozu
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 326-332. ISBN 80-968543-5-6.
Faltus, J. - Siegl, J.
Mikrostruktura a únavové lomy obrobitelných slitin hliníku
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 165-172. ISBN 80-968543-5-6.
Svobodová, M. - Kunz, J.
Degradace strukturních a únavových vlastností konstrukčních CrMo ocelí ČSN 15 313 a P91
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, s. 164-167. ISBN 80-8070-582-8.
Faltus, J. - Siegl, J. - Očenášek, V. - Dalíková, K.
Únavové vlastnosti obrobitelných hliníkových slitin AA 2007 a AA2015
In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, ISBN 80-86840-18-2.
Svobodová, M. - Kudrman, J. - Douda, J.
Degradace povrchových vrstev oceli při dlouhodobém účinku teploty a prostředí
In: METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, ISBN 80-86840-18-2.
Dalíková, K. - Kunz, J. - Číhal, V.
Corrosion Behaviour of Stainless High Alloyed Steels and Nickel Alloys
In: Proceedings of Junior Euromat 2006. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2006, vol. 1,
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Quantitative Fractography - Well Spring of Intimate Knowledge in Fatigue Crack Growth History
In: Communications. 2006, vol. 8, no. 4, p. 10-14. ISSN 1335-4205.
Kunz, J.
Šíření únavových trhlin z hlediska lineární lomové mechaniky
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, s. 19-30. ISBN 80-8070-582-8.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Determination of the Cortical Bone Elastic Coefficients by the Ultrasonic Wave Inversion - An Approach of the Wave Propagation through the Curvilinear Anisotropic Sample
In: 35th Solid Mechanics Conference. Warszawa: Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research, 2006, p. 59-60.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
A new Methodology of Elastic Properties Evaluation of Cortical Bone by Ultrasonic Wave Inversion
In: Journal of Biomechanics. 2006, vol. 39, no. S1, p. S465-S466. ISSN 0021-9290.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique
In: Technology and Health Care. 2006, vol. 14, no. 4,5, p. 219-232. ISSN 0928-7329.
Oliva, V. - Materna, A. - Šimek, O. - Siegl, J.
Cyklická plastická deformace na zakřiveném čele únavových trhlin v plochých tělesech o různé tloušťce
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 115-123. ISBN 80-968543-5-6.
Šimek, O. - Oliva, V. - Materna, A.
Vliv tloušťky zkušebního tělesa na mechaniku elastoplastické deformace před čelem únavové trhliny
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Verification of Primary First Wall Panel Attachment System in Tokamak ITER
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Prague: CTU, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Siegl, J. - Dalíková, K.
The Influence of Forming and Heat Treatment on the Mechanical Properties of Tungsten Alloys
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 382-383. ISBN 80-01-03439-9.
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O.
The Effect of 1000°C Steam Exposure on Fracture Morphology of Zr Alloy Cladding of Fuel Rods
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 400-401. ISBN 80-01-03439-9.
Bensch, J. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Fatigue Properties of Bodies with Composite Ceramic Coatings
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 390-391. ISBN 80-01-03439-9.
Svobodová, M. - Kudrman, J. - Douda, J.
High-Temperature Characteristics Degradation of Modified High-Temperature Steel T23
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 402-403. ISBN 80-01-03439-9.
Kovářík, O. - Xue, S. - Fan, X. - Boulos, M.
RF Plasma Deposition of Refractory Metals Case Study for Tungsten
In: Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application. Materials Park, OH: ASM International, 2006,
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O. - Dubský, J. - Chráska, P.
Evaluation of Fatigue properties of Various Thermal Spray Coatings
In: Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application. Materials Park, OH: ASM International, 2006,
Voleník, K. - Nop, P. - Kopřiva, P. - Kolman, B. - Dubský, J.
Isothermal Oxidation of Metallic Coatings Deposited by a Water-Stabilized Plasma Gun
In: Kovové materiály. 2006, vol. 44, no. 1, p. 41-48. ISSN 0023-432X.
Karlík, M. - Haušild, P. - Prioul, C. - Stöger-Pollach, M. - Rogers, M. - et al.
TEM Observation of the Microstructure of Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Ductile Tearing and Cleavage Fracture Surfaces
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, p. 40-51. ISBN 80-968543-5-6.
Homola, P. - Slámová, M. - Sláma, P. - Čížek, J. - Procházka, I. - et al.
Microstructure, Texture and Property Changes of High Purity Aluminium During Accumulative Roll Bonding and Conventional Rolling
In: Materials Science Forum. 2006, vol. 503-504, p. 711-716. ISSN 0255-5476.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Akustický imerzní skener pro měření elastických konstant anisotropního materiálu obecného tvaru
[Prototyp]. 2006.
Haušild, P. - Strnadel, B.
Fracture of Pearlitic Steel for Railway Applications
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. 1, p. 358-359. ISBN 80-01-03439-9.
Válek, Š. - Haušild, P.
Influence of Microstructure on Fracture Energy of Low-Alloy Steels
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. 1, p. 360-361. ISBN 80-01-03439-9.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Viacparametrický fraktálny popis obrazov únavových lomových plôch
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 76-82. ISBN 80-968543-5-6.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H. - Karovičová, I. - Ponec, M.
Multiparametrická fraktálna analýza 3D rekonštrukcie lomovej plochy
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelství Žilinské university, 2006, s. 208-211. ISBN 80-8070-582-8.
Sekerešová, Z. - Karovičová, I. - Lauschmann, H.
Fractal Analysis of the Relation between Fatigue Crack Rate and 3D Reconstitution of Fracture Surface
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 394-395. ISBN 80-01-03439-9.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Multiparametric Fractal Analysis in Fractography
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 392-393. ISBN 80-01-03439-9.
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatky V 54L 252 generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893009 E (Dodatek ke zprávě E-KMAT-661/06)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-661a/06. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893009 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-661/06. 8 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného listu lopatky GT turbíny motoru M601 v.č. 934002 E (Dodatek ke zprávě E-KMAT-660/06)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-660a/06. 8 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného listu lopatky GT turbíny motoru M601 v.č. 934002 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-660/06. 11 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Mechanismus porušování výztuh karoserie osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-659/06. 18 s.
Spielmannová, A.
Dvouparametrová lomová mechanika
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-658/06. 18 s.
Bensch, J.
Lomové parametry žárově nanášených vrstev a jejich měření
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-656/06. 33 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruchy odkalovacího potrubí čerpadla 2511-P3/3
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-655/06. 10 s.
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 854008 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-654/06. 14 s.
Lauschmann, H. - Mrázková, L.
Binary Idealizations of Fractographic Features and Their Stochastic Models
In: Proceedings S4G International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, p. 503-508. ISBN 80-7015-037-8.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J. - Šiška, F. - Nedbal, I.
Common Features of Fatigue Fracture Surfaces Created by Different Loading Sequences
In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 328-329. ISBN 80-01-03439-9.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Šumbera, J. - Nedbal, I.
Referenční rychlost šíření trhliny - sjednocující koncepce pro popis růstu trhlin při různých zatěžovacích režimech
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 97-105. ISBN 80-968543-5-6.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Šumbera, J. - Nedbal, I.
Společné znaky únavových lomových ploch vytvořených odlišnými zatěžovacími režimy
In: Soubor přednášek ze semináře "Únava a lomová mechanika 2006". Plzeň: Škoda Výzkum, 2006,
Zýka, J. - Hnilica, F. - Čmakal, J. - Chmela, T.
Vliv vodíku na poškozování oceli ČSN 41 5421
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 473-476. ISBN 80-968543-5-6.
Adámek, J. - Siegl, J.
Shrnutí poznatků z fraktografických analýz palivových trubek ze Zr-slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-673/06. 7 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného ojničního šroubu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-672/06. 3 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře a v argonu na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-671/06. 78 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Hodnocení povrchu jamek kloubních náhrad
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-670/06. 5 s.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in Air at Elevated Temperature
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2006. V-KMAT-642/06. 40 p.
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace lomu v CT tělesech z ferito-perlitické oceli
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-665/06. 16 s.
Vilémová, M. - Siegl, J.
Lomové chování funkčně gradientních materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-652/06. 43 s.
Caccavale, A. - Wentz, T. - Siegl, J.
Study of Mechanical Properties of Thermal Sprayed Coatings
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2006. V-KMAT-657/06. 38 p.
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Modelování fraktografických znaků prostředky stochastické geometrie
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 83-89. ISBN 80-968543-5-6.
Mrázková, L. - Lauschmann, H.
Analýza obrazů únavových lomů s využitím prostředků stochastické geometrie
In: Letná škola únavy materiálov '2006. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2006, s. 180-183. ISBN 80-8070-582-8.
Lauschmann, H. - Sekerešová, Z.
Multiparametric Fractal Analysis with Applications in Fractography
In: Proceedings S4G International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006, p. 281-286. ISBN 80-7015-037-8.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Siegl, J.
Hodnocení vrubové houževnatosti vybraných vysokopevnostních plechů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-669/06. 14 s.
Seiner, H.
Dynamické vlastnosti monokrystalů slitin s tvarovou pamětí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-668/06. 26 s.
Homola, P.
Metody extrémní plastické deformace pro přípravu nanostrukturních materiálů: Kumulativní spojování válcováním (ARB)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-667/06. 24 s.
Homola, P.
Vliv metalurgicko-strukturních vlastností na vysokocyklovou únavu vytvrzovatelných Al slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-666/06. 45 s.
Seiner, H. - Landa, M.
Differential Geometry of Ray Surfaces in Anisotropic Solids and Its Contribution to NDE: Modelling and Experiment
In: Ultrasonics. 2006, vol. 44, no. Suppl. 1, p. E801-E806. ISSN 0041-624X.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 904025 E-11
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-664/06. 6 s.
Bensch, J.
Mechanické vlastnosti funkčně gradovaných materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-663/06. 28 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky DN 500 porušené při tlakové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-662/06. 13 s.
Siegl, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 863036 D-1
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-653/06. 11 s.
Adámek, J.
Fraktografická analýza porušených vzorků palivových trubek ze slitiny Zry-4W
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-651/06. 7 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P.
Fraktografická analýza porušeného kompresoru Burckhardt PS 2305
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-650/06. 23 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 893013 D-11 NZ
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-649/06. 14 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené palivové trubky motoru M601 v.č. 884083 E-11
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-648/06. 10 s.
Šimek, O.
Růst únavové trhliny v CCT tělesech o různé tloušťce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-647/06. 85 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky volné turbíny motoru M601 v.č. 883004 D-11 NZ
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-646/06. 7 s.
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu ve ferito-perlitických ocelích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-645/06. 8 s.
Siegl, J.
Poruchy hnacích hřídelí odsávacího čerpadla oleje M601-51.9
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-644/06. 4 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza potrubí porušeného při tlakové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-643/06. 11 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 914003 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-641/06. 7 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874020 D
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-640/06. 6 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 921001 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-639/06. 6 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného disku generátorové turbíny motoru v.č. 902006E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-638/06. 34 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 913039 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-637/06. 10 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza poruch balotinovaných lopatek GT po zkoušce vysokocyklové únavy
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. E-KMAT-636/06. 8 s.
Seiner, H.
Dynamika vysokorychlostních křehkých lomů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. R-KMAT-635/06. 35 s.
Materna, A. - Oliva, V.
Mechanické zkoušky nerezové oceli 316L
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2006. V-KMAT-634/06. 24 s.
Materna, A. - Oliva, V.
FEM Simulations of Proposed Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2006. V-KMAT-633/06. 44 p.
Seiner, H. - Landa, M. - Sedlák, P.
Experimental Observation of Martensite-to-Austenite Transitions in SMAs
[Unpublished Lecture]. Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM). 2006-06-02.
Seiner, H. - Sedlák, P. - Landa, M.
Improvement of the Inversion Procedure in Resonant Ultrasound Spectroscopy for Generally Oriented High Anisotropic Crystals
In: Proceedings of the 2006 IEEE International Ultrasonics Symposium. New Jersey: IEEE, 2006, p. 39. ISBN 1-4244-0201-8.
Seiner, H. - Landa, M. - Sedlák, P.
Propagation of an Austenite-Martensite Interface in a Thermal Gradient
In: Book of Abstracts of EUROMECH Colloquium 478 (Non-equilibrium Dynamical Phenomena in Inhomogeneous Solids). Tallinn: Tallinn Technical University, 2006, p. 34.
Siegl, J. - Bystrianský, J. - Haušild, P.
Mechanismus šíření trhlin při tepelné únavě austenitických ocelí
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 132-139. ISBN 80-968543-5-6.
Mušálek, R. - Haušild, P. - Bensch, J. - Siegl, J. - Sláma, J.
Studium mechanických vlastností a lomového chování vysokopevnostních plechů
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 247-254. ISBN 80-968543-5-6.
Siegl, J. - Dalíková, K. - Adámek, J. - Hamouz, V.
Vliv chemického složení a tváření na mechanické charakteristiky wolframových pseudoslitin
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 294-301. ISBN 80-968543-5-6.
Adámek, J. - Siegl, J. - Kovářík, O. - Vrtílková, V.
Porušování povlakových trubek ze Zr-slitin při simulaci havárie LOCA
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 317-325. ISBN 80-968543-5-6.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Study of Fatigue Process History in Structural Parts by Quantitative Fractography
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, p. 106-114. ISBN 80-968543-5-6.
Dalíková, K. - Číhal, V. - Kunz, J.
Korozní zkoušky vysocelegovaných duplexních ocelí při pomalé rychlosti deformace
In: Fractography 2006. Košice: IMR SAS, 2006, s. 263-270. ISBN 80-968543-5-6.
Bensch, J. - Nohava, J. - Chráska, P.
Funkčně gradované materiály
In: Československý časopis pro fyziku. 2006, roč. 56, č. 3, s. 139-147. ISSN 0009-0700.
Birol, Y. - Karlík, M.
The Interaction of Natural Ageing with Straining in a Twin-roll Cast AlMgSi Automotive Sheet
In: Scripta Materialia. 2006, vol. 55, no. 7, p. 625-628. ISSN 1359-6462.
Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P. - Karlík, M. - Cieslar, M. - et al.
Accumulative Roll Bonding of AA8006, AA8011 and AA5754 Sheets
In: Materials Science Forum. 2006, vol. 519-521, p. 1227-1232. ISSN 0255-5476.
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M. - Crenn, J.-F.
Fracture Behaviour of Fe3Al Alloy with Additions of Zr and C at Different Temperatures
In: Kovové materiály. 2005, vol. 43, no. 2, p. 134-144. ISSN 0023-432X.
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M. - Pešek, P.
Influence of Irradiation on the Ductile Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel
In: Journal of Nuclear Materials. 2005, vol. 341, no. 2-3, p. 184-188. ISSN 0022-3115.
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P.
Prediction of Cleavage Fracture for a Low Alloy Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2005, vol. 391, no. 1-2, p. 188-197. ISSN 0921-5093.
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M. - Landa, M.
Mechanismy lomu v monokrystalech Fe-3hm.%Si
In: SEMDOK 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, s. 101-104. ISBN 80-8070-344-2.
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu v oceli R73
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-606/05. 20 s.
Haušild, P. - Berdin, C. - Rossoll, A.
Modelling of the Charpy Impact Test in the DBTT Range
In: Materials Science Forum. 2005, vol. 482, p. 331-334. ISSN 0255-5476.
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Fractographic Analysis of the Crack Growth in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
In: Intermetallics. 2005, vol. 13, no. 2, p. 217-225. ISSN 0966-9795.
Svobodová, M.
Alloyed Structural CrMo Steels Characteristics and Their Changes by Long-Time Temperature Effects
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, p. 95-98. ISBN 80-214-2984-4.
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M. - Pešek, P.
Tensile Properties of Neutron Irradiated Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. A, p. 434-435. ISBN 80-01-03201-9.
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P.
Vliv provozních podmínek na únavové vlastnosti ocelí pro potrubní systémy v chemickém průmyslu
In: Materiálové inžinierstvo. 2005, roč. 12, č. 3, s. 52-56. ISSN 1335-0803.
Birol, Y. - Karlík, M.
Bake Hardening of Twin-Roll Cast Al-Mg-Si Sheet
In: Materials Science and Technology. 2005, vol. 21, no. 2, p. 153-158. ISSN 0267-0836.
Haušild, P.
Aplikace difrakce elektronů v řádkovací elektronové mikroskopii (EBSD)
[Nepublikovaná přednáška]. Krystalografická společnost . 2005-06-21.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Determination of Elastic Coefficients of Bone and Composite Materials by Acoustic Immersion Technique
In: Applied Biomechanics Regensburg 2005. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2005, p. 106.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Ultrasonic Immersion Measurement of CFRP Composites Elastic Coefficients - Preliminary Study for Cortical Bone Elastic Properties Assignment
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. B, p. 786-787. ISBN 80-01-03201-9.
Goldmann, T. - Seiner, H. - Landa, M.
Experimental Determination of Elastic Coefficients of Dry Bovine Bone
In: Bulletin of Applied Mechanics. 2005, vol. 1, no. 4, p. 262-275. ISSN 1801-1217.
Prahl, J. - Haušild, P. - Karlík, M. - Crenn, J.-F.
Fracture of Fe3Al-Zr Intermetallic Alloy at Elevated Temperatures
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. A, p. 492-493. ISBN 80-01-03201-9.
Karlík, M. - Haušild, P. - Landa, M.
Microstructure of Fe-3wt. %Si Monocrystal Close to the Fracture Surface
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 490-491. ISBN 80-01-03201-9.
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M. - Pešek, P.
Influence of Neutron Fluence on Ductile Crack Growth in Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 436-437. ISBN 80-01-03201-9.
Materna, A. - Oliva, V.
Stress and Strain in Front of the Fatigue Crack With Shear Lips
In: Proceedings of the 11th International Conference on Fracture. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005, ISSN 0376-9429.
Oliva, V. - Denk, T. - Materna, A.
Project ITER: FEM Simulation of Mechanical Tests of a Primary First Wall Panel Attachment System
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 504-505. ISBN 80-01-03201-9.
Materna, A. - Oliva, V. - Denk, T.
FEM Simulation of Plastic Zone in Front of the Fatigue Crack with Shear Lips
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 502-503. ISBN 80-01-03201-9.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Strain Energy Density and Crack Rate along the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 500-501. ISBN 80-01-03201-9.
Faltus, J. - Siegl, J. - Očenášek, V. - Adámek, J.
Hodnocení únavových vlastností hliníkových slitin AA 6082, AA 6262 a AA6023
In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P. - Kudrman, J.
Influence of High Temperature Degradation on Fatigue Crack Growth in Cr-Mo Tube Steels
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 458-459. ISBN 80-01-03201-9.
Siegl, J. - Adámek, J. - Dalíková, K. - Faltus, J. - Očenášek, V.
Výzkum procesů únavového porušování bezolovnaté slitiny AlMgSiSnBi
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2005, s. 234-238. ISBN 80-01-03251-5.
Siegl, J. - Adámek, J.
Procesy porušování Zr-slitin
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2005, s. 239-243. ISBN 80-01-03251-5.
Kunz, J. - Siegl, J. - Čmakal, J. - Kudrman, J.
Vliv dlouhodobého provozu na mechanické vlastnosti oceli N10
In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2005, s. 134-138. ISBN 80-01-03251-5.
Karlík, M. - Slámová, M. - Juříček, Z. - Sejk, K. - Birol, Y. - et al.
Continuous Casting Technologies for Production of Aluminium Alloy Sheets for Transportation Applications
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 466-467. ISBN 80-01-03201-9.
Homola, P. - Karlík, M. - Slámová, M.
Microstructure and Mechanical Properties of the Accumulative Roll Bonded AA 8006 Alloy
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 520-521. ISBN 80-01-03201-9.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Nohava, J. - Chráska, P.
Young's Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings
In: Journal of Thermal Spray Technology. 2005, vol. 14, no. 2, p. 231-238. ISSN 1059-9630.
Karlík, M.
Transmisní elektronová mikroskopie: pohled do nitra materiálů
In: Československý časopis pro fyziku. 2005, roč. 55, č. 5, s. 457-464. ISSN 0009-0700.
Birol, Y. - Karlík, M.
Microstructure of a Thin-Cast Al-Fe-Mn-Si Strip
In: Praktische Metallographie. 2005, vol. 45, no. 7, p. 325-338. ISSN 0032-678X.
Haušild, P.
Fraktografická analýza porušených monokrystalů FeSi
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-629/05. 15 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Dalíková, K.
Vliv tváření a tepelného zpracování na mez pevnosti wolframových pseudoslitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-628/05. 39 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného potrubí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. E-KMAT-627/05. 8 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv doby expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zr1Nb
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-623/05. 62 s.
Kunz, J.
Aplikovaná lomová mechanika
4. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. 272 s. ISBN 80-01-03306-6.
Slámová, M. - Sláma, P. - Homola, P. - Karlík, M.
Effect of Processing Parameters on Microstructure and Properties of Continuously Cast Al-Mg Sheets
In: Materials Science Forum. 2005, vol. 482, p. 279-282. ISSN 0255-5476.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading
In: Materials Science Forum. 2005, vol. 482, p. 259-262. ISSN 0255-5476.
Homola, P. - Slámová, M. - Karlík, M.
Ultra-Fine Grained AlFeMn Sheets Prepared by Accumulative Roll Bonding
In: SEMDOK 2005. Žilina: Technical University of Žilina, 2005, p. 105-108. ISBN 80-8070-344-2.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Šumbera, J. - Nedbal, I.
Fractography of Fatigue Fractures: Common Features in Different Image Textures
In: 9th European Congress On Stereology and Image Analysis . Warsaw: Polish Society for Stereology, 2005, p. 71-83. ISBN 83-917834-3-X.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Critical Strain Energy Density Along the Curved Front of the Growing Fatigue Crack
In: Materials Science Forum. 2005, vol. 482, p. 307-310. ISSN 0255-5476.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
Application of Fractal Geometry in Textural Fractography of Fatigue Failures
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 484-485. ISBN 80-01-03201-9.
Ponec, M. - Karovičová, I. - Lauschmann, H.
The 3D Reconstruction of Fracture Morphology by Means of a Metallographic Microscope
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 508-509. ISBN 80-01-03201-9.
Lauschmann, H. - Šumbera, J. - Šiška, F. - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading - Direct Solution
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 454-455. ISBN 80-01-03201-9.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušeného modelu závěsu křídla
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-622/05. 23 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza plunžrového čerpadla NP-89D
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-621/05. 15 s.
Karlík, M. - Haušild, P.
TEM Study of the Reactor Steel 16MND5 Close to the Fracture Surface of Charpy and CT Specimens
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2005. V-KMAT-620/05. 91 p.
Japson, J. - Jusino, N. - Siegl, J.
Influence of Chemical Composition on Fatigue Behaviour of Plasma-Sprayed Coatings
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2005. V-KMAT-619/05. 25 p.
Dalíková, K. - Siegl, J.
Vliv legujících prvků a tepelného zpracování na únavové charakteristiky obrobitelných slitin typu AlMgSi
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-618/05. 19 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Posouzení mechanismu porušování při statickém namáhání plechu DOCOL (Dodatek ke zprávě V-KMAT-617/05)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-617/05a. 4 s.
Siegl, J. - Haušild, P.
Studium příčin vzniku trhlin při výrobě výztuhy
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-617/05. 20 s.
Kovářík, O. - Čížek, J.
Analog Control Unit of the SF-Test Fatigue Testing Device
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2005. V-KMAT-613/05. 13 p.
Siegl, J.
Shrnutí poznatků o porušování lopatek turbíny Siemens T6199
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-612/05. 11 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-611/05. 15 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených lopatek rotoru turbíny Siemens T6199 (Předběžné sdělení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. E-KMAT-609/05. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy rozvaděče GT (motor M601 v.č. 894004 D-11NZ)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-608/05. 9 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 844042 D-11NZ
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-607/05. 21 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené výztuhy prahu dveří osobního automobilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. E-KMAT-605/05. 9 s.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Mechanical Tests of a Panel to Shield Attachment System for ITER: Preliminary FEM Simulations
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2005. V-KMAT-604/05. 53 p.
Bouchet, B. - Haušild, P. - Nedbal, I. - - et al.
Benchmark on the Determination of the Cleavage Triggering Sites in a RPV Steel in the DBT Range
In: Proceedings of the 11th International Conference on Fracture. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005, ISSN 0376-9429.
de Matos, P.F.P. - Moreira, P.M.G.P. - Nedbal, I. - de Castro, P.M.S.T.
Reconstitution of Fatigue Crack Growth in Al-Alloy 2024-T3 Open-Hole Specimens Using Microfractographic Techniques
In: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 2005, vol. 72, no. 14, p. 2232-2246. ISSN 0013-7944.
Haušild, P.
Analýza rozdělení velikosti částic ve slitině AA 8006
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. E-KMAT-610/05. 7 s.
Válek, Š. - Haušild, P.
Fyzikální mechanismy přechodu křehký - houževnatý lom v nízkolegovaných ocelích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-615/05. 62 s.
Haušild, P.
Fraktografická analýza iniciace štěpného lomu ve ferito-perlitických ocelích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-624/05. 24 s.
Haušild, P. - Siegl, J.
Návrh experimentu pro posouzení teplotního cyklického namáhání (tepelná únava)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. E-KMAT-626/05. 3 s.
Dubský, J. - Materna, A. - Chráska, P. - Prask, H.J. - Gnaeupel-Herold, T.
Stress Gradients in Plasma Sprayed Chromia Coatings
In: Proceedings of the International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf: DVS-Verlag, 2005, p. 1188-1191.
Šimek, O. - Oliva, V.
Růst únavové trhliny v tenkostěnném tělese
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-614/05. 61 s.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Simulace mechaniky deformace v okolí čela únavové trhliny pomocí metody konečných prvků - srovnání výpočtu malými a velkými deformacemi
In: Aplikovaná mechanika 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2005,
Materna, A. - Oliva, V. - Denk, T.
Využití Manson-Coffinova vztahu k popisu poškození materiálu před kořenem únavové trhliny
In: Aplikovaná mechanika 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2005,
Vaydia, A. - Streibl, T. - Li, L. - Sampath, S. - Kovářík, O. - et al.
An Integrated Study of Thermal Spray Process-Structure-Property Correlations: A Case Study for Plasma Sprayed Molybdenum Coatings
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2005, vol. 403, no. 1-2, p. 191-204. ISSN 0921-5093.
Brázová, J. - Šedivá, A. - Pospíšilová, D. - Vávrová, V. - Pohunek, P. - et al.
Differential Cytokine Profile in Children with Cystic Fibrosis
In: Clinical Immunology. 2005, vol. 115, no. 2, p. 210-215. ISSN 1521-6616.
Karlík, M.
Autoemisní iontová mikroskopie a tomografická atomová sonda (FIM-TAP)
[Nepublikovaná přednáška]. Krystalografická společnost. 2005-06-21.
Karlík, M. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy quasi-statique et CT25
[Nepublikovaná přednáška]. Électricité de France, R&D, Service MMC. 2005-09-19.
Bystrianský, J. - Siegl, J. - Haušild, P. - Strnadel, B.
Thermal Fatigue of Stainless Steels
In: Acta Metallurgica Slovaca. 2005, vol. 11, no. 3, p. 311-322. ISSN 1335-1532.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Mechanické zkoušky PFW panelů pro ITER: Výpočet napětí ve šroubech
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. V-KMAT-632/05. 10 s.
Zýka, J.
A Few Comments on Life Time of Automobile Components
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 536-537. ISBN 80-01-03201-9.
Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P.
Textures in ARB Processed Aluminium Sheets
In: NANO´O5. Brno: University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2005, vol. 1, p. 72. ISBN 80-214-3044-3.
Slámová, M. - Homola, P. - Cieslar, M.
Impact of Rolling Technology on Microstructure, Mechanical Properties and Thermal Stability of High Purity Al Sheets
In: NANO´O5. Brno: University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2005, vol. 1, p. 71. ISBN 80-214-3044-3.
Sekerešová, Z. - Lauschmann, H.
A Fractal Study of Fatigue Fracture Surfaces in relation to the Crack Growth Rate
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, p. 31-34. ISBN 80-214-2984-4.
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novak, V. - Sittner, P.
Elastic Constants of Bcc Austenite and 2H Orthorhombicmartensite in CuAlNi Shape Memory Alloy
In: Acta materialia. 2005, vol. 2005, no. 53, p. 3643-3661. ISSN 1359-6454.
Zýka, J.
Metody hodnocení mechanizmů korozně-mechanického poškozování ocelí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2005. R-KMAT-630/05. 41 s.
Dalíková, K. - Nový, Z. - Kešner, D.
Heat Treatment of Wind Power Station Shafts
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 544-545. ISBN 80-01-03201-9.
Dalíková, K. - Siegl, J. - Faltus, J.
Comparison of Fatigue Behaviour of Two Machinable Al-Alloys
In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, p. 295-298. ISBN 80-214-2984-4.
Dalíková, K. - Siegl, J. - Faltus, J. - Očenášek, V.
Vliv charakteru iniciace na únavové vlastnosti obrobitelných slitin typu AlMgSi
In: Materiálové inžinierstvo. 2005, roč. 12, č. 3, s. 11-15. ISSN 1335-0803.
Bensch, J. - Siegl, J.
Fracture Behaviour of Functionally Graded Materials
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 542-543. ISBN 80-01-03201-9.
Sedlák, P. - Landa, M. - Seiner, H. - Novák, V. - Sittner, P.
Elastic Properties of NiTi and CuAlNi Shape Memory Alloys in the Vicinity of Martensitic Transformation
In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, p. 456-457. ISBN 80-01-03201-9.
Seiner, H. - Landa, M.
Differential Geometry of Ray Surfaces in Anisotropic Solids and Its Contribution to NDE: Modelling and Experiment
In: Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics - Ultrasonics International 2005. Beijing: Acoustical Society of China, 2005, p. 6.
Seiner, H. - Landa, M.
Sensitivity Analysis of an Inverse Procedure for Determination of Elastic Coefficients for Strong Anisotropy
In: Ultrasonics. 2005, vol. 43, no. 4, p. 253-263. ISSN 0041-624X.
Seiner, H. - Landa, M. - Sedlák, P.
Nelineární akustika materiálů s matenzitickou transformaci
[Nepublikovaná přednáška]. Nečasův seminář z mechaniky kontinua MÚ MFF-UK. 2005-11-28.
Kunz, J. - Siegl, J.
Fractographic Marking of Fatigue Fracture of Aircraft Structure Parts
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2005. V-KMAT-625/05. 24 p.
Haušild, P. - Kytka, M. - Karlík, M.
Fracture of a Reactor Pressure Vessel Steel in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
In: Advances in Fracture and Damage Mechanics IV. Eastleigh: EC Ltd., 2005, p. 59-63. ISBN 0-9547783-1-6.
Karlík, M. - Bigot, A. - Jouffrey, B. - Auger, P. - Belliot, S.
HREM, FIM and Tomographic Atom Probe Investigation of Guinier-Preston Zones in an Al-1.54 at% Cu Alloy
In: Ultramicroscopy. 2004, vol. 98, no. 2-4, p. 219-230. ISSN 0304-3991.
de Matos, P.F.P. - Moreira, P.M.G.P. - Nedbal, I. - de Castro, P.M.S.T.
Fractographic Study of Fatigue Crack Surfaces in Open-Hole Specimens
In: Proc. 9th Portuguese Conference on Fracture. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2004, p. 91-99.
Kunz, J. - Siegl, J. - Lauschmann, H. - Kopřiva, P.
Studium únavových vlastností Cr-Mo ocelí P91 a ČSN 15 313 (Závěrečná zpráva)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-596/04. 61 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Vliv tváření a stárnutí na mechanismy porušování těles z wolframové slitiny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-598/04. 33 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 873022 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-599/04. 7 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Studium technologických postupů použitých při výrobě puncovních značek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-602/04. 12 s.
Škrob, J. - Oliva, V.
Ověření materiálového modelu pro simulace zkoušek tvařitelnosti
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-564/04. 50 s.
Černoch, T. - Landa, M. - Novák, V. - Sedlák, P. - Šittner, P.
Acoustic Characterization of the Elastic Properties of Austenite Phase and Martensitic Transformations in CuAlNi Shape Memory Alloy
In: Journal of Alloys and Compounds. 2004, vol. 378, no. 1-2, p. 140-144. ISSN 0925-8388.
Haušild, P. - Karlík, M. - Chmelík, F.
Acoustic Emission Study of Cleavage Initiation in A508 Steel Tested in the DBTT Range
In: Materials Science and Technology. 2004, vol. 20, no. 4, p. 473-477. ISSN 0267-0836.
Haušild, P. - Karlík, M. - Nedbal, I. - Prahl, J.
Fatigue Crack Propagation in an Fe3Al Based Alloy Tested at Elevated Temperatures
In: Kovové materiály. 2004, vol. 42, no. 3, p. 156-164. ISSN 0023-432X.
Pešička, J. - Karlík, M.
TEM Study of Fe3Al Based Alloy after Creep Deformation
In: Kovové materiály. 2004, vol. 42, no. 4, p. 275-282. ISSN 0023-432X.
Siegl, J. - Adámek, J. - Faltus, J.
Studium únavových vlastností nově vyvíjených konstrukčních materiálů
In: 3. ročník konference Moderní metody ve strojírenském vývoji. Liberec: LENAM, 2004,
Kovářík, O.
The Influence of Surface Treatment on Fatigue Treatment on Fatigue Behaviour
In: IE-W03 Workshop - Best Practices of Advanced Fracture Assessment. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2004,
Haušild, P.
Fracture Toughness Estimation from Instrumented Charpy Tests in a Reactor Pressure Vessel Steel
In: IE-W03 Workshop - Best Practices of Advanced Fracture Assessment. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2004,
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novák, V. - Šittner, P. - et al.
Elastic constants of 2H martensite of Cu-Al-Ni single crystal
In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, vol. -, p. 80. ISBN 80-214-2673-X.
Škrob, J. - Oliva, V.
Simulace zkoušek tvařitelnosti tenkých plechů metodou konečných prvků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-581/04. 104 s.
Seiner, H. - Landa, M.
Successive Evaluation of Elastic Coefficients of Transversely Isotropic Unidirectional Composite
In: Advances in Experimental Mechanics. Milano: McGraw-Hill, 2004, p. 133-134. ISBN 88-386-6273-8.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Prahl, J.
Behaviour of an Fe-28Al-3Cr-Ce Alloy under Cyclic Loading
In: Journal of Alloys and Compounds. 2004, vol. 378, no. 1-2, p. 263-267. ISSN 0925-8388.
Karlík, M. - Homola, P. - Slámová, M.
Accumulative Roll-Bonding: First Experience with a Twin-Roll Cast AA8006 Alloy
In: Journal of Alloys and Compounds. 2004, vol. 378, no. 1-2, p. 322-325. ISSN 0925-8388.
Slámová, M. - Sláma, P. - Karlík, M. - Homola, P.
Microstructure and Mechanical Properties of Twin-Roll Cast Al-Mg Sheets
In: Kovové materiály. 2004, vol. 42, no. 3, p. 193-205. ISSN 0023-432X.
Kunz, J.
Lineární lomová mechanika - možnosti a omezení aplikace při výzkumu šíření únavových trhlin
In: Letná škola únavy materiálov '2004. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2004, s. 33-43. ISBN 80-8070-283-7.
Bystrianský, J. - Novák, P. - Prošek, T. - Joska, L. - Junek, L. - et al.
Poškozování korozivzdorných ocelí za přestupu tepla
In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, s. 1-8.
Faltus, J. - Očenášek, V. - Siegl, J. - Sláma, P.
Únavové vlastnosti nové bezolovnaté slitiny typu AlMgSiSnBi určené pro obrábění
In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, s. 1-8.
Siegl, J. - Adámek, J. - Faltus, J. - Očenášek, V.
Vliv chemického složení a tepelného zpracování slitin typu AlMgSi na jejich únavové vlastnosti
In: Sborník 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004, s. 333-338. ISBN 80-239-3561-5.
Haušild, P. - Karlík, M. - Kytka, M. - Pešek, P.
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti reaktorové oceli
In: Sborník 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004, s. 407-410. ISBN 80-239-3561-5.
Siegl, J. - Dubský, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů (Závěrečná zpráva projektu 106/01/0094)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-568/04. 17 s.
Adámek, J.
Energiově disperzní analýza korozních vrstev na šikmých výbrusech ocelových trubek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-567/04. 8 s.
Haušild, P.
Měření profilu mikrotvrdosti disku s centrálním otvorem po cyklickém tepelném namáhání
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-566/04. 4 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza poruch lopatek generátorové turbíny po zkoušce nízkocyklové únavy
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-565/04. 8 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza poruch generátorové a volné turbíny motoru M601 v.č. 872036 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-563/04. 17 s.
Goldmann, T. - Landa, M. - Seiner, H.
Ultrasonic Measurement of Elastic Properties of Cortical Bone
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. B, p. 812-813. ISBN 80-01-02945-X.
Kafka, V. - Karlík, M.
A Mesomechanical Constitutive Modeling Applied to Cumulative Damage and Necking
In: International Journal of Computational Engineering Science. 2004, vol. 5, no. 1, p. 41-58. ISSN 1465-8763.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Stress and Strain Cycle at the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 580-581. ISBN 80-01-02945-X.
Kovářík, O. - Streibl, T. - Vaydia, A.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Mo Coatings
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 568-569. ISBN 80-01-02945-X.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Integration of Quantitative Fractography into the Fatigue Evaluation of Aircraft Wing Spar
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 564-565. ISBN 80-01-02945-X.
Čížek, J. - Materna, A.
Numerical Modelling of Stress Development in Nonlinear Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 556-557. ISBN 80-01-02945-X.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Fracture Mechanical Parameters at the Curved Fatigue Crack Front
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 554-555. ISBN 80-01-02945-X.
Šumbera, J. - Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Application of Wavelet Transform in Analysis of Material Surface Morphology
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 546-547. ISBN 80-01-02945-X.
Šiška, F. - Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Modeling of Fatigue Crack Growth under Variable Cycle Loading
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 544-545. ISBN 80-01-02945-X.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures under Variable Cycle Loading
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 542-543. ISBN 80-01-02945-X.
Zýka, J. - Haušild, P. - Wenger, F.
Deformation Measurement in the Vicinity of Friction Trace Using Micro-Grid and EBSD Technique
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 536-537. ISBN 80-01-02945-X.
Zýka, J. - Haušild, P. - Ponthiaux, P.
Surface Characterization after Friction Test of 316L Stainless Steel
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 532-533. ISBN 80-01-02945-X.
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I.
EBSD Study of the Fatigue Crack Growth in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 512-513. ISBN 80-01-02945-X.
Haušild, P.
Prediction of Cleavage Failure Probability Using Three-Parameter Weibull Statistics
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 510-511. ISBN 80-01-02945-X.
Karlík, M. - Bigot, A. - Jouffrey, B. - Auger, P. - Belliot, S.
HREM, FIM and Tomographic Atom Probe Investigation of Guinier-Preston Zones in an Al-1.54 at% Cu Alloy
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 502-503. ISBN 80-01-02945-X.
Karlík, M. - Homola, P. - Slámová, M.
Preparation of Ultra Fine Grain AA8006 Sheet by Accumulative Roll-Bonding
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 500-501. ISBN 80-01-02945-X.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Siegl, J. - Prahl, J.
Temperature Dependence of Fatigue Behaviour of an Ordered Alloy Fe-28Al-3Cr-Ce
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 498-499. ISBN 80-01-02945-X.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kovářík, O. - Kunz, J.
Fractographic Study of Fatigue Processes
In: Fracture Damage of Structural Parts. Ostrava: VSB-TUO, 2004, p. 165-172. ISBN 80-248-0615-0.
Slámová, M. - Homola, P. - Karlík, M. - Čížek, J. - Procházka, I. - et al.
Accumulative Roll Bonding of Continuously Cast Al Sheets
In: Evolution of Deformation Microstructures in 3D. Roskilde: Risoe National Laboratory, 2004, p. 521-526. ISSN 0907-0079. ISBN 87-550-3362-8.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Augustin, P. - Píštěk, A.
Application of Quantitative Microfractography in Damage-Tolerance and Fatigue Evaluation of Wing Spar
In: Proc. ICAS2004. Edinburgh: Optimage, 2004, p. 1-10. ISBN 0-9533991-6-8.
Haušild, P. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Fractographic Analysis of Cleavage Initiation
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2004. V-KMAT-576/04. 37 p.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch dílců motoru M601 v.č. 894025 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-575/04. 22 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Studium vlivu povrchové úpravy na délku únavového života zkušebních těles
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-574/04. 20 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch dílců motoru M601 v.č. 894025 E (Předběžné sdělení)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-573/04. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 853060 D-11NZ
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-572/04. 11 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza povrchové vrstvy nástroje Allo Pro Art.Nr. 7705
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-571/04. 3 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza lopatek generátorové i volné turbíny motoru M601 po záběhu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-570/04. 14 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 894026 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-569/04. 8 s.
Siegl, J. - Dubský, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů (Příloha závěrečné zprávy projektu 106/01/0094 - kopie publikovaných prací)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-568a/04. 257 s.
Karlík, M. - Haušild, P. - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy quasi-statique
[Nepublikovaná přednáška]. Électricité de France, Service EMA. 2004-09-17.
Karlík, M.
Transmisní elektronová mikroskopie s atomovým rozlišením
[Nepublikovaná přednáška]. Ústav anorganické chemie AV ČR. 2004-11-03.
Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P.
TEM study of a low-alloy steel close to the zones of ductile tearing and cleavage
[Unpublished Lecture]. Institut für Festkörperphysik. 2004-12-01.
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Šittner, P. - Manosa, L. - et al.
Elastic constants of 2H martensite in Cu-Al-Ni single crystal
In: Engingineering MECHANICS. 2004, vol. 11, no. 5, p. 1-6.
Haušild, P. - Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I.
EBSD Study of the Crack Propagation in the Fe3Al Based Intermetallic Alloy
In: Inženýrská mechanika. 2004, vol. 11, no. 5, p. 347-350. ISSN 1210-2717.
Materna, A. - Oliva, V.
Implementace algoritmu pro šíření únavové trhliny řízené hustotou deformační energie do MKP programu MSC.Marc
In: Výpočty 2004 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, s. 42-48. ISBN 80-01-03102-0.
Haušild, P. - Kytka, M. - Materna, A. - Pešek, P.
Analýza pole napětí a deformace v Charpyho tělese během instrumentované rázové zkoušky metodou konečných prvků
In: Výpočty 2004 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, s. 11-19. ISBN 80-01-03102-0.
Cieslar, M. - Oliva, V. - Karimi, A. - Martin, J.-L.
Plasticity of Thin Al Films as a Function of Temperature
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2004, vol. 387-386, no. 1, p. 734-737. ISSN 0921-5093.
Cieslar, M. - Oliva, V. - Karimi, A. - Martin, J.-L.
The Influence of Temperature on Plastic Deformation of Free Standing Thin Al-Zn-Mg-Cu Films
In: Journal of Alloys and Compounds. 2004, vol. 378, no. 1-2, p. 312-315. ISSN 0925-8388.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Vliv balotinování na mikromorfologii povrchu zámků lopatek GT
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-594/04. 8 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Analýza částic zaseknutých v listech lopatek generátorové turbíny motoru M601 s.n. 922004 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-593/04. 11 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušených teplosměnných trubek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-592/04. 16 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza lopatek generátorové turbíny porušených při zkoušce motoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-591/04. 10 s.
Siegl, J.
Mikromorfologie povrchu závěsů vyrobených ze slitiny In 718
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-590/04. 8 s.
Lauschmann, H. - Šiška, F.
Hodnocení tvařitelnosti vzorků z materiálu jakosti St03 Z100MB
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-589/04. 12 s.
Siegl, J.
Provozní poruchy listů lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 843004 D
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-587/04. 10 s.
Siegl, J.
Studium mikromorfologie povrchu závěsů lopatek na discích generátorové turbíny motorů M601
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-586/04. 18 s.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených termočlánků T2 EM 601.15-934
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-585/04. 7 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 853011 D
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-584/04. 12 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 864006 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-583/04. 7 s.
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P.
Studium únavových vlastností Cr-Mo oceli N10
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-582/04. 56 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kovářík, O.
Fraktografický rozbor poruch lopatek parní turbíny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-580/04. 15 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874007 E (Dodatek ke zprávě V-KMAT-579/04)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-579a/04. 14 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874007 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-579/04. 18 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušeného lopatkového svazku oběžného kola parní turbíny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-578/04. 11 s.
Kovářík, O.
Energiově disperzní mikroanalýza defektů v lopatkách z Ni slitiny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-577/04. 11 s.
Karlík, M. - Škrob, J. - Homola, P. - Novotný, M.
Diagram mezních deformací plechu ze slitiny AA6016
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-603/04. 15 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky generátorové turbíny motoru M601 v.č. 874022 E
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. E-KMAT-600/04. 10 s.
Karlík, M. - Birol, Y.
Solid Solution Decomposition of a Twin-Roll Cast Al-Mg-Si Alloy
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2004. V-KMAT-601/04. 23 p.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv doby expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování palivových trubek ze slitiny Zry-4S
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-597/04. 43 s.
Siegl, J. - Lauschmann, H. - Kunz, J.
Fraktografické aspekty únavového porušování těles z oceli N10
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2004. V-KMAT-595/04. 24 s.
Zýka, J. - Podhorná, B. - Siegl, J.
Properties of NiCrW Alloys during Long-Run High-Temperature Annealing
In: Acta Metallurgica Slovaca. 2004, vol. 10, no. 10, p. 818-821. ISSN 1335-1532.
Lauschmann, H. - Šiška, F. - Nedbal, I.
Texturní fraktografie únavových lomů při nemonotonním zatěžování
In: Únava a lomová mechanika 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, s. 1-8.
Slámová, M. - Karlík, M. - Robaut, F. - Sláma, P. - Véron, M.
Differences in Microstructure and Texture of Al-Mg Sheets Produced by Twin-Roll Continuous Casting and by Direct-Chill Casting
In: Materials Characterization. 2003, vol. 49, no. 3, p. 231-240. ISSN 1044-5803.
Kovářík, O. - Procházka, Z. - Siegl, J.
Fatigue Lives of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 556-557. ISBN 80-01-02708-2.
Kovářík, O. - Procházka, Z. - Siegl, J.
The Influence of Spray Technique on Fatigue Behaviour of Ni-5Al Coated Bodies
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 554-555. ISBN 80-01-02708-2.
Haušild, P. - Siegl, J.
Fractographic Study of Cleavage Initiation in A508 Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 538-539. ISBN 80-01-02708-2.
Matocha, K. - Rožnovská, G. - Siegl, J. - Pochman, K.
Analysis of WWER 440 SG Primary Collector Cover Bolts Damage
In: Environmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux: University Bordeaux 1, 2003, ISBN 1-904350-07-0.
Oliva, V. - Materna, A. - Denk, T.
Napěťový a deformační cyklus před zakřiveným čelem trhliny v tlusté stěně
In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003, ISBN 80-86246-18-3.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304L in PWR Primary Water at Room and Elevated Temperature
In: Environmental Degradation of Engineering Materials. Bordeaux: University Bordeaux 1, 2003, ISBN 1-904350-07-0.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Microstructure of a Reactor Pressure Vessel Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2003, vol. 357, no. 1-2, p. 423-428. ISSN 0921-5093.
Slámová, M. - Karlík, M. - Cieslar, M. - Chalupa, B. - Merle, P.
Structure Transformations During Annealing of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si (AA 8006) Alloy Sheets - II. Effect of Homogenization and Heating Rate
In: Kovové materiály. 2003, vol. 41, no. 1, p. 51-62. ISSN 0023-432X.
Kunz, J.
Synergie různých mikromechanismů porušování při šíření únavových trhlin v konstrukčních slitinách
In: Materiálové inžinierstvo. 2003, roč. 10, č. 2, s. 9-18. ISSN 1335-0803.
Kovářík, O. - Siegl, J. - Nohava, J. - Chráska, P.
Young's Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003, p. 1379-1386. ISBN 0-87170-785-3.
Siegl, J. - Adámek, J.
Recognition of Hallmark Authenticity Using Scanning Electron Microscopy and Electron Microanalysis
In: Proceedings of 3rd International Seminary "Recognition of Hallmark Authenticity". Praha: Assay Office, 2003,
Kovářík, O. - Nohava, J. - Siegl, J.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Alumina Coatings
In: Acta Technica CSAV. 2003, vol. 48, no. 2, p. 129-145. ISSN 0001-7043.
Materna, A. - Oliva, V.
Hustota deformační energie před čelem únavové trhliny jako měřítko lokální degradace materiálu
In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, s. 25-29. ISBN 80-8070-112-1.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Vliv vodního prostředí a zvýšené teploty na únavové porušování austenitické oceli
In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, s. 13-18. ISBN 80-8070-112-1.
Haušild, P.
Ductile Crack Growth Modelling Using GTN Model
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. B, p. 646-647. ISBN 80-01-02708-2.
Haušild, P. - Karlík, M. - Chmelík, F.
Acoustic Emission Study of Cleavage Initiation in Notched Tensile Specimens of Low-Alloy Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 78-79. ISBN 80-01-02708-2.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Lauschmann, H. - Prahl, J. - et al.
Fatigue Crack Propagation in Ordered Alloys Based on Fe3Al
In: Proceedings of International Conference on Fatigue Crack Paths (FCP 2003). Parma: University of Parma, 2003, p. 1-8.
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Application of Image Analysis in Fractography of Fatigue Failures
In: Proceedings of International Conference on Fatigue Crack Paths (FCP 2003). Parma: University of Parma, 2003, p. 1-8.
Haušild, P. - Nedbal, I.
Vliv teploty a rychlosti deformace na tvárný lom reaktorové oceli A508
In: Kovové materiály. 2003, roč. 41, č. 4, s. 270-278. ISSN 0023-432X.
Kolman, B. - Neufuss, K. - Jančárek, A. - Dubský, J. - Chráska, P.
Plasma Sprayed Zircon Deposits Modified by Laser Treatment
In: Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences. 2003, vol. 2003, no. 1, p. 69-78. ISSN 1736-0633.
Haušild, P. - Nedbal, I.
Influence of MnS Inclusions on Cleavage Triggering in Reactor Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 604-605. ISBN 80-01-02708-2.
Kunz, J. - Bensch, J.
Shear Lips and Their Effect on Fatigue Crack Growth
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 598-599. ISBN 80-01-02708-2.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Environmental Assisted Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304 L
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 596-597. ISBN 80-01-02708-2.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Local Directions of Fatigue Crack Propagation in Microvolume of Aluminium Alloy 7010
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 594-595. ISBN 80-01-02708-2.
Materna, A.
Residual and Applied Stress Distributions in Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 588-589. ISBN 80-01-02708-2.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Prahl, J. - Černoch, T.
Fatigue Damage of Hot Rolled and Hot Extruded Ordered Alloys Based on Fe-28Al-4Cr (at%)
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 582-583. ISBN 80-01-02708-2.
Karlík, M. - Slámová, M. - Janeček, M. - Homola, P.
Comparison of DC-Cast and Twin-Roll Cast Sheets of AlMg3 and AlMg4.5Mn0.4 Alloys
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 580-581. ISBN 80-01-02708-2.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Transmission Electron Microscopy Study of Microstructure of Low Alloyed Steel A508 Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 578-579. ISBN 80-01-02708-2.
Denk, T. - Oliva, V. - Materna, A.
Three-Dimensional FEM Model of the Curved Front of the Growing Fatigue Crack
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 576-577. ISBN 80-01-02708-2.
Nohava, J. - Siegl, J.
Wear Mechanisms of Al2O3 and Cr2O3 Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 574-575. ISBN 80-01-02708-2.
Nohava, J.
Mechanical Properties of Plasma Sprayed Coatings at Low and High Deformations
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 572-573. ISBN 80-01-02708-2.
Zýka, J. - Siegl, J.
Study of Failure Processes of Nickel Superalloys
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 566-567. ISBN 80-01-02708-2.
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P. - Dunovský, J.
Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 564-565. ISBN 80-01-02708-2.
Lauschmann, H. - Šumbera, J. - Nedbal, I.
Application of Wavelet Transform in Textural Fractography
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 558-559. ISBN 80-01-02708-2.
Siegl, J.
Fraktografická analýza závěsu křídla letounu Ae 270 porušeného při únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-546/03. 20 s.
Siegl, J.
Orientační fraktografická analýza porušené lopaty turbíny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. E-KMAT-545/03. 5 s.
Denk, T.
Trojdimenzionální simulace růstu únavových trhlin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-541/03. 88 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza provozní poruchy lopatky T 52F 99 (motor M601 v.č. 854008 E)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-544/03. 8 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Kunz, J.
Fraktografická analýza provozních poruch lopatek GT (motor M601 v.č. 891046 E)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-543/03. 48 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Orientační fraktografická analýza únavové poruchy železničního soukolí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-542/03. 9 s.
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Fracture Surface of Charpy V-Notch Specimens
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2003. V-KMAT-540/03. 43 p.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného prstence ventilátoru TG25
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-539/03. 16 s.
Oliva, V.
Výpočet deformace předepjaté kruhové folie zatížené rovnoměrně rozloženým tlakem
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-538/03. 5 s.
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P. - Prioul, C.
Influence des inclusions sur la rupture d'un acier faiblement allié
In: Journal de Physique IV. 2003, roč. 106, s. 173-182. ISSN 1155-4339.
Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage - éprouvettes Charpy
[Nepublikovaná přednáška]. Électricité de France, Service EMA. 2003-06-26.
Chudáček, Z. - Kovářík, O.
Computerised Evaluation System in Infrared Thermography During Cold Provocation Test in Secondary Raynaud's Disease
In: European Radiology (ECR 2003). Wien: Springer, 2003, p. 436.
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium vlivu obsahu olova a cínu na únavové vlastnosti Al-slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-562/03. 46 s.
Nohava, J. - Chráska, P.
Wear Resistance of Al2O3 and Cr2O3 Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
In: Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Research Triangle Park: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2003, p. 651.
Nohava, J.
Wet Slurry Abrasion Tests of Ceramic Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying
In: Acta Technica CSAV. 2003, vol. 48, no. 2, p. 203-214. ISSN 0001-7043.
Neufuss, K. - Chráska, P.
Způsob řízení velikosti a počtu pórů samonosných keramických a/nebo kovokeramických těles
Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 293073. 2003-12-02.
Neufuss, K. - Chráska, P.
Způsob řízení velikosti a počtu pórů samonosných kovokeramických těles
Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 293072. 2003-12-02.
Voleník, K. - Chráska, P. - Dubský, J. - Had, J. - Leitner, J. - et al.
Oxidation of Ni-Based Alloys Sprayed by a Water-Stabilized Plasma Gun (WSP)
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003, p. 1033-1040. ISBN 0-87170-785-3.
Neufuss, K. - Kolman, B. - Ctibor, P. - Chráska, P. - Laakso, J. - et al.
Highly Porous Deposits of Cr2O3 Prepared by Plasma Co-spraying of Cr2O3 and Al
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003, p. 1307-1316. ISBN 0-87170-785-3.
Neufuss, K. - Dubský, J. - Rohan, P. - Kolman, B. - Chráska, P. - et al.
Structure and Properties of CaZrO2 Coatings Prepared by WSP and APS Spraying
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003, p. 1541-1546. ISBN 0-87170-785-3.
Dubský, J. - Chráska, P. - Ahmaniemi, S. - Vippola, M. - Vuoristo, P. - et al.
Effect of Aluminum Phosphate Sealing on the Elastic Properties of Plasma Sprayed Ceramic Coatings
In: Proceedings of ITSC 2003. Materials Park, OH: ASM International, 2003, p. 617-622. ISBN 0-87170-785-3.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Fraktografická analýza mechanismů porušování těles z wolframové pseudoslitiny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-561/03. 29 s.
Kunz, J. - Siegl, J.
Studium únavových vlastností Cr-Mo ocelí P91 a ČSN 15 313
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-559/03. 40 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Fraktografické studium příčin zvýšeného rozptylu únavových životů zkušebních tyčí z oceli A4T
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. E-KMAT-558/03. 11 s.
Siegl, J. - Zýka, J.
Mechanismus korozního porušování duplexní oceli SAF 2205
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-556/03. 28 s.
Siegl, J.
Centrum vývoje litých niklových superslitin určených pro extrémní podmínky při vysokých teplotách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-554/03. 13 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv expozice v páře o teplotě 1000°C na procesy porušování povlakových trubek ze Zr-slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-553/03. 47 s.
Kraus, I. - Ganev, N. - Lauschmann, H.
Contribution to methodology for determination of elastic constants of engineering materials
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. B, p. 732-733. ISBN 80-01-02708-2.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Augustin, P. - Juračka, J.
Fraktografická rekonstrukce časového průběhu únavového porušování nosníku křídla letounu
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 283-290. ISBN 80-968543-2-1.
Karlík, M. - Nedbal, I. - Siegl, J.
TEM Study of a Low-Alloy Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, p. 179-186. ISBN 80-968543-2-1.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Synergie mechanismu tvorby striací s jinými mechanismy porušování při procesu šíření únavových trhlin
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 148-155. ISBN 80-968543-2-1.
Siegl, J. - Podrábský, T. - Hrbáček, K. - Obrtlík, K.
Fraktografický výzkum únavového chování superslitiny Inconel 713 LC
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 139-147. ISBN 80-968543-2-1.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Karlík, M.
Mikrofraktografické znaky šíření únavových trhlin v uspořádaných slitinách typu Fe3Al
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 131-138. ISBN 80-968543-2-1.
Oliva, V. - Materna, A. - Denk, T.
FEM Model of Planar Fatigue Crack with Curved Crack Front
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, p. 26-33. ISBN 80-968543-2-1.
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Pokroky kvantitativní fraktografie únavových lomů s využitím metod analýzy obrazu
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 17-25. ISBN 80-968543-2-1.
Slámová, M. - Birol, Y. - Homola, P. - Sláma, P.
Effect of Manganese and Chromium on the Microstructure, Texture and Properties of Twin-Roll Cast Al-Mg Sheets
In: Proceedings of IXth International Conference of Aluminium in Transport 2003. Krakow: Fotobit, 2003, p. 183-201. ISBN 83-917129-3-1.
Slámová, M. - Homola, P. - Sláma, P. - Birol, Y.
Comparison of Microstructure, Texture and Properties of Direct-Chill and Twin-Roll Cast AA5754 and AA5182 Sheets
In: Aluminium 2003. Děčín: Alcan Děčín Extrusions, 2003, p. 102-109.
Kunz, J.
Fractography - Pathology of Damaged Structural Parts
In: Moderní směry ve fyzice. Praha: ARSCI, 2003, p. 239-249. ISBN 80-86078-28-0.
Nohava, J. - Siegl, J.
Fraktografický výzkum otěruvzdornosti plazmaticky nanesených vrstev
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 350-357. ISBN 80-968543-2-1.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Procesy porušování termicky nanášených materiálů
In: Fraktografia 2003. Košice: IMR SAS, 2003, s. 334-342. ISBN 80-968543-2-1.
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P. - Dunovský, J.
Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Prague: CTU, 2003, ISBN 80-01-02708-2.
Siegl, J.
Fraktografický popis procesů porušování při tepelné únavě
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. E-KMAT-555/03. 9 s.
Haušild, P.
EBSD Study of Cleavage Crack Initiation
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2003. V-KMAT-552/03. 27 p.
Siegl, J.
Fraktografický atlas lité niklové slitiny IN 738 LC
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-551/03. 118 s.
Siegl, J. - Zýka, J. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Studium procesů porušování těles vyrobených ze slitiny Inconel 738 LC
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-550/03. 19 s.
Thersleff, T. - Wanhuk Choi, B. - Nohava, J.
Investigation of Thermal Spray Techniques on Wear Resistance and Fatigue Life
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2003. V-KMAT-549/03. 13 p.
Oliva, V. - Materna, A.
Přípravná etapa prací na zapojení ČR do fúzního výzkumu Euroatomu a výstavby mezinárodního fúzního reaktoru ITER
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. V-KMAT-548/03. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografické posouzení příčin poruchy trubky chladícího zařízení
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2003. E-KMAT-547/03. 11 s.
Kunz, J. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza nosníku křídla porušeného při únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Brno: Letecký ústav FSI VUT, 2003. LU2/2003/CLKV. 47 s.
Materna, A. - Kroupa, F.
Bending of Beams with Nonlinear Thermally Sprayed Coatings
In: Acta Technica CSAV. 2003, vol. 48, no. 1, p. 27-48. ISSN 0001-7043.
Nohava, J. - Haušild, P. - Karlík, M. - Bompard, P.
Electron Backscattering Diffraction Analysis of Secondary Cleavage Cracks in a Reactor Pressure Vessel Steel
In: Materials Characterization. 2002, vol. 49, no. 3, p. 211-217. ISSN 1044-5803.
Haušild, P. - Bompard, P. - Berdin, C. - Prioul, C. - Karlík, M.
Influence of Ductile Tearing on Cleavage Triggering in Ductile-to-Brittle Transition of A 508 Steel
In: From Charpy to Present Impact Testing. Oxford: Elsevier, 2002, vol. 1, p. 79-86. ISBN 0-08-043970-5.
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C. - Shiratori, M.
Statistical Aspects of Brittle Fracture in Low-Alloyed Steels
In: JSME International Journal, Series A: Mechanics and Material Engineering. 2002, vol. 45, no. 2, p. 319-326. ISSN 1340-8046.
Karlík, M. - Cieslar, M.
Precipitation in the Fe-28Al-4Cr Intermetallic Alloy with Ce Addition
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, vol. A324, no. 1-2, p. 5-10. ISSN 0921-5093.
Procházka, Z. - Siegl, J.
Fatigue Tests of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 596-597. ISBN 80-01-02511-X.
Haušild, P. - Karlík, M.
Ductile-to-Brittle Transition in A508 Pressure Vessel Steel
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 528-529. ISBN 80-01-02511-X.
Lauschmann, H.
Texturní fraktografie únavových lomů
[Docentská habilitační práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2002. 179 s. ISBN 80-01-02837-2.
Seiner, H. - Landa, M.
Evaluation of All Elastic Moduli of Anisotropic Solids from Ultrasonic Wave Inversion
In: Acta Technica CSAV. 2002, vol. 47, no. 4, p. 401-418. ISSN 0001-7043.
Landa, M. - Seiner, H.
Determination of Elastic Moduli of Anisotropic Solids from Ultrasonic Measurements
In: MC/1 International Symposium on Mechanics of Composites. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002, p. 1-8. ISBN 80-01-02621-3.
Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K. - Chráska, P. - Dubský, J.
Study of Dielectric Properties of Plasma Sprayed Silicates at Low Voltage
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002, p. 617-621. ISBN 3-87155-783-8.
Kunz, J.
Aplikace lomové mechaniky a kvantitativní fraktografie při analýze únavových poruch těles a konstrukcí
In: Materiálové inžinierstvo. 2002, roč. 9, č. 3, s. 49-56. ISSN 1335-0803.
Haušild, P. - Nedbal, I. - Berdin, C. - Prioul, C.
The Influence of Ductile Tearing on Fracture Energy in the Ductile-to-Brittle Transition Temperature Range
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, vol. 335, no. 1-2, p. 164-174. ISSN 0921-5093.
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M. - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 600-601. ISBN 80-01-02511-X.
Karlík, M. - Marek, J. - Sláma, P.
Study of the Texture of AA 8006 Aluminum Alloy Cast at 3 mm and 6 mm Thickness
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 590-591. ISBN 80-01-02511-X.
Karlík, M. - Slámová, M. - Juříček, Z. - Birol, Y. - Akkurt, A.S. - et al.
Development of Aluminium Alloy Sheet with Improved Plasticity for Finstock Applications
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 588-589. ISBN 80-01-02511-X.
Čížek, J. - Materna, A.
Výpočetní rozbor napjatosti při únavových ohybových zkouškách vzorků s plazmově nanášenými nástřiky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-524/02. 81 s.
Procházka, Z.
Únavové charakteristiky žárově stříkaných materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-523/02. 58 s.
Siegl, J.
Vliv teploty prostředí na mechanismus porušování vysokopevné nízkolegované oceli 2P
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-522/02. 22 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušeného trupového závěsu křídla letounu Ae 270
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-521/02. 19 s.
Kovářík, O.
Popis mechanismu únavového porušování těles s žárově nastříkanými vrstvami
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. R-KMAT-520/02. 25 s.
Siegl, J.
Orientační fraktografická analýza porušeného nosníku mostu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. E-KMAT-518/02. 5 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného tělesa VC-41-21-7
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. E-KMAT-517/02. 4 s.
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2002. V-KMAT-516/02. 44 p.
Karlík, M.
Struktura a mechanické vlastnosti uspořádaných slitin na bázi aluminidu železa Fe3Al
[Docentská habilitační práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2002. 45 s.
Škrob, J. - Oliva, V.
Modelování technologické zkoušky tvařitelnosti Al plechů metodou konečných prvků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-536/02. 82 s.
Denk, T. - Oliva, V.
Trojdimensionální elastoplastické MKP modely únavových trhlin při různých parametrech zátěžného cyklu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-535/02. 120 s.
Ganev, N. - Kraus, I. - Lauschmann, H.
Contribution to Study of Elastic Properties of Engineerng Ceramics
In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2002, p. 140-141.
Slámová, M. - Karlík, M. - Cieslar, M. - Chalupa, B. - Merle, P.
Structure Transformations During Annealing of Twin-Roll Cast Al-Fe-Mn-Si (AA 8006) Alloy Sheets. I. Effect of Cold Rolling and Heating Rate
In: Kovové materiály. 2002, vol. 40, no. 6, p. 389-401. ISSN 0023-432X.
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P. - Prioul, C. - Parrot, A.
Fracture Tougness Prediction for a Low-Alloy Steel in the DBTT Range
In: ECF 14 - Fracture Mechanics Beyond 2000. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 2002, vol. 1, p. 667-674. ISBN 83-88906-04-6.
Nohava, J. - Haušild, P. - Bompard, P.
Electron Backscattering Diffraction Analysis of Secondary Crack Propagation in Low-Alloy Bainitic Steel
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 592-593. ISBN 80-01-02511-X.
Haušild, P. - Materna, A.
Numerical Modeling of Instrumented Charpy Impact Test
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 526-527. ISBN 80-01-02511-X.
Siegl, J.
Failure Processes in Thermally Sprayed Materials
[Unpublished Lecture]. State University of New York. 2002-05-01.
Matocha, K. - Siegl, J.
The Effect of High Temperature Water Environment on Fatigue Crack Growth Behaviour of O8X18N10T (AISI 321) Steel
In: Proceedings of the 8th International Fatigue Congress. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 2002, p. 2541-2547. ISBN 1-901537-28-5.
Prahl, J. - Karlík, M.
Měření rychlosti šíření trhliny potenciálovou metodou
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-525/02. 59 s.
Procházka, Z. - Siegl, J.
Fatigue Tests of Bodies with Thermally Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 596-597. ISBN 80-01-02511-X.
Zýka, J. - Siegl, J.
Fracture Behaviour of Carbide Hardened Nickel Alloys
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 574-575. ISBN 80-01-02511-X.
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Auto-Shape Analysis of Image Textures in Fractography
In: Image Analysis and Stereology. 2002, vol. 21, no. 2, p. 139-144. ISSN 1580-3139.
Lauschmann, H. - Nedbal, I.
Textural Fractography of Fatigue Failures
In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, vol. 1, p. 1-9.
Haušild, P. - Berdin, C.
Damage Mechanisms and Local Approach to Fracture. Part II: Brittle Fracture Prediction in the Ductile to Brittle Transition
In: Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, vol. 1, p. 181-194. ISBN 1-4020-0794-9.
Berdin, C. - Haušild, P.
Damage Mechanisms and Local Approach to Fracture. Part I: Ductile Fracture
In: Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, vol. 1, p. 167-180. ISBN 1-4020-0794-9.
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A. - Auger, P.
Comparison of HREM and FIM-TAP Investigations of Guinier-Preston Zones in Al-1.5at%Cu Alloy
In: Proceedings of 15th International Congress on Electron Microscopy. Onderstepoort: Microscopy Society of Southern Africa, 2002, vol. 1, p. 1001-1002. ISBN 0-620-29294-6.
Siegl, J. - Zýka, J. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Studium procesů porušování těles vyrobených ze slitiny DAMERON
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-534/02. 43 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Mechanismus porušování feritických ocelí ČSN 15 313 a P91 při zatěžování v korozním prostředí (Pracovní obrazová příloha)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-533a/02. 51 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Mechanismus porušování feritických ocelí ČSN 15 313 a P91 při zatěžování v korozním prostředí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-533/02. 25 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Studium vlivu vysokoteplotního pH na mechanismus stabilního růstu trhliny v oceli O8Ch18N10T
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. E-KMAT-532/02. 10 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza porušených závěsů křídla letounu Ae 270
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-531/02. 18 s.
Siegl, J. - Kovářík, O.
Studium mechanismu porušování při různých rychlostech stabilního růstu trhliny v oceli 10GN2MFA
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. E-KMAT-530/02. 10 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušené spirálně svařované trubky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. E-KMAT-529/02. 17 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Studium porušování korozních vrstev Zr-slitin při ohybovém zatěžování
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-527/02. 17 s.
Adámek, J. - Siegl, J.
Vliv předoxidace na procesy porušování povlakových trubek ze Zr-slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. V-KMAT-526/02. 20 s.
Karlík, M. - Slámová, M. - Janeček, M. - Homola, P.
Microstructure evolution of twin-roll cast Al-Mg alloys during downstream processing
In: Kovové materiály. 2002, vol. 40, no. 5, p. 330-340. ISSN 0023-432X.
Haušild, P.
Transition ductile-fragile dans un acier faiblement allié
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Paris: École Centrale Paris, 2002. 161 s.
Karlík, M. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Etude de la microstructure de l´acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage
[Nepublikovaná přednáška]. Électricité de France, Service EMA. 2002-01-22.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Fraktografická rekonstrukce průběhu procesu únavového porušování letadlových konstrukcí
In: Letecký zpravodaj. 2002, č. 3, s. 62-66. ISSN 1211-877X.
Kovářík, O. - Mulač, M. - Ryjáček, Z.
A Note on Degree Conditions for Hamiltonicity in 2-Connected Claw-Free Graphs
In: Discrete Mathematics. 2002, vol. 244, no. 1-3, p. 253-268. ISSN 0012-365X.
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M. - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: Image Analysis and Stereology. 2002, vol. 21, no. Suppl 1, p. S49-S59. ISSN 1580-3139.
Haindl, M. - Lauschmann, H.
Model-Based Fatigue Fractographs Texture Analysis
In: Proceedings of Joint IAPR International Workshops SSPR02 and SPR02. Berlin: Springer, 2002, p. 842-849. ISBN 3-540-44011-9.
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M. - Nedbal, I.
Texturní fraktografie
In: Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalogragrafii. Plzeň: Západočeská universita, 2002, s. 76-82. ISBN 80-7082-917-6.
Nohava, J.
Porovnání vlastností povrchových vrstev připravených různými technikami
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2002. R-KMAT-519/02. 33 s.
Karlík, M. - Marek, J. - Sláma, P.
Study of the Texture of AA8006 Aluminium Alloy Cast at 3mm and 6mm Thickness
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 590-591. ISBN 80-01-02511-X.
Podrábský, T. - Hrbáček, K. - Obrtlík, K. - Siegl, J.
Struktura a vlastnosti lité niklové superslitiny
In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002, ISBN 80-85988-73-9.
Siegl, J. - Zýka, J.
Procesy porušování litých niklových superslitin
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002, díl 1, s. 233-237. ISBN 80-01-02545-4.
Holzgartner, C. - Yuan, A. - Kovářík, O.
Effects of Spray Process on Fatigue Life of Thermally Sprayed Coatings
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2002. V-KMAT-528/02. 25 p.
Kolman, B. - Voleník, K. - Chráska, P.
Application of Microanalysis in the Study of Oxidation Processes during Plasma Spraying of Metals
In: Proceedings: EMAS 2002. 2002, vol. 1, p. 191.
Ctibor, P. - Sedláček, J. - Neufuss, K. - Dubský, J. - Chráska, P.
Study of Dielectric Properties of Plasma Sprayed Silicates at Low Voltage
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002, vol. 1, p. 617. ISBN 3-87155-783-8.
Matějíček, J. - Neufuss, K. - Ctibor, P. - Rohan, P. - Dubský, J. - et al.
WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications
In: International Thermal Spray Conference. Düsseldorf: Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e.V., 2002, vol. 1, p. 1. ISBN 3-87155-783-8.
Kovářík, O. - Siegl, J.
The Effect of Residual Stresses on Fatigue Resistance of Thermally Coated Bodies
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 530-531. ISBN 80-01-02511-X.
Nohava, J. - Dubský, J.
Methods for Determination of Young's Modulus of Plasma Sprayed Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 598-599. ISBN 80-01-02511-X.
Cieslar, M. - Karlík, M. - Benko, M. - Černoch, T.
The Influence of Cr and Ce Additions on the Mechanical Properties of Fe3Al Based Alloys
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2002, vol. A324, no. 1-2, p. 23-27. ISSN 0921-5093.
Lauschmann, H. - Tůma, M. - Ráček, O. - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: Image Analysis and Stereology. 2001, vol. 20, no. 1, p. 372-378. ISSN 1580-3139.
Lauschmann, H. - Wetzig, K. - Menzel, S. - Göbel, T.
Fractography of Crack Networks in Thin Layers
In: Materials Characterization. 2001, vol. 46, no. 2-3, p. 105-111. ISSN 1044-5803.
Lauschmann, H. - Ráček, O.
Textural Fractography: Application of Gibbs Random Fields
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Brno University, 2001, vol. 1, p. 196-205. ISBN 80-214-1892-3.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J.
Fraktografická analýza lícovaného šroubu č.v. A5721025201
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-496/01. 23 s.
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení stabilního růstu trhliny v oceli 11418.1M
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. E-KMAT-499/01. 13 s.
Karlík, M.
Lattice Imaging in Transmission Electron Microscopy
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, vol. 8, no. 1, p. 3-15. ISSN 1211-5894.
Kafka, V. - Karlík, M.
Necking and Softening as a Consequence of Latent Continuum Damage
In: European Journal of Mechanics - A/Solids. 2001, vol. 20, no. 1, p. 39-57. ISSN 0997-7538.
Lauschmann, H. - Ráček, O. - Tůma, M. - Nedbal, I.
Textural Fractography
In: MATLAB 2001 - Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Prague: Institute of Chemical Technology, 2001, vol. 1, p. 212-221. ISBN 80-7080-446-7.
Siegl, J. - Kantor, P. - Adámek, J.
Investigation of Fatigue Processes in Bodies with Surface Coatings
In: Acta Technica CSAV. 2001, vol. 46, no. 3, p. 251-264. ISSN 0001-7043.
Kovářík, O. - Siegl, J.
Research of Failure Processes of Thermally Sprayed Materials
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 456-457. ISBN 80-01-02335-4.
Adámek, J. - Siegl, J.
Mikromorfologické charakteristiky vnitřního povrchu korozních vrstev zirkoniových slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-503/01. 64 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografická analýza zkušebních těles porušených při únavové zkoušce slitiny Inconel 713 LC
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-502/01. 25 s.
Siegl, J.
Fraktografické určení mechanismu porušování při pomalém zatěžování tělesa MOCH17
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. E-KMAT-501/01. 12 s.
Procházka, Z. - Siegl, J.
Studium vlastností žárově stříkaných vrstev
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-500/01. 44 s.
Kunz, J. - Nedbal, I.
Výuka zaměření "Stavba a vlastnosti materiálů" na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
In: Sborník 10. Stretnutie materiálových katedier SR a ČR. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, díl 1, s. 71-76.
Materna, A. - Oliva, V. - Michlík, P.
Mandrel Coldworking: Computation of Residual Stresses and Fatigue Crack Growth Retardation
In: Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001, vol. 1, p. 168-169. ISBN 80-85918-64-1.
Oliva, V. - Materna, A. - Michlík, P.
Three-Dimensional FEM Model of the Fatigue Crack Growth in a Thick CT Specimen
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: Brno University, 2001, vol. 1, p. 368-378. ISBN 80-214-1892-3.
Karlík, M.
Etude de la microstructure de l'acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et clivage
[Nepublikovaná přednáška]. Ecole Centrale Paris. 2001-09-25.
Karlík, M.
Elektronová mikroskopie s atomovým rozlišením
[Nepublikovaná přednáška]. Krystalografická společnost. 2001-06-21.
Černoch, T. - Karlík, M. - Siegl, J.
Porušování uspořádaných slitin na bázi Fe3Al,Cr
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, díl 1, s. 39-42. ISBN 80-214-1885-0.
Marek, J. - Sláma, P. - Karlík, M.
Texture Analysis of AA 8006 and AA 8011 Thin Sheets for Heat Exchanger Fins
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 424-425. ISBN 80-01-02335-4.
Karlík, M. - Cieslar, M.
Characterization of Particles in the Fe-28Al-4Cr Alloy with Ce Addition
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 422-423. ISBN 80-01-02335-4.
Marek, J. - Karlík, M. - Sláma, P.
Textures of Aluminium Alloy Thin Sheets for Heat Exchanger fins
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, vol. 8, no. 1, p. 25-28. ISSN 1211-5894.
Marek, J. - Karlík, M. - Adámek, J. - Sláma, P.
Texture and Damage of Aluminium Alloys for Heat Exchanger Fins
[Research Report]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2001. V-KMAT-506/01. 45 p.
Marek, J. - Karlík, M. - Sláma, P.
Textury tenkých plechů z hliníkových slitin pro tepelné výměníky
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, roč. 8, č. 1, s. 25-27. ISSN 1211-5894.
Oliva, V. - Materna, A.
Metodika simulace růstu únavových trhlin v kritických místech letecké konstrukce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-513/01. 21 s.
Witzany, J. - Materna, A. - Klečka, T. - Šejnoha, J. - Gattermayerová, H. - et al.
Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. B, p. 896-897. ISBN 80-01-02335-4.
Ganev, N. - Lauschmann, H. - Kraus, I.
Příspěvek k metodice studia elastického chování polykrystalů
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2001, roč. 8, č. no.1a, s. 14-15. ISSN 1211-5894.
Nohava, J. - Haušild, P.
EBSD Characterization of Secondary Cracks in Low-alloy Steel
[Research Report]. Paris: École Centrale Paris, 2001. !!!. 24 p.
Haušild, P. - Nohava, J. - Bompard, P.
Charactérisation des fissures secondaires dans un acier faiblement allié par EBSD
In: Revue de Métallurgie. 2001, roč. SF2M, č. JA2001, s. 141. ISSN 0035-1563.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in B-Water at Elevated Temperature
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2001. V-KMAT-509/01. 79 p.
Siegl, J. - Nohava, J.
Orientační měření mikrotvrdosti galvanicky nanesených niklových povlaků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. E-KMAT-508/01. 4 s.
Strnadel, B. - Byczanski, P. - Nedbal, I.
Mikromechanismus a lomové charakteristiky křehkého poškození konstrukčních ocelí
In: Kovové materiály. 2001, roč. 39, č. 4, s. 263-277. ISSN 0023-432X.
Haušild, P. - Nedbal, I.
In-Situ Tensile Test of Duplex Stainless Steel with Casting Defects
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 426-427. ISBN 80-01-02335-4.
Lauschmann, H. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Textural Fractography - Spectral Analysis of Fatigue Crack Surfaces
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 408-409. ISBN 80-01-02335-4.
Hudec, R. - Pína, L. - Innemann, A. - Brožek, V. - Chráska, P. - et al.
Innovative Technologies for Future X-ray Telescopes
In: New Century of X-Ray Astronomy. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2001, vol. 1, p. 544-545. ISBN 1-58381-091-9.
Siegl, J.
Fraktografický atlas litých niklových slitin 141, 141H, 141I, 145, 2,4879
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-515/01. 158 s.
Siegl, J.
Vliv rychlosti zatěžování na procesy porušování ocelí O8CH18N10T a E355 NH v korozním prostředí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. E-KMAT-511/01. 18 s.
Siegl, J.
Fraktografické aspekty studia procesů porušování v korozním prostředí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-510/01. 21 s.
Siegl, J.
Těleso MOCH18 - Fraktografická analýza
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. E-KMAT-505/01. 3 s.
Siegl, J.
Studium procesů porušování těles vyrobených z litých niklových superslitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-504/01. 28 s.
Oliva, V. - Materna, A. - Škrob, J. - Karlík, M.
Possibilities of Finite Element Modelling of Sheet Metal Formability Tests
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2001. V-KMAT-512/01. 41 p.
Adámek, J. - Siegl, J. - Lauschmann, H.
Studium mikromorfologie korozních vrstev zirkoniových slitin na šikmých řezech
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-514/01. 36 s.
Karlík, M. - Siegl, J.
Microstructure of the Reactor Steel Close to the Zones of Ductile Tearing and Cleavage
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2001. V-KMAT-516/02. 44 p.
Chráska, P. - Kolman, B. - Dubský, J. - Ctibor, P. - Neufuss, K.
Spatial Distribution of Chemistry, Structural Features and Phases in TS Deposits
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001, vol. 1, p. A. ISBN 0-87170-737-3.
Berger, L. - Thiele, S. - Herrmann, M. - Neufuss, K. - Kolman, B. - et al.
Microstructure and Properties of Oxide-Bonded Silicon Nitride Coatings Sprayed by Water Stabilized Plasma
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001, vol. 1, p. A. ISBN 0-87170-737-3.
Ctibor, P. - Rohan, P. - Chráska, P.
Effect of Spraying Distance on Plasma Deposit's Behavior
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference '01. Materials Park, OH: ASM International, 2001, vol. 1, p. 677-682. ISBN 0-87170-737-3.
Chráska, P. - Kolman, B. - Dubský, J. - Ctibor, P. - Neufuss, K.
Spatial Distribution of Chemistry, Structural Features and Phases in Thermal Spray Deposits
In: Acta Technica CSAV. 2001, vol. 46, no. 3, p. 323-336. ISSN 0001-7043.
Neufuss, K. - Ilavský, J. - Kolman, B. - Dubský, J. - Rohan, P. - et al.
Variation of Plasma Spray Deposits Microstructure and Properties Formed by Particles Passing through Different Areas of Plasma Jet
In: Ceramics - Silikáty. 2001, vol. 45, no. 1, p. 1-8. ISSN 0862-5468.
Ctibor, P. - Sedláček, J.
Dielectric Properties of Plasma Sprayed Titanates
In: Journal of the European Ceramic Society. 2001, vol. 21, no. 1, p. 1685-1688. ISSN 0955-2219.
Sedláček, J. - Ctibor, P.
Influence of Chemical Composition on Volume Resistivity of Alumina and Zirconia Plasma Deposits
In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: Slovak University of Technology, 2001, vol. 1, p. 23-24. ISBN 80-85330-90-3.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Influence of Surface Technologies on Fracture Processes
In: Proceedings: Euromat 2001. Milan: AIM&EMAS, 2001, vol. CD, p. 1-8. ISBN 88-85298-39-7.
Haušild, P. - Berdin, C. - Bompard, P. - Verdiere, N.
Ductile Fracture of Duplex Stainless Steel with Casting Defects
In: International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2001, vol. 78, no. 9, p. 607-616. ISSN 0308-0161.
Matocha, K. - Wozniak, J. - Siegl, J. - Sajdl, P.
Korozní praskání oceli O8Ch18N10T ve vodních roztocích o teplotě 275°C
In: Sborník 2. Mezinárodní konference "Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli". Brno: VUT v Brně, 2001, díl 1, s. 53-60. ISBN 80-214-1799-4.
Kovářík, O. - Procházka, Z. - Siegl, J.
Study of Various Properties of Thermally Sprayed Specimens
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, vol. 1, p. 186-187. ISBN 80-214-1885-0.
Procházka, Z. - Kovářík, O. - Siegl, J.
Fatigue Properties of Thermally Sprayed Coatings
In: JUNIORMAT '01. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, vol. 1, p. 95-98. ISBN 80-214-1885-0.
Siegl, J. - Kantor, P. - Adámek, J.
Fatigue Processes in Bodies with Surface Coatings
In: Proceedings of the 14th Conference on Surface Modification Technologies. Materials Park, OH: ASM International, 2001, vol. 1, p. 64-70. ISBN 0-87170-733-0.
Göbel, T. - Menzel, S. - Lauschmann, H. - Wetzig, K.
Crack Development in (Ti,Al)N Hard Coatings Induced by Thermal Laser Shock
In: A Conference on Modern Microscopical Methods - Abstracts. 2001, vol. 1, p. 115.
Kunz, J.
Vliv smykových okrajů na rychlost šíření únavové trhliny
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, díl 1, s. 91-96. ISBN 80-7100-873-7.
Kunz, J.
Fraktografické studium šíření trhlin v letadlových konstrukcích
[Výzkumná zpráva]. Brno: Letecký ústav FSI VUT, 2001. LU 24/2001/CLKV. 40 s.
Nohava, J. - Jedrzejovski, P.
Low Temperature Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) of TiN on Si Substrates
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 458-459. ISBN 80-01-02335-4.
Siegl, J. - Kovářík, O. - Nohava, J.
Studium mikromorfologie vnitřního povrchu sedel výtlačných ventilů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2001. V-KMAT-497/01. 20 s.
Lauschmann, H.
Textural Fractography
[Unpublished Lecture]. Org. Committee of the 8th European Congress for Stereology & Image Analysis. 2001-09-06.
Lauschmann, H.
A Database-Oriented Analysis of a Fibre Process in Fractography
In: Image Analysis and Stereology. 2001, vol. 20, no. 1, p. 379-385. ISSN 1580-3139.
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - et al.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 234. ISBN 80-01-02229-3.
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - et al.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 234. ISBN 80-01-02229-3.
Bosáková, P. - Slámová, M. - Karlík, M.
Homogenizace a mezižíhání pásů ze slitin AA 8006 a AA 8011 vyrobených technologií plynulého lití
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, s. 623-631. ISBN 80-85988-48-8.
Karlík, M.
In-Situ Transmission Electron Microscopy Heating of an Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce
In: Proceedings XIIth European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000, vol. 2, p. 529-530. ISBN 80-238-5503-4.
Siegl, J. - Karlík, M. - Kunz, J.
Fractographic Research of Failure Processes in Advanced Materials
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, vol. 1, p. 70-81. ISBN 80-968468-3-3.
Siegl, J.
Možnosti využití fraktografie ve fyzikální metalurgii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-05-10.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Influence of Corrosion Environment and Stress Ratio on Fatigue Crack Growth in Stainless Steel 304 L
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, vol. 1, p. 293-300. ISBN 80-968468-3-3.
Siegl, J.
Study of Failure Processes in Specimens with Different Type of Coatings
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, p. 1-8. ISBN 80-85988-48-8.
Siegl, J. - Kantor, P.
Influence of Different Surface Coatings on Fatigue Lives of Test Specimens
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 270. ISBN 80-01-02229-3.
Karlík, M. - Haušild, P. - Siegl, J.
Microfractographic Study of an Extruded Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 252. ISBN 80-01-02229-3.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Application of Fracture Marking in Full-Scale Fatigue Tests
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 232. ISBN 80-01-02229-3.
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Perspektivní niklové slitiny typu Ni-Cr-W-C odolné za vysokých teplot. Část II - Kinetika změn mikrostruktury a mechanických vlastností
In: Kovové materiály. 2000, roč. 38, č. 1, s. 29-42. ISSN 0023-432X.
Karlík, M. - Kratochvíl, P. - Janeček, M. - Siegl, J. - Vodičková, V.
Tensile Deformation and Fracture Micromorphology of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce Alloy
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2000, vol. 34, no. A289, p. 182-188. ISSN 0921-5093.
Karlík, M. - Siegl, J. - Kratochvíl, P. - Haušild, P.
Mechanical Properties and Fracture of an Intermetallic Alloy
In: Acta Polytechnica. 2000, vol. 40, no. 4, p. 130-136. ISSN 1210-2709.
Siegl, J.
Porovnání mikromorfologie lomů vytvořených při různých způsobech zatěžování zkušebních těles z oceli
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. E-KMAT-477/00. 10 s.
Lauschmann, H. - Kovářík, O. - Adámek, J.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces, Part III - Spectral Analysis
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2000. V-KMAT-487/00. 41 p.
Lauschmann, H. - Adámek, J. - Nedbal, I.
Textural Fractography: Spectral Analysis of Images of Fatigue Crack Surfaces
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, vol. 1, p. 313-320. ISBN 80-968468-3-3.
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 238. ISBN 80-01-02229-3.
Lauschmann, H.
Textural Fractography: Estimation of the Mean Striation Spacing and Direction
In: International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science. Warsaw: Polish Society for Stereology, 2000, vol. 1, p. 241-246. ISBN 83-907892-0-5.
Lauschmann, H.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces - Image Pre-Processing
In: Acta Polytechnica. 2000, vol. 40, no. 4, p. 123-129. ISSN 1210-2709.
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C. - Shiratori, M.
Statistical Aspects of Brittle Fracture Toughness in Steels
In: Proceedings 2nd International Japan-Korea Symposium on Advanced Engineering and Science. Yokohama: Yokohama National University, 2000, vol. 1, p. 240-249.
Strnadel, B. - Nedbal, I. - Prioul, C. - Shiratori, M.
Probability of Brittle Fracture Instability and Characteristic Distance in Steels
In: Journal of the Japan Society of Mechanical Engineers. 2000, vol. 103, no. 981, p. 123-132. ISSN 0021-4728.
Kunz, J.
Základy lomové mechaniky
3. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02248-X.
Ctibor, P. - Rohan, P. - Neufuss, K. - Kolman, B. - Dubský, J. - et al.
Plasma Spraying of Titanates - I
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000, vol. 1, p. 945-950. ISBN 0-87170-680-6.
Materna, A. - Oliva, V. - Michlík, P.
Predikce růstu únavových trhlin v trojdimenzionálních nosných prvcích letecké konstrukce
In: Fractography 2000. Košice: Institut materiálového výzkumu, 2000, díl 1, s. 327-334. ISBN 80-968468-3-3.
Adámek, J. - Siegl, J.
Morfologie vnitřního povrchu korozních vrstev zirkoniových slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-495/00. 17 s.
Nedbal, I.
Výzkum na katedře materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
In: Výzkumné aktivity materiálových kateder v ČR a SR. Ostrava: Kovosil, 2000, díl 1, s. 57-68. ISBN 80-901572-5-4.
Kovářík, O. - Siegl, J.
In-situ Method of Study of Failure Processes of Thermally Sprayed Coatings
In: Junior Euromat 2000. Wolfsburg: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 2000, vol. 1, p. 503.
Oliva, V. - Materna, A. - Michlík, P.
Studie trojdimenzionálního napěťového a deformačního pole před čelem průchozí trhliny
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-491/00. 20 s.
Adámek, J.
Možnosti využití plazmatu ve strojírenství
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-493/00. 17 s.
Materna, A.
Finite Element Study of the Specimen with Copper Interconnect
[Unpublished Lecture]. Institut für Festkörper- und Werkstofforschung Dresden. 2000-12-15.
Materna, A. - Oliva, V.
Computer Simulations of the Fatigue Crack Propagation
In: Acta Polytechnica. 2000, vol. 40, no. 4, p. 137-141. ISSN 1210-2709.
Karlík, M. - Siegl, J. - Slámová, M. - Birol, Y.
Study of the Damage of AA 8006 Twin-Roll Cast Thin Sheets during Forming of Heat Exchanger Fins
In: Materials Science Forum. 2000, vol. 331-337, p. 619-624. ISSN 0255-5476.
Karlík, M. - Siegl, J. - Slámová, M. - Birol, Y.
Endommagement des tôles minces pendant emboutissage des lamelles des échangeurs du chaleur
[Nepublikovaná přednáška]. Ecole Centrale Paris. 2000-12-14.
Karlík, M.
Analytical Electron Microscopy
[Unpublished Lecture]. Chemnitz University of Technology. 2000-10-06.
Karlík, M.
Applications of High-Resolution Electron Microscopy
[Unpublished Lecture]. Chemnitz University of Technology. 2000-10-04.
Karlík, M.
Introduction to High-Resolution Electron Microscopy
[Unpublished Lecture]. Chemnitz University of Technology. 2000-10-04.
Adámek, J. - Lejček, P.
Melt Growth of Non-Isoaxial Bicrystals of an Fe-3%Si Alloy
In: Journal of Crystal Growth. 2000, vol. 211, no. 1-4, p. 461-465. ISSN 0022-0248.
Oliva, V. - Materna, A. - Michlík, P.
Teoretický odhad vlivu protažení otvoru na šíření únavové trhliny z jeho hrany
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-494/00. 40 s.
Sadowski, M. - Langner, J. - Stanislawski, J. - Matějíček, J. - Kolman, B. - et al.
Surface Modification of Plasma-Sprayed Alumina Deposits by High-Energy Ion Beams
In: Nucleonika, The International Journal of Nuclear Research. 2000, vol. 45, no. 1, p. 199-202. ISSN 0029-5922.
Langner, J. - Sadowski, M. - Maslanko, E. - Langner, E. - Chráska, P. - et al.
Application of Arc-Plasma Discharges to Coating of Screw Taps
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2000, vol. 50, no. 53, p. 471. ISSN 0011-4626.
Ilavský, J. - Písačka, J. - Siegmann, S. - Margadant, N. - Wagner, W. - et al.
Microstrukture-Wear and Corrosion Relationships for Thermally Sprayed Metallic Deposits
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000, vol. 1, p. 449-454. ISBN 0-87170-680-6.
Ctibor, P. - Rohan, P. - Kolman, B. - Dubský, J. - Chráska, P.
Plasma Spraying as a Technique for Dielectric Ceramics Preparation
In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, vol. 1, p. 514. ISBN 80-85988-48-8.
Rohan, P. - Chráska, P. - Ctibor, P. - Neufuss, K.
Relation between Thermal Expansion Coefficient and Porosity in Thick Zircon and Alumina
In: Proceedings of International Thermal Spray Conference ITSC 00. Materials Park, OH: ASM International, 2000, vol. 1, p. 1067-1070. ISBN 0-87170-680-6.
Oliva, V. - Materna, A.
3-D Simulations of Fatigue Crack Growth
In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, díl 4, s. 13-18. ISBN 80-86246-07-8.
Materna, A. - Oliva, V.
Further Experiences in 3D Fatigue Crack Growth Simulation
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 269. ISBN 80-01-02229-3.
Michlík, P. - Oliva, V. - Materna, A.
Počítačová simulace růstu únavové trhliny v konkrétních 3D případech
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-483/00. 72 s.
Materna, A. - Oliva, V.
Simulace růstu únavové trhliny v modelu č. 1 pásnice křídla letounu L59
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-478/00. 25 s.
Kunz, J.
Analýza výsledků únavových zkoušek těles z hliníkové slitiny 2024-T42
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-492/00. 24 s.
Slámová, M. - Sláma, P. - Karlík, M.
Results of the Common Turkish-Czech Experimental Work Performed During Year 2000
[Research Report]. Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 2000. 16/00 - V. 43 p.
Siegl, J.
Fraktografické znaky lomů těles z niklových slitin 141, 145 a 141H
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-490/00. 23 s.
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T. Část II
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-489/00. 16 s.
Siegl, J. - Kopřiva, P.
Analýza procesu poškození a diagnostika porušování při únavových zkouškách
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-488/00. 35 s.
Karlík, M. - Sláma, P. - Siegl, J.
Structure, Texture, and Damage of Thin Sheets for Heat Exchangers
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2000. V-KMAT-489/00. 48 p.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J.
Fraktografické posouzení příčin porušení sedla výtlačného ventilu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. E-KMAT-485/00. 11 s.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Fatigue Behaviour of Austenitic Steel 304L in Air and Corrosive Environment
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 2000. V-KMAT-484/00. 70 p.
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T. Dodatek ke zprávě V-KMAT-472/99
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. E-KMAT-482/00. 8 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových poruch panelů Ae 270
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-481/00. 29 s.
Siegl, J. - Nedbal, I. - Adámek, J. - Kovářík, O.
Fraktografická analýza únavových poruch panelů Ae 270.Předběžné sdělení
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. E-KMAT-480/00. 3 s.
Oliva, V. - Materna, A. - Siegl, J. - Michlík, P.
Predikce růstu únavové trhliny v dolní pásnici křídla letounu L-159 u žebra 5
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 2000. V-KMAT-479/00. 29 s.
Siegl, J. - Adámek, J. - Kovářík, O. - Karlík, M.
In-Situ Study of Failure Processes of Plasma Spraying Mo Coatings
In: Proceedings XIIth European Congress on Electron Microscopy. Brno: Czechoslovak Society for Electron Microscopy, 2000, vol. 2, p. 531-532. ISBN 80-238-5503-4.
Birol, Y. - Slámová, M. - Karlík, M.
The Metallurgical Factors Which Have a Negative Impact on the Plasticity of Aluminum Finstock
In: 10th International Metallurgy and Materials Congress. Ankara: Chamber of Metallurgical Engineers, 2000, vol. 2, p. 1125-1130. ISBN 975-395-382-8.
Karlík, M. - Slámová, M.
Structure and Properties of AA 8006 Thin Sheets for Heat Exchanger Fins
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 273. ISBN 80-01-02229-3.
Materna, A. - Oliva, V.
Role of Constraint in 3D Fatigue Crack Growth Simulation
In: Proceedings of Workshop 99. Prague: CTU, 1999, p. 240.
Materna, A. - Oliva, V.
Computer Simulations of the Fatigue Crack Propagation
In: First International Conference on Advanced Engineering Design - A Book of Abstracts. Prague: CTU, 1999, vol. 1, p. 171-172.
Slámová, M. - Cieslar, M. - Karlík, M. - Dvořák, P. - Juříček, Z.
Vliv mezižíhání na strukturu a vlastnosti kontilitých pásů ze slistiny AA 8006
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, díl 1, s. 35-39. ISBN 80-85988-40-2.
Karlík, M. - Siegl, J. - Slámová, M.
Cracking of AA 8006 Thin Sheets During Forming of Heat Exchanger Fins
In: Physical Metallurgy and Fracture of Materials. Košice: Technical University, 1999, vol. 1, p. 113-116. ISBN 80-7099-433-9.
Kratochvíl, P. - Karlík, M. - Haušild, P. - Cieslar, M.
Influence of Annealing on Mechanical Properties of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce Alloy
In: Intermetallics. 1999, vol. 7, no. 7, p. 847-853. ISSN 0966-9795.
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - et al.
Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelný kov
[Výzkumná zpráva]. 1999. 852/99.
Švarc, P. - Kunz, J. (supervisor) - Steidl, J. (supervisor) - Kořínek, Z. (supervisor)
Studium mikromechanismů porušování krátkovláknového kompozitu A3WC4
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. 121 s.
Slámová, M. - Sláma, P. - Karlík, M.
Porovnání pásů a finstocků ze slitin AA8006 a AA8011 vyrobených HZB a zahraníčními výrobci
[Výzkumná zpráva]. Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1999. 27/99. 18 s.
Bosáková, P. - Karlík, M. - Slámová, M.
Vliv homogenizace a mezižíhání na strukturu a vlastnosti tenkých pásů
[Výzkumná zpráva]. Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1999. 25/99. 40 s.
Karlík, M. - Siegl, J.
Příčiny porušování tenkých plechů ze slitiny AA 8006
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-454/98. 34 s.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Fatigue of Austenitic Steel 304L: Survey of Fractographic Features
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1999. V-KMAT-463/99. 134 p.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Fatigue of Austenitic Steel 304L: Measurement of Striation Spacing
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1999. V-KMAT-464/99. 32 p.
Siegl, J. - Nohava, J. - Kantor, P.
Fraktografický výzkum únavového porušování těles s různými typy nástřiků
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, díl 3, s. 257-265. ISBN 80-85988-37-2.
Kantor, P. - Siegl, J. - Neufuss, K. - Dubský, J.
Únavové zkoušky těles s různými typy nástřiků
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, díl 3, s. 250-256. ISBN 80-85988-37-2.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Some Remarks on Fatigue Fracture Marking
In: Fatigue '99. Proceedings of the Seventh International Fatigue Congress. Cradley Heath: Engineering Materials Advisory Services, 1999, vol. 1, p. 2373-2378. ISBN 1-901537-08-0.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Využití značkování trhlin při únavové zkoušce letounu
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, díl 1, s. 173-176. ISBN 80-85988-40-2.
Mäntylä, M. - Rossoll, A. - Nedbal, I. - Prioul, C. - Marini, B.
Fractographic Observations of Cleavage Fracture Initiation in a Bainitic A508 Steel
In: Journal of Nuclear Materials. 1999, vol. 10, no. 264, p. 257-262. ISSN 0022-3115.
Materna, A. - Oliva, V. (supervisor)
Modelování šíření rovinných únavových trhlin ve 3D
[Doktorská práce (Dr.)]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1999. 126 s.
Materna, A. - Oliva, V.
Modelování růstu únavové trhliny podle lokální úrovně K-faktoru a stísnění deformace
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-459/99. 25 s.
Karlík, M. - Siegl, J. - Kratochvíl, P. - Haušild, P.
Mechanical Properties and Fracture of an Intermetallic Alloy Fe-28Al-4Cr-0.1Ce (at%)
[Unpublished Lecture]. Ecole Centrale Paris. 1999-06-25.
Siegl, J. - Kadlec, J.
Studium oxidických vrstev u slitiny 141
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-474/99. 22 s.
Siegl, J. - Adámek, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených při zkoušce trubky plynovodu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-473/99. 10 s.
Siegl, J.
Fraktografické hodnocení lomových ploch vytvořených stabilním růstem trhliny v oceli O8Ch18N10T
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-472/99. 15 s.
Nedbal, I. - Siegl, J.
Hodnocení wolframových prášků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-467/99. 9 s.
Kantor, P. - Siegl, J.
Studium mechanismu únavového porušování funkčně gradientních vrstev a povlaků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-465/99. 63 s.
Nohava, J. - Siegl, J.
Fraktografické studium počátečních etap porušování zkušebních těles s žárovými nástřiky
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-462/99. 21 s.
Nedbal, I. - Siegl, J.
Fraktografické ověření účinnosti nového typu značkování (2. část)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-461/99. 4 s.
Siegl, J. - Nohava, J.
Fraktografická analýza lomú zkušebních těles z oceli St-52-3
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. V-KMAT-460/99. 18 s.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Fatigue Properties of Austenitic Steel 304L in Corrosive Environment
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1999. V-KMAT-471/99. 83 p.
Kudrman, J. - Čmakal, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Perspektivní niklové slitiny typu Ni-Cr-W-C odolné za vysokých teplot. Část I - Vlastnosti a mikrostruktura
In: Kovové materiály. 1999, roč. 37, č. 6, s. 412-423. ISSN 0023-432X.
Kolman, B. - Neufuss, K. - Ilavský, J. - Dubský, J. - Chráska, P.
Chemical Inhomogenity of Silicates Treated by Plasma Spraying
In: Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1999, vol. 10, no. 14, p. 471-473. ISSN 0267-9477.
Voleník, K. - Hanousek, F. - Chráska, P. - Ilavský, J. - Neufuss, K.
In-flight Oxidation of High-Alloy Steels during Plasma Spraying
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1999, no. A272, p. 199-206. ISSN 0921-5093.
Špirková, L. - Brožek, V. - Chráska, P. - Durand, J.
Properties of Plasma-sprayed Ceramic Membranes
In: Proceedings CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, p. 107. ISBN 80-86059-28-6.
Brožek, V. - Špirková, L. - Chráska, P.
Regulace pórovitosti hořečnaté keramiky pro supravodiče
In: Sborník příspěvků 51. sjezdu chemických společností. Bratislava: STU, 1999, s. 32. ISBN 80-227-1250-7.
Shin, H. - Lee, D. - Brožek, V. - Hrabovský, M. - Chráska, P. - et al.
Reduction of Fe2O3 by Hydrogen Using Water Plasma Torch
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999, vol. 5, p. 2803-2807. ISBN 80-902724-5-2.
Beardsley, M.B. - Chráska, P.
Plasma Spraying with Water Stabilized Torch
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999, vol. 5, p. 2743-2745. ISBN 80-902724-5-2.
Chráska, P. - Denoirjean, A. - Fauchais, P. - Lagnoux, O. - Neufuss, K. - et al.
Oxidation of High-Alloy Steels during their Deposition by Gas- nd Water-stabilized Plasma Guns
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999, vol. 4, p. 2019-2024. ISBN 80-902724-4-4.
Neufuss, K. - Kolman, B. - Chráska, P. - Dubský, J.
High Temperature Behavior of Plasma-sprayed Cordierite on Molybdenum
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, vol. 1, p. 160-161. ISBN 80-85988-35-6.
Brožek, V. - Bohac, P. - Gauckler, L. - Paul, W. - Chráska, P.
Sealing of MGO and CeO2 Plasma Sprayed Substrates
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, vol. 3, p. 266-272. ISBN 80-85988-37-2.
Lauschmann, H.
Mezní stavy I - Únava materiálů
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. 63 s. ISBN 80-01-02064-9.
Oliva, V. - Materna, A.
Modelování růstu únavové trhliny podle lokální úrovně K-faktoru a stísnění deformace
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: Žilinská univerzita, 1999, s. 23-28. ISBN 80-7100-629-7.
Špirková, L. - Brožek, V. - Chráska, P. - Durand, J.
Keramické membrány připravené žárovou plazmovou depozicí
In: Sborník příspěvků 51. sjezdu chemických společností. Bratislava: STU, 1999, s. 33. ISBN 80-227-1250-7.
Ilavský, J. - Kolman, B. - Neufuss, K. - Chráska, P.
Influence of Spray Angle on the Microsture of YSZ and Alumina Plasma-Sprayed Deposits
In: Proceedings of United Thermal Spray Conference UTSC'99. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1999, p. 820-824. ISBN 3-87155-653-X.
Neufuss, K. - Dubský, J. - Kolman, B. - Chráska, P. - Brožek, V. - et al.
APS Spraying of MgO and CeO2 with WSP
In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry ISPC'99. Prague: IPP, 1999, vol. 4, p. 2075-2079. ISBN 80-902724-4-4.
Shin, H. - Lee, D. - Brožek, V. - Hrabovský, M. - Chráska, P. - et al.
Příprava bezuhlíkového železa redukcí oxidů v plazmatu
In: Sborník přednášek Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999, díl 2, s. 69-78. ISBN 80-85988-36-4.
Neufuss, K. - Ilavský, J. - Dubský, J. - Kolman, B. - Chráska, P.
Plasma Spraying od Silicates II
In: Proceedings of United Thermal Spray Conference UTSC'99. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1999, p. 636-640. ISBN 3-87155-653-X.
Lauschmann, H. - Čejka, V.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces. Part II - Object Analysis
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1999. V-KMAT-469/99. 30 p.
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography: The Spectral Analysis of Fatigue Crack Images
In: International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry - Proceedings. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, vol. 1, p. 171-176. ISBN 80-7015-684-8.
Lauschmann, H.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces: Image Pre-processing
In: First International Conference on Advanced Engineering Design - A Book of Abstracts. Prague: CTU, 1999, vol. 1, p. 175-176.
Materna, A. - Oliva, V.
Modelování pole napětí a deformace v okolí čela 3D trhliny
In: Sborník čtvrtého setkání uživatelů softwarů MARC. Praha: MARC Overseas, 1999, díl 1, s. 1-8. ISBN 80-238-4292-7.
Karlík, M. - Haušild, P.
Structure and Mechanical Properties of an Fe-28Al-4Cr (at
In: Kovové materiály. 1998, vol. 38, no. 3-S, p. 81-86. ISSN 0023-432X.
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Belliot, S.
The Copper Content of Guinier-Preston (GP1) Zones in Al-1,84 at
In: Acta materialia. 1998, vol. 46, no. 5, p. 1817-1825. ISSN 1359-6454.
Lauschmann, H.
Computer Aided Fractography: The Automatical Evaluation of Striation Parameters
In: Inženýrská mechanika. 1998, vol. 5, no. 6, p. 377-380. ISSN 1210-2717.
Belliot, S. - Souchay, H. - Karlík, M. - Jouffrey, B.
Apport de l'imagerie haute-résolution a l'étude du durcissement dans Al-Cu
In: Réseau francilien de microscopie électronique. Paris: École Centrale Paris, 1998, díl 1, s. 22.
Voleník, K. - Novák, V. - Dubský, J. - Chráska, P. - Neufuss, K.
Compressive Behaviour of Plasma Sprayed High-Alloy Steel
In: Proceedings 15th International Spray Conference. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1998, p. 671-675. ISBN 0-87170-659-8.
Chráska, P. - Ilavský, J. - Herman, H.
Water-Stabilized Plasma Spray Technology Offers Higher Production Rates
In: Materials Technology. 1998, vol. 13, no. 2, p. 56-58. ISSN 1066-7857.
Slámová, M. - Sláma, P. - Bendíková, E. - Cieslar, M. - Karlík, M.
Pásy finálních tlouštěk a finstocky ze slitin AA 8006 a AA 8111
[Výzkumná zpráva]. Odolena Voda: VÚK Panenské Břežany, 1998. 5/98. 68 s.
Karlík, M. - Siegl, J.
Fraktografická analýza lomů tenkých plechů ze slitiny AA 8006
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-454/98. 37 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza pravého podélníku trupu letounu L 39 MS porušeného při únavové zkoušce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-451/98. 16 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušených disků
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-450/98. 19 s.
Kantor, P.
Studium únavového porušování povrchových vrstev
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-449/98. 57 s.
Siegl, J.
Fraktografické ověření účinnosti nového typu značkování
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. E-KMAT-448/98. 3 s.
Nohava, J.
Výzkum únavových vlastností kompozitů "uhlík - uhlík"
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-447/98. 66 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Metalografické posouzení svarových spojů tlakových láhví LUN 1805-8
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-446/98. 12 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza porušeného závěsu kuželového čepu
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. E-KMAT-445/98. 3 s.
Materna, A. - Oliva, V.
Simulace šíření únavové trhliny v pásnici křídla letounu L-59
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-444/98. 17 s.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
On the Contrast of Guinier-Preston (GP1) Platelets: Influence of the Size
In: Proceedings XIth Europ. Cong. on Electron Microscopy. Brussels: Comitee of European Societies of Microscopy, 1998, p. 345-346. ISBN 2-9600163-0-0.
Haušild, P.
Vliv termomechanického zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti průtlačně lisované trubky ze slitiny Fe-28AL-4Cr mikrolegované cérem
[Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. 72 s.
Čejka, V. - Lauschmann, H.
Modelování textury v únavové lomové ploše jako náhodného pole
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-457/98. 59 s.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Nedbal, I.
Textural Analysis of Fatigue Crack Surfaces (Part I - Image Pre-processing)
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1998. V-KMAT-456/98. 18 p.
Siegl, J.
Studium mikromorfologie a velikosti částic popílku z elektrárny Chvaletice
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. E-KMAT-455/98. 12 s.
Lauschmann, H. - Tůma, M.
Programy pro výpočet parametrů slitin
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1998. V-KMAT-453/98. 12 s.
Nedbal, I. - Kopřiva, P. - Kunz, J. - Siegl, J. - Karlík, M.
Verification of Fatigue Properties of Stainless Steel 304L on CT Specimens
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1998. V-KMAT-452/98. 89 p.
Brožek, V. - Dufek, V. - Dubský, J. - Chráska, P.
Free Standing Ceramometallic Parts Prepared by Water Stabilized Plasma Treatment
In: Proceedings Metal'98. Ostrava: Tanger, 1998, vol. 1, p. 160-162. ISBN 80-86122-14-X.
Chráska, T. - Lašek, J. - Chráska, P.
Resistometric Investigation of Phase Transformations in NiAl Alloys
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1998, no. A244, p. 263-272. ISSN 0921-5093.
Chráska, P. - Brožek, V. - Kolman, B. - Ilavský, J. - Neufuss, K. - et al.
Porosity Control of Thermally Sprayed Ceramic Deposits
In: Proceedings 15th International Spray Conference. Materials Park, OH: DVS and ASM International, 1998, p. 477-481. ISBN 0-87170-659-8.
Belliot, S. - Karlík, M. - Jouffrey, B.
On an Atomic Model of Hardening in Al-1.7at.%Cu Alloy
In: Electron Microscopy 1998 - ICEM 14. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998, vol. 2, p. 15. ISBN 0-7503-0565-7.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Ductile Initiation of Cleavage Fracture in Charpy Specimens of Bainitic Steel
In: Workshop 98. Prague: CTU, 1998, p. 453-454.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
High Resolution Electron Microscopy Study of Guinier-Preston (GP1) Zones in Al-Cu Based Alloys
In: Acta materialia. 1997, vol. 45, no. 8, p. 3251-3263. ISSN 1359-6454.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Microfractographic Aspects of Fatigue Crack Growth in 7010 Aluminium Alloy
In: Fractography'97. Košice: Slovak Academy of Science, 1997, p. 264-270. ISBN 80-967814-3-X.
Siegl, J.
Termodynamická koncepce lomové mechaniky (fraktografická analýza zkušebních těles)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-432/97. 14 s.
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A.
Výpočet elastoplastické deformace zkušebních těles s počáteční trhlinou při statickém zatížení (tělesa 2CCIb, 2CCnIb, 2SIII)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-431/97. 17 s.
Siegl, J.
Vliv statického přetížení na mechanismus porušování zkušebních těles odebraných z plynovodního potrubí
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-430/97. 4 s.
Siegl, J.
Rozbor příčin poruchy klikové hřídele kompresoru KH Bosh
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-429/97. 13 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografické posouzení vlivu prostředí na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli O8CH18N10T
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-428/97. 4 s.
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A. - Auger, P.
Contribution to the Study of Guinier-Preston Zones in Al-Cu Based Alloys by Means of HREM and TAP-FIM
[Unpublished Lecture]. Kyoto University. 1997-11-19.
Karlík, M. - Jouffrey, B. - Bigot, A. - Auger, P.
Contribution to the Study of Guinier-Preston Zones in Al-Cu Based Alloys by Means of HREM and TAP-FIM
[Unpublished Lecture]. Mie University. 1997-11-05.
Oliva, V. - Cséplö, L. - Materna, A. - Bláhová, L.
FEM simulation of fatigue crack growth
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1997, p. 517-520. ISSN 0921-5093.
Karlík, M.
Atomic Structure of Grown-In Antiphase Boundaries (APB2) in the Fe-28Al-5Cr (at
In: Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1997, no. A234-A236, p. 212-215. ISSN 0921-5093.
Siegl, J.
Fraktografické posouzení vlivu teploty vody s nízkým obsahem kyslíku na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli 10GN2MFA
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-441/97. 7 s.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Ductile Initiation of Cleavage in Charpy V-Notch Specimens of Bainitic Steel A508 CI.3
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Materials, 1997. V-KMAT-440/97. 42 p.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza poruch draku letounu L39 MS
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-439/97. 51 s.
Siegl, J.
Fraktografická analýza trubky D 1020 mm porušené vnitřním přetlakem
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-438/97. 14 s.
Siegl, J.
Fraktografické posouzení vlivu teploty vody na mechanismus stabilního růstu trhliny ve zkušebních tělesech z oceli 10GN2MFA
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-437/97. 9 s.
Bláhová, L. - Oliva, V. - Cséplö, L.
Simulace šíření únavových trhlin při nestacionárním zatěžování a před strukturní nehomogenitou
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-436/97. 106 s.
Siegl, J.
Návrh fraktografických značek pro únavovou zkoušku draku letounu L159
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-435/97. 7 s.
Harok, V.
Dynamika a regulace přístroje S-F Test
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-434/97. 117 s.
Nohava, J.
Studium vybraných charakteristik biokompatibilních kompozitních materiálů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-433/97. 43 s.
Kunz, J.
Fraktologie únavových lomů
[Docentská habilitační práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997. 133 s.
Siegl, J. - Nedbal, I.
Fraktografická analýza porušené tlakové láhve LUN 1805-8
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. V-KMAT-443/97. 13 s.
Siegl, J.
Porušování kompozitních materiálů typu kov - hydroxylapatitový povlak (Dodatek ke zprávě V-KMAT-424/97)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1997. E-KMAT-442/97. 13 s.
Karlík, M.
Řádkovací tunelová mikroskopie: pohled na atomy a ještě trochu dál
In: Rozhledy matematicko-fyzikální. 1997, roč. 74, č. 1, s. 34-43. ISSN 0035-9343.
Karlík, M. - Kratochvíl, P.
HREM Observation of the Grown-in Antiphase Boundaries in an Fe3Al Based Alloy
In: Intermetallics. 1996, vol. 4, p. 613-615. ISSN 0966-9795.
Jouffrey, B. - Karlík, M. - Francois, D.
Atomic analysis of Guinier-Preston zones in Al-Cu 1.7 at.%
In: Materials Science Forum. 1996, vol. 217-222, p. 701-706. ISSN 0255-5476.
Belliot, S. - Karlík, M. - Jouffrey, B. - Marraud, A. - Pardo, B.
Etude du durcissement dans les alliages Al-Cu 1,7% at
In: Réseau francilien de microscopie électronique. Paris: École Nationale Supérieure de Chimie, 1996, s. 13.
Jouffrey, B. - Karlík, M. - Francois, D.
Atomic Analysis of Guinier-Preston Zones in Al-Cu 1.7 at.%
In: Aluminium Alloys. Zürich: Transtech Publications, 1996, p. 701-706. ISBN 0-87849-757-9.
Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P. - Nedbal, I.
Structure of 7010 Al-Alloy and Fatigue Crack Propagation
In: Workshop 96. Prague: CTU, 1996, p. 553-554.
Karlík, M. - Jouffrey, B.
Guinier-Preston Platelets Interaction with Dislocations
In: J. Phys. 1996, vol. 3, no. 6, p. 825-829.
Nedbal, I. - Kopřiva, P. - Kunz, J. - Siegl, J. - Karlík, M.
Fatigue Tests and Fractography of Stainless Steel 304L
[Research Report]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1996. V-KMAT-423/96. 204 p.
Karlík, M.
Pohled na atomy: vysokorozlišovací elektronová mikroskopie
In: Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, roč. 72, č. 4, s. 215-222. ISSN 0035-9343.
Karlík, M.
Keramické materiály
[Nepublikovaná přednáška]. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. 1995-12-21.
Karlík, M.
Techniques of Study of Metals and Alloys at the Atomic Scale: High Resolution Electron Microscopy and Tomographic Atom Probe
In: Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Technologies. Plzeň: Škoda Výzkum, 1995, vol. 3, p. 73. ISBN 80-214-0758-1.
Karlík, M.
Studium Guinier-Prestonových zón pomocí elektronové mikroskopie s atomovým rozlišením
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 1995-03-08.
Lauschmann, H. - Moravcová, M. - Neufuss, K. - Chráska, P.
Elastic Young Modulus of Plasma Sprayed Materials
In: Proc. 7th National Thermal Spray Conference. Boston (Mass): ASM, 1994, p. 699-701.
Karlík, M.
Contribution a l´étude des zones de Guinier-Preston par microscopie électronique a résolution atomique
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Paris: École Centrale Paris, 1994. 132 s.
Siegl, J. - Kopřiva, P. - Nedbal, I. - Kunz, J.
Properties of Al-Alloy 7010 (T 7651 - Recrystallized Structure). Fatigue Tests and Factography
[Research Report]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1994. V-KMAT-393/94. 185 p.
Lauschmann, H. - Blahout, M.
A Fractographic Reconstruction of a Fatigue Crack Front
In: Fatigue Fract. Engng Mater. Struct. 1994, vol. 17, no. 12, p. 1391-1396.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J. - Kopřiva, P.
Properties of Al-alloy 7010 (T7651 - Fibrous Structure). Fatigue Tests and Factography
[Research Report]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1993. V-KMAT-366/93. 104 p.
Oliva, V. - Kuneš, I.
FEM Analysis of Cyclic Deformation around the Fatigue Crack Tip after a Single Overload
In: ASTM STP 1211. Philadelphia: ASTM, 1993, p. 72-90.
Nedbalová, J. - Kunz, J.
Měření mikrotvrdosti na zkušebních tělesech z hliníkové slitiny 7010-T7651
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1993. V-KMAT-364/93. 57 s.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J. - Pártl, O.
Fractographic Remarks to Fatigue Crack Growth Rate
In: Fatigue 93. Vol. II. Cradley Heath: EMAS, 1993, vol. 2, p. 649-654. ISBN 09-47817-60-3.
Lauschmann, H. - Siegl, J. - Karlik, J. - Kunes, I. - Chráska, P.
Plasma Sprayed Coatings under Cyclic Contact Pressure on a Small Area
In: Thermal Spray: International Advances in Coatings Technology. Materials Park, OH: ASM International, 1992, p. 723-727. ISBN 0-87170-443-9.
Jouffrey, B. - Karlík, M.
First Attempt Towards the Direct Determination of the Guinier- Preston Zones (GP1) Copper Content in Al-1.7 at % Cu Alloy
In: Microscopy Microanalysis Microstructures. 1992, vol. 3, no. 2/3, p. 243-257. ISSN 1154-2799.
Kunz, J.
Aplikovaná mechanika kontinua II. Základy lomové mechaniky
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 1991. 110 s. ISBN 80-01-00579-8.
Siegl, J. - Schijve, J. - Padmadinata, U.H.
Comparison of Fractographic Observation Results and Predictions for MiniTWIST Flight Simulation Loading
In: International Journal of Fatigue. 1991, vol. 13, p. 139-147. ISSN 0142-1123.
Zeman, M. - Geerts, M.J. - Siegl, J. - Metselaar, J.W.
The Effect of Hydrogen on the Plasma Deposition and Hydrogen Plasma Etching of a-SiGe:H Thin Films
In: Solar Energy Materials. 1991, vol. 23, no. 2-4, p. 265-272. ISSN 0165-1633.
Kunz, J. - Nedbal, I. - Siegl, J.
Application of Fractography in Full-Scale Tests of Aircraft Structure Parts
In: Fracture Behaviour and Design of Materials and Structures. 1990, p. 1662-1669. ISBN 0-947817-41-7.
Pokluda, J. - Siegl, J.
Mixed Fatigue Fracture Morphology of Ferritic Ductile Iron
In: Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 1990, vol. 13, no. 4, p. 375-385. ISSN 8756-758X.
Siegl, J. - Schijve, J.
Fractographic Observations on Fatigue Crack Growth Under MiniTWIST Flight-Simulation Loading (2024-T3 material)
[Research Report]. Delft: TU Delft Faculty of Aerospace Engineering, 1990. LR-631. 62 p.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Relation Between Striation Spacing and Fatigue Crack Growth Rate in Al-Alloy Sheets
In: Advances in Fracture Research (Proc. ICF 7). 1989, p. 3483-3491. ISBN 0-08-034343-0.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Quantitative Fractography - Possibilities and Applications in Aircraft Research
In: Basic Mechanisms in Fatigue of Metals. Amsterdam: Elsevier Science, 1988, p. 393-403. ISBN 0-444-98926-9.
Kunz, J.
Technická mechanika I
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1988. 172 s.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Využití kvantitativní fraktografie při výzkumu únavového porušování konstrukcí
In: Strojírenství. 1988, roč. 38, č. 11, s. 669-684.
Lauschmann, H.
A Stochastic-Model of Fatigue Crack-Growth in Heterogeneous Material
In: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. 1987, vol. 26, no. 5, p. 707-728. ISSN 0013-7944.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J.
Vliv čistoty slitiny AlCu4Mg1 na kinetiku únavového porušování
In: Kovové materiály. 1985, roč. 23, č. 6, s. 725-737. ISSN 0023-432X.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Fractographic Study of Fatigue Crack Kinetics in Bodies and Structures
In: Advances in Fracture Research (Proc. ICF 6). Oxford: Pergamon Press, 1984, p. 2033-2040. ISBN 0-08-029309-3.
Nedbal, I. - Siegl, J. - Kunz, J.
Fraktografické studium kinetiky únavového porušování konstrukcí
In: Sborník konference Únava materiálů a konstrukcí. Plzeň: ÚVZÚ k.p. Škoda, 1984, díl I, s. 72-79.
Nedbal, I. - Kunz, J. - Siegl, J. - Kopřiva, P.
Porovnání kinetiky únavových trhlin v tělesech ze slitin typu AlCuMg o různém stupni čistoty (Laboratorní tavby SD 1, SD 2 a SD 5)
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1984. V-KMAT-149/84. 58 s.
Machek, V. - Hanika, J. - Sporka, K. - Růžička, V. - Kunz, J. - et al.
The Influence of Solvent Nature of Chloroplatinic Acid Used for Support Impregnation on the Distribution, Dispersity and Activity of Platinum Hydrogenation Catalysts
In: Preparation of Catalysts III. Amsterdam: Elsevier, 1983, p. 69-80. ISBN 0-444-42184-X.
Machek, V. - Růžička, V. - Kunz, J. - Janáček, L.
Impregnační aparatura pro přípravu nosičových katalyzátorů
In: Chemický průmysl. 1983, roč. 33, č. 2, s. 77-80. ISSN 0009-2789.
Kunz, J. - Němec, J. (supervisor) - Nedbal, I. (supervisor)
Fraktografické studium šíření únavových trhlin
[Kandidátská disertační práce (CSc.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1983. 228 s.
Machek, V. - Růžička, V. - Šourková, M. - Kunz, J. - Janáček, L.
Preparation of Pt/Activated Carbon and Pt/Alumina Catalysts by Impregnation with Platinum Complexes
In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1983, vol. 48, no. 2, p. 517-526. ISSN 0010-0765.
Machek, V. - Kunz, J.
Zjišťování koncentračních profilů platiny v částicích nosičových katalyzátorů metodou elektronové mikroanalýzy
In: Chemicke Listy. 1983, roč. 77, s. 532-539. ISSN 0009-2770.
Machek, V. - Růžička, V. - Šourková, M. - Kunz, J. - Janáček, L.
Preparation of Supported Platinum Catalysts from Tetrakis (Triphenylphosphine) Platinum by Impregnation
In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 1982, vol. 21, no. 1-2, p. 13-16. ISSN 0133-1736.
Machek, V. - Růžička, V. - Šourková, M. - Kunz, J. - Janáček, L.
The Preparation of Pt/Alumina and Pt/Charcoal Hydrogenation Catalysts Using Different Starting Platinum Compounds
In: 1st Czechoslovak Conference on Preparation and Properties of Metal Heterogeneous Catalysts (Summary). Husinec-Řež: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 1982, p. 63-64.
Hanika, J. - Machek, V. - Němec, V. - Růžička, V. - Kunz, J.
Simultaneous Diffusion and Adsorption of Chloroplatinic Acid in Charcoal Pellet During Preparation Process of Supported Platinum Catalyst
In: Journal of Catalysis. 1982, vol. 77, p. 248-256. ISSN 0021-9517.
Rychlý, R. - Daněk, M. - Siegl, J.
Structural Epitaxy of Offretite-Erionite from Prackovice nad Labem
In: Chemie der Erde. 1982, vol. 41, no. 3, p. 263-268. ISSN 0009-2819.
Kunz, J.
Vliv některých charakteristik zatěžovacího spektra na proces únavového porušování konstrukčních slitin
In: Kovové materiály. 1982, roč. 20, č. 3, s. 301-312. ISSN 0023-432X.
Kunz, J.
Využití některých neparametrických metod testování při experimentálním výzkumu vlastností konstrukčních materiálů
In: Kovové materiály. 1981, roč. 19, č. 3, s. 353-365. ISSN 0023-432X.
Machek, V. - Hanika, J. - Sporka, K. - Růžička, V. - Kunz, J.
Relation Between the Distribution of Platinum, its Dispersion, and Activity of Catalysts Prepared by Impregnation of Activated Carbon with Chloroplatinic Acid Solutions
In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1981, vol. 46, p. 3270-3277. ISSN 0010-0765.
Doubek, Z. - Rychlý, R. - Siegl, J.
Secondary Mckinstryite Crystals, C0.8Ag1.2S
In: Kristall und Technik. 1980, vol. 15, no. 9, p. K98. ISSN 0023-4753.
Nedbal, I.
Fraktografický popis únavového porušování leteckých konstrukcí
In: Strojírenství. 1979, roč. 29, s. 589-599.
Kunz, J.
Matematicko-statistický přístup k plánování a vyhodnocování laboratorních únavových zkoušek
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1979. V-KMAT-61/79. 85 s.
Kunz, J.
Sledování vlivu strukturních nehomogenit a experimentálních podmínek na iniciaci a rozvoj únavových trhlin na tyčích z oceli 22 K
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1979. V-KMAT-63/79. 40 s.
Nedbal, I. - Kunz, J.
Ovlivnění únavové životnosti a morfologie lomových ploch nitridovaných vzorků z oceli 15 330.9 povrchovými defekty různých typů
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1977. V-KMAT-63/79. 48 s.
Jeníček, L. - Dufek, V. - Nedbal, I.
On Behaviour of Some Sulphur Compounds Added to Sintered Iron-based Friction Materials
In: Powder Metallurgy. 1969, vol. 12, no. 24, p. 283. ISSN 0032-5899.

Dotaz trval: 8.32s, Počet záznamů: 1498, Aktuání čas: 29.05.2016 - 22:59:45